MENU

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Portal
Portal

SKRZYNKA PODAWCZA

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

ZAMIESZKAJ U NAS!

Zamieszkaj u Nas!


PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJBIP

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

UTRACIŁEŚ DOKUMENTY?
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Wrzesień 2017 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

ZŁOTE, PLATYNOWE I DIAMENTOWE GODY W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 09/02/2016 11:56:52
 • 1263 czytań

http://gck.gminaterespol.pl/images/news/zlote_gody_2016.jpg7 lutego 2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Terespol miały miejsce uroczyste obchody Jubileuszu 50-cio, 55-cio i 60–cio lecia zawarcia związku małżeńskiego.

Swoje Złote Gody świętowało tego dnia 11 par: Alicja i Józef Antoniuk, Waleria i Romuald Basiuk, Irena i Wacław Bodo, Bernardyna i Franciszek Chomiuk, Czesława i Tadeusz Gorbacz, Halina i Kazimierz Grom, Wanda i Piotr Gryciuk, Stanisława i Anatol Kasjaniuk, Maria i Edward Litkowscy, Regina i Ryszard Pruto oraz Emilia i Mieczysław Woźniak. Czytaj więcej...

>>> Galeria zdjęć <<<

GMINA JUŻ PO KONTROLI REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJDrukuj

 • 04/02/2016 15:24:48

W dniach od 3 września 2015 roku do 16 listopada 2015 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej gminy Terespol i jej podległych jednostek – GOPS, ZEAS.
Kompleksową kontrolą objęto okres od 2011 roku do dnia kontroli. Dokumenty stanowiące podsumowanie kontroli zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Terespol pod adresem http://ugterespol.bip.lubelskie.pl w zakładce Urząd Gminy => Kontrole.

GŁOSUJEMY NA DĄB BOLKO W KONKURSIE EUROPEJSKIE DRZEWO ROKU 2016!Drukuj

DARMOWA POMOC PRAWNADrukuj

 • 01/02/2016 11:33:21
 • 2951 czytań

DARMOWA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna pomoc prawna

Podczas prac sejmowych rozszerzono grupę osób, które będą mogły korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Zdecydowano, że obniżona zostanie granica wieku dla seniorów. Dodatkowo pomoc zostanie skierowana do osób, do 26 r. życia.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie stanowiła zadanie z zakresu administracji rządowej, co zapewni jednolite standardy jej udzielania, a także umożliwi sprawowanie nadzoru nad jej wykonywaniem oraz zapewni stałe źródło finansowania. Zadanie to będzie finansowane z budżetu państwa.

Ustawa pozwala na wykorzystanie doświadczenia i dorobku organizacji pozarządowych zachowując wszystkie dotychczasowe formy świadczonej przez nie pomocy oraz przewidując możliwość powierzenia im prowadzenia 50% punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. W skali całego kraju powstanie 1524 punktów, w których nieodpłatnie będzie świadczona pomoc prawna. 

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

Więcej informacji: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I I KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCHDrukuj

 • 29/01/2016 12:22:23

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I I KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE TERESPOL NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.zeaskobylany.bip.lubelskie.pl w zakładce „PRZETARGI I OGŁOSZENIA -> OGŁOSZENIA”  podaje się do publicznej wiadomości harmonogramy czynności oraz terminy dokonywania tych czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  i klas pierwszych szkół podstawowych a także kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (do przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów), dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów i liczby punktów możliwe do uzyskania za poszczególne kryteria.

BADANIA ROLNEDrukuj

 • 28/01/2016 14:58:16

ANKIETOWE BADANIA ROLNE

5-LECIE KLUBU SENIORA "ZŁOTY WIEK" Z MAŁASZEWICZDrukuj

 • 28/01/2016 11:38:00

Obrazy newsów: dsc_0637.jpg23 stycznia 2016 roku Klub Seniora „Złoty Wiek” z Małaszewicz obchodził Jubileusz 5–lecia działalności. Wśród zaproszonych gości byli między innymi Wójt Gminy Terespol - Krzysztof Iwaniuk, Radni Gminy Terespol – Edyta Wójcik, Gabriel Gryciuk, Arkadiusz Kędzierawski, Sołtys Małaszewicz – Kamila Korneluk, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury – Dorota Szelest, delegacja Klubu Seniora „Srebrny Włos” z Terespola, delegacja Stowarzyszenia „Koło Aktywnych Kobiet” z Łobaczewa Małego, zespół śpiewaczy „Dobrynianki” i Pani Ewa Lipowiecka – Sołtys Chotyłowa. Czytaj więcej...

>>> Galeria zdjęć <<<

PREMIER BEATA SZYDŁO NA POSIEDZENIU KOMISJI WSPÓLNEJ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGODrukuj

 • 26/01/2016 12:13:55

/images/news/premier_szydlo12.jpgWe wtorek (26 stycznia) o godz. 10.00 prezes Rady Ministrów Beata Szydło wzięła udział w posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST), jest organem który składa się z przedstawicieli rządu i samorządu.  Strona rządowa Komisji Wspólnej składa się z ministra właściwego do spraw administracji publicznej oraz 11 przedstawicieli powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Stronę samorządową stanowią wyznaczeni przedstawiciele ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, min. Związku Gmin Wiejskich RP, który w Komisji reprezentują  Przewodniczący Pan Marek Olszewski (wójt gminy Lubicz) oraz Wiceprzewodniczący Krzysztof Iwaniuk (wójt gminy Terespol).

Bieżącym porządku obrad znalazły się  m.in. projekt dotyczący sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 czy projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cały porządek obrad komisji dostępny jest pod adresem: http://www.kwrist.mac.gov.pl/

/images/news/premier_szydlo11.jpg

O G Ł O S Z E N I EDrukuj

 • 26/01/2016 11:07:33

Wójt  Gminy  Terespol

odwołuje spotkanie z Zarządami Wspólnot Gruntowych z terenu Gminy Terespol, które miało się odbyć w dniu 17 lutego 2016r. o godz. 1200  w sali nr 32 (II piętro) Urzędu Gminy Terespol, Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, z przyczyn niezależnych.

Następny termin spotkania zostanie ustalony oddzielnym ogłoszeniem.

DOFINANSOWANIE NA DROGI DLA GMINY TERESPOLDrukuj

 • 26/01/2016 09:50:26

W dniu 22 stycznia 2016 r. Wojewoda Lubelski  zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania zadań w 2016 roku w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Gmina Terespol uzyskała dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie spójności komunikacyjnej  z krajowym systemem transportowym w gminie Terespol, poprzez budowę dróg łączących drogę krajową Nr 2 z drogą powiatową Nr 1046L”.

/images/news/mapa_centrum_ug_2016.jpg

Koszt realizacji zadania - 4 867 112,20 zł.

Uzyskana dotacja - 2 433 556,10 zł.

Termin realizacji - 15.12.2016 r.

Zadanie obejmuje :

1. Budowę ul. Zielone Wzgórza / wraz z wydzielonym oświetleniem/ i drogi na dz. 128 w Kobylanach.

2. Włączenie ul. Zielone Wzgórza do drogi krajowej Nr 2, wraz ze zmianą organizacji ruchu.

3. Budowę  dróg na terenie Centrum Gminy.

Załącznik: Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach PRGiPID 2016-2019

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 25/01/2016 13:20:52

Wójt  Gminy  Terespol
SPOTKANIE ODWOŁANE
zaprasza Zarządy Wspólnot Gruntowych z terenu Gminy Terespol na spotkanie z przedstawicielem Starostwa Powiatu Bialskiego, celem omówienia zmian zagospodarowania wspólnot gruntowych,  po wejściu w życie nowych uregulowań prawnych z dniem 1 stycznia 2016r. (Dz.U z 2015r., poz. 1276).
Spotkanie odbędzie się w dniu 17 lutego 2016r. o godz. 1200  w sali nr 32 (II piętro) Urzędu Gminy Terespol, Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1.

SPOTKANIE ODWOŁANE

Serdecznie zapraszam

WÓJT GMINY TERESPOL

KRZYSZTOF IWANIUK

SPOTKANIE OPŁATKOWE W MAŁASZEWICZACH DUŻYCHDrukuj

 • 25/01/2016 11:55:06

„Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie”.
Cyprian Kamil Norwid

SPOTKANIE OPŁATKOWE W MAŁASZEWICZACH DUŻYCHTe słowa dogłębnie  potwierdzają, że moment dzielenia się opłatkiem jest wspaniałą okazją do wyrażenia najgłębiej skrytych w sercu uczuć. Okres Bożego Narodzenia obfituje w spotkania opłatkowe. Chwile, kiedy można na moment zwolnić, problemy służbowe i prywatne odłożyć na bok i skupić się na tym co nas łączy, a nie dzieli, co cieszy, a nie smuci. W dniu 06 stycznia 2016r. godz. 16.00 w świetlicy w Małaszewiczach Dużych odbyło się Spotkanie Opłatkowe zorganizowane przez Sołtysa wsi, Rady Sołeckiej oraz Proboszcza Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Wólce Dobryńskiej. Spotkanie to rozpoczęliśmy wysłuchaniem Ewangelii o Narodzeniu Pana Jezusa, po czym  podzieliliśmy się opłatkiem składając sobie życzenia. Następnie wysłuchaliśmy tekstów oraz strof poezji o Rodzinie, roli rodziców a także miejscu  dziecka w rodzinie. Młodzież pięknie śpiewała kolędy. Gościliśmy również zespół ludowy „Dobrynianki”, który zaprezentował swój repertuar kolęd. Wobec zagrożeń dla współczesnych rodzin zebrani wysłuchali prelekcji wygłoszonej przez p.   Tadeusza Dudzińskiego z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Terespolu na temat uzależnień oraz pomocy w przypadku wystąpienia takich problemów.        

Wszystkim zebranym uczestnikom  towarzyszyła rodzinna i życzliwa atmosfera. W Betlejem, gdzie narodził się Pan Jezus nie było  miejsca w gospodzie, nie było godziwych warunków, elektryczności, fachowej opieki medycznej, ale nie zabrakło Miłości. Życzyliśmy, aby w każdej naszej Rodzinie była miłość i zgoda , a Bóg wtedy rękę poda.

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

KONSULTACJE Z SAMORZĄDOWCAMI W SPRAWIE KWOTY WOLNEJ OD PODATKUDrukuj

 • 20/01/2016 11:45:04

/images/photoalbum/album_376/20160118_135231_t2.jpgPodwyższenie kwoty wolnej od podatku PIT było tematem spotkania konsultacyjnego ministra finansów Pawła Szałamachy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, które odbyło się 18 stycznia br. w Ministerstwie Finansów.

W spotykaniu tym uczestniczyło 13 przedstawicieli organizacji jednostek samorządu terytorialnego, które są uprawnione do wyznaczania przedstawicieli do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, tj. Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich czy Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Ten ostatni reprezentował Krzysztof Iwaniuk Wiceprzewodniczący Związku i jednocześnie Wójt Gminy Terespol.

Celem spotkania była wymiana opinii na temat podwyższenia kwoty wolnej od podatku PIT.

GALERIA ZDJĘĆ

III NOWOROCZNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK - KOBYLANY 2016Drukuj

 • 20/01/2016 09:30:23

http://gck.gminaterespol.pl/images/photoalbum/album_31/dsc_0589_t2.jpgPielęgnowanie i utrwalanie tradycji świąt Bożego Narodzenia, śpiewu kolęd i pastorałek to cel przewodni III Noworocznego Przeglądu Kolęd i Pastorałek, który miał miejsce w minioną niedzielę 17 stycznia 2016r. w Gminnym Centrum Kultury w Kobylanach. Swoją obecnością zaszczycił tego dnia Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk, a ponadto przedstawiciele portalu informacyjnego Biała24 oraz Radia Biper, które objęło patronatem naszą imprezę.

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

Przegląd przeznaczony był dla solistów i zespołów nie tylko z Gminy Terespol, ale również z całego powiatu bialskiego. Do przeglądu zgłosiło się 30 solistów oraz 6 zespołów, m. in. z Gminy Terespol, Terespola, Kodnia, Dobrynia Dużego, Sosnówki, Rozwadówki oraz Białej Podlaskiej. Czytaj więcej...

KOMUNIKAT WS. DOPŁAT DO MATERIAŁU SIEWNEGODrukuj

 • 19/01/2016 14:05:57

http://gminaterespol.pl/images/news/arr_2015.jpgAgencja Rynku Rolnego informuje, że od 15 stycznia można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.


Dotyczy to materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka siewnego -  zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od 15 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

Agencja Rynku Rolnego informuje, że zmianie uległy zasady udzielania dopłat i należy zwrócić uwagę na to, że:

•    po zakończeniu terminu składania wniosków, do dnia 30 września Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek dopłat,
•    decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia RM,
•    obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dopłaty.

W Województwie Lubelskim, wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać przesyłką listowną lub złożyć osobiście do Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, 20-610 Lublin, ul. Leszka Czarnego 3.

Szczegółowe informacje o dopłatach można uzyskać w telefonicznym punkcie informacyjnym (22) 661 72 72, w Oddziale Terenowym ARR w Lublinie tel. (81) 536 37 00 oraz na stronie internetowej www.arr.gov.pl.

ARR Oddział Terenowy w Lublinie

38,101,908 unikalne wizyty