MENU

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Portal
Portal

SKRZYNKA PODAWCZA

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

ZAMIESZKAJ U NAS!

Zamieszkaj u Nas!


PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJBIP

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Luty 2018 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

OGŁOSZENIEDrukuj

  • 29/01/2018 09:36:39

Ogłoszenie o sprzedaży w drodze ustnej licytacji maszyn i urządzeń będących własnością Spółdzielni Kółek Rolniczych w Terespolu z/s w Łobaczewie Dużym.

I. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Terespolu z/s w Łobaczewie Dużym przy ul. Spółdzielczej 3

II. Miejsce, termin i warunki przeprowadzenia licytacji:

1. Ustna licytacja odbędzie się w dniu 14 lutego (środa) 2018r. o godz. 10 w sali konferencyjnej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Łobaczewie Dużym. Prowadzącym licytację będzie Pan Eliasz Pietraszuk – Przewodniczący Komisji ds. przeprowadzenia licytacji.

2. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w gotówce nie później niż do dnia 14 lutego 2018r  do godziny 9:00. Na dokumencie potwierdzającym wpłacenie wadium należy uiścić informację, jakiego urządzenia dotyczy podając liczbę porządkową urządzenia z wykazu maszyn i urządzeń przeznaczonych do licytacji.

3. Prowadzący przetarg po jego otwarciu poda do publicznej wiadomości nazwy (firm) lub imiona i nazwiska oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do licytacji.

Wadium może być wniesione wyłącznie w pieniądzu.

4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu licytacji. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Oferent, który nie uiści ceny nabycia w terminie do 20.02.2018r do godz. 14:00 traci złożone wadium.

5. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 100 zł (słownie: sto złotych).

6. Uczestnicy licytacji zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z chwilą przebicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu.

7. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, jednak nie później niż w terminie do 20.02.2018r do godz. 14:00 od dnia zamknięcia licytacji.

8. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny.

9. Wszelkich informacji dot. licytacji udziela Komisja ds. licytacji w składzie:

p. Eliasz Pietraszuk tel. 505-174-550, p. Regina Niczyporuk tel. 885-494-881,  p. Krystyna Grubisz tel. 691-897-479

III. Informacje o sprzedawanym sprzęcie oraz o miejscu i terminie, w którym można obejrzeć licytowane maszyny i urządzenia:

Wykaz maszyn i urządzeń przeznaczonych do licytacji zawierający informacje techniczne, ceny wywoławcze i wysokość wadium znajduje się na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy Terespol oraz w siedzibie Spółdzielni Kółek Rolniczych w Łobaczewie Dużym.

Wykaz maszyn i urządzeń przeznaczonych do licytacji

39,253,170 unikalne wizyty