MENU

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Portal
Portal

SKRZYNKA PODAWCZA

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

ZAMIESZKAJ U NAS!

Zamieszkaj u Nas!


PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJBIP

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Sierpień 2017 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

OGÓLNE ZEBRANIA CZŁONKÓW SPÓŁKI DLA ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WE WSIACH ŁOBACZEW DUŻY I MAŁYDrukuj

 • 22/01/2018 11:36:43

Na podstawie § 15 ust. 2 pkt 15) Statutu Spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej we wsiach Łobaczew Duży i Mały, powiat bialski, województwo lubelskie w imieniu Zarządu Spółki przesyłam porządek zebrań, które odbędą się w świetlicy w Łobaczewie Dużym

 • 24 stycznia 2018 r. o godz. 18:00 (I termin) oraz
 • 31 stycznia 2018 r. o godz. 18:00 (II termin (w przypadku braku, co najmniej połowy członków)):

1. Wybór przewodniczącego zwyczajnego ogólnego zebrania członków;
2. Otwarcie obrad zwyczajnego ogólnego zebrania członków;
3. Stwierdzenie quorum;
4. Przyjęcie porządku obrad zwyczajnego ogólnego zebrania członków;
5. Interpelacje i zapytania;
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania;
7. Przyjęcie protokołów z poprzednich zebrań;
8. Sprawozdanie Zarządu Spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej we wsiach Łobaczew Duży i Mały, powiat bialski, województwo lubelskie z bieżącej działalności Spółki i Zarządu Spółki;
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej we wsiach Łobaczew Duży i Mały, powiat bialski, województwo lubelskie z przeprowadzonej kontroli;
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania rachunkowego Spółki;
11.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z działalności;
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego i rocznego planu finansowego Spółki;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictw Zarządowi Spółki;
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części dochodu Spółki na cele gospodarcze/społeczne/kulturalne;
15. Wolne wnioski;
16. Zakończenie obrad zwyczajnego ogólnego zebrania członków.

Ryszard Dragun - przewodniczący Zarządu

Zarząd Spółki dla zagospodarowania
wspólnoty gruntowej we wsiach
Łobaczew Duży i Mały, powiat Bialski, województwo Lubelskie

JUŻ NIEDŁUGO OTWARCIE STACJI PALIW PETRODOMDrukuj

 • 18/01/2018 18:59:04

JUŻ NIEDŁUGO OTWARCIE STACJI PALIW PETRODOM

GMINA TERESPOL OTRZYMAŁA POMOC FINANSOWĄ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGODrukuj

 • 17/01/2018 15:27:26

GMINA TERESPOL OTRZYMAŁA POMOC FINANSOWĄ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH W GMINIE TERESPOL

GMINA TERESPOL OTRZYMAŁA POMOC FINANSOWĄ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W dniu 16 stycznia 2018 r. Samorząd Województwa Lubelskiego reprezentowany przez Wicemarszałków Województwa Lubelskiego Grzegorza KapustęKrzysztofa Grabczuka oraz Gmina Terespol reprezentowana przez Wójta  Krzysztofa Iwaniuka oraz Skarbnika Gminy  Wiesławy Szymańskiej podpisali umowę o przyznaniu pomocy w wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 na  zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Gminie Terespol. Kwota pomocy ze środków  Europejskiego Funduszu Rolnego na realizację w/w projektu  wynosi 37 958,00 zł, jednak nie więcej niż 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

W ramach operacji, której przyznano dofinansowanie wykonane zostaną i zamontowane urządzenia rekreacyjne: siłownie zewnętrzne w miejscowościach: Lechuty Duże, Neple, Polatycze i  Zastawek -Osiedle (razem 4 kpl.), parasole ogrodowe z ławkami i stolikiem (5 kpl.) oraz palmy przy kąpielisku w Kobylanach (3 szt.).

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 17/01/2018 10:22:00

Szanowni mieszkańcy Gminy Terespol
Rozpoczął się kolejny sezon grzewczy a wraz z nim sygnały od mieszkańców o uciążliwościach powodowanych spalaniem paliw w indywidualnych gospodarstwach domowych. W większości dotyczą one uciążliwości powstających w wyniku spalania zużytych podkładów kolejowych w paleniskach domowych. Nawiązując do niepokojących sygnałów docierających od mieszkańców naszej gminy, widzimy potrzebę przekazania (przypomnienia)  informacji o prawnych, zdrowotnych i środowiskowych skutkach posiadania na własnej nieruchomości zmagazynowanych podkładów kolejowych oraz ich używania jako opału we własnych paleniskach.
Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem obowiązuje:
• bezwzględny zakaz spalania zużytych drewnianych podkładów kolejowych oraz odpadów komunalnych;
• zakaz magazynowania zużytych podkładów kolejowych na terenach prywatnych posesji.
Drewniane podkłady kolejowe od setek lat (również i drewniane słupy teletechniczne) konserwowane były substancja o nazwie kreozot, który był dopuszczony do konserwacji wyrobów drewnianych wyłącznie na otwartej przestrzeni. W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że kreozot jest mieszaniną setek związków głównie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) i jest on rakotwórczy w każdym stężeniu. Stwarza szczególne zagrożenie w przypadkach, gdy impregnowane nim drewno ma bezpośredni kontakt z glebą, wodą lub jest wykorzystywane jako materiał opałowy. Kominy palenisk w indywidualnych gospodarstwach domowych są niezbyt wysokie i dym nie może być wyniesiony wysoko w górę, gdzie mógłby być rozproszony przez wiatr. Cząstki pyłu ( z przyczepionymi węglowodorami aromatycznymi) zawarte w dymie,  powstające ze spalania, pozostają zawieszone w powietrzu a następnie opadają na posesje spalającego podkłady oraz nieruchomości sąsiednie.
W związku z remontami  oraz planowanej modernizacji szlaków kolejowych przebiegających przez naszą gminę niestety istnieje przypuszczenie, że część zużytych podkładów kolejowych zostanie nielegalnie  pozyskana przez naszych mieszkańców jako opał lub surowiec budowlany. Podkłady te nie powinny trafiać do prywatnych użytkowników, gdyż jest to odpad niebezpieczny i ich transportem oraz utylizacją mogą zajmować się wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie zezwolenia. Przepisy nie zezwalają na przekazywanie zużytych podkładów kolejowych osobom fizycznym.
Aby uniknąć sporów międzysąsiedzkich,  zatruwania środowiska naturalnego i być z zgodzie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska prosimy o zlikwidowanie podkładów kolejowych z posesji i używanie do spalania w indywidualnych paleniskach gospodarstw domowych wyłącznie surowców do tego dopuszczonych (gaz, olej opałowy, drewno, węgiel, ekogroszek, pellet).

W artykule wykorzystano informację o szkodliwości spalania zużytych podkładów komunalnych uzyskaną z ogólnodostępnych stron internetowych.

FERIE ZIMOWE W GÓRACHDrukuj

V POWIATOWY NOWOROCZNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK – Kobylany 2018Drukuj

 • 15/01/2018 12:04:30

Kliknij by otworzyć galerię zdjęćW minioną niedzielę 14 stycznia 2018r. odbyła się V edycja Powiatowego Noworocznego Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Wszystkich przybyłych uczestników i gości przywitał Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Dorota Szelest. Swoją obecnością zaszczyciła tego dnia Pani Elżbieta Iwaniuk – Radna Powiatu Bialskiego reprezentująca Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.Czytaj więcej...

>>> Galeria zdjęć <<<

Rejestr wyborcówDrukuj

 • 12/01/2018 13:24:31

FINALIŚCI PLEBISCYTU "TOP REGIONU 2017"Drukuj

 • 09/01/2018 15:30:19

Kliknij aby powiększyć   Kliknij aby powiększyć   Kliknij aby powiększyć

TOP Regionu 2017

GMINA TERESPOL PODPISAŁA PIERWSZĄ UMOWĘ NA ROBOTY BUDOWLANE W 2018R.Drukuj

 • 05/01/2018 12:24:03

W dniu 3 stycznia 2018r. Wójt Gminy Terespol podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym BialBud z Białej  Podlaskiej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Zagospodarowanie Fortu w Małaszewiczach Małych – Dzieło Międzyfortowe Kobylany I za kwotę 1 106 628,65 zł. Na realizację powyższego zadania Gmina Terespol uzyskała dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL 2014-2020) w kwocie 709 253,00 zł.
Zagospodarowanie fortu polegać będzie na wykonaniu prac remontowo budowlanych i przyłączy wodo-kanalizacyjnych i elektrycznych do budynku (wstawienie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie posadzek, wyrównanie ścian, wykonanie instalacji elektrycznej, urządzenie pomieszczeń sanitarnych, wykonanie elewacji zewnętrznej, wyposażenie sal w meble i gabloty).
Wyremontowany obiekt zabytkowy położony bezpośrednio przy drodze krajowej nr 2 podniesie walory estetyczne Gminy Terespol oraz stanowić będzie propozycję do rekreacji  mieszkańców gminy oraz turystom odwiedzających nasze strony.

GMINA TERESPOL PODPISAŁA PIERWSZĄ UMOWĘ

XXI SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

 • 05/01/2018 12:20:35
 • 79 czytań

XXI SESJA RADY GMINY TERESPOL28 grudnia  2017 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się XXI Sesja Rady Gminy Terespol, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk. Najważniejszym elementem posiedzenia Sesji było uchwalenie budżetu Gminy Terespol na 2018 rok. Zgodnie z  przyjętym porządkiem obrad Radni Gminy Terespol zapoznali się ze sprawozdaniem z bieżącej działalności, które  zawierało zadania inwestycyjne realizowane na terenie gminy.

W kolejnej części posiedzenia Radni Gminy,  uchwalili budżet Gminy Terespol na 2018 rok.

Za przyjęciem uchwały budżetowej na rok 2018  głosowało 15 radnych,  przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. Następnie Rada Gminy podjęta  uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Zgodnie z procedurą, uchwalenie budżetu poprzedziły prace Komisji Rady Gminy, które pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały budżetowej wraz ze zmianami. Projekt budżetu uzyskał również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.

Dochody budżetu gminy określone zostały łącznie  w wysokości 33.340.000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 31.408.396,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.931.604,00 zł, natomiast łączna kwota planowanych wydatków budżetu gminy została określona w wysokości 40.358.000,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 26.343.000,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 14.015.000,00 zł.

Pełny tekst uchwalonego budżetu gminy na  rok 2018 znajduje się pod adresem www.bip.gminaterespol.pl.

Mając na względzie poprawę jakości obsługi klientów, a także zwiększenie efektywności funkcjonowania Urzędu Gminy Terespol, Rada Gminy Terespol podczas posiedzenia Sesji podjęła uchwałę w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Terespol instrumentem płatniczym. W kasie  Urzędu Gminy Terespol zostanie zainstalowany terminal  do obsługi kart płatniczych za pomocą którego  będzie możliwe regulowanie płatności podatków i opłat lokalnych.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W MIEŚCIE BIAŁA PODLASKADrukuj

 • 04/01/2018 14:43:35
 • 46 czytań

Z powodu małej ilości osób korzystających z pomocy prawnej w Gminie Terespol, Starostwo Bialskie nie przedłużyło umowy na dalszą nieodpłatną pomoc prawną na bieżący rok. Z darmowej pomocy prawnej można skorzystać w Białej Podlaskiej gdzie funkcjonują dwa punkty.

BUDŻET W PIGUŁCE NA 2018 ROKDrukuj

 • 04/01/2018 11:12:51

 

BUDŻET W PIGUŁCE NA 2018 ROK

BUDŻET W PIGUŁCE NA 2018 ROK

W dniu 28.12.2017 r. Rada Gminy Terespol przyjęła jednogłośnie budżet Naszej Gminy na 2018 rok. Planowane dochody wynoszą 33,3 mln zł, zaplanowane wydatki to kwota 40,4 mln zł. Niedobór w wysokości nieco powyżej 7 mln zł będzie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych (oszczędnościami).
Jest to kolejny budżet proinwestycyjny, bowiem na wydatki majątkowe, zaplanowano kwotę ponad 14 mln zł tj.: 34,7 % planowanych wydatków ogółem. Drugą pozycją w budżecie są wydatki w opiece społecznej – 8,7 mln zł (21,7 % wydatków), trzecią pozycję stanowi utrzymanie szkół – 7,5 mln zł (18,6%). Warto zauważyć, że subwencja oświatowa wystarcza na 68,2 % wydatków i samorząd gminy z własnych dochodów dopłaci 2,38 mln zł do oświaty. Na czwartej pozycji jest administracja – 3,9 mln zł (9,7%), natomiast na Gminne Centrum Kultury zaplanowano 1,29 mln zł (3,2%).

BUDŻET W PIGUŁCE NA 2018 ROK

W ramach konsultacji z mieszkańcami pojawiły się oczekiwania na dom kultury z prawdziwego zdarzenia oraz ewentualnie ośrodek zdrowia z apteką.
W pozostałych drobniejszych pozycjach zaplanowano remonty i drobne inwestycje, praktycznie w całości uwzględniające życzenia radnych i sołtysów.
W geście solidarności z jedną z najbardziej poszkodowanych gmin z listy Rady Ministrów w ubiegłorocznych nawałnicach – gminie Kęsowo, Rada Gminy Terespol przeznaczyła zupełnie symboliczną kwotę – 30 tys. zł dołączając w tym samym do innych samorządów wrażliwych na cudze nieszczęścia.
Wszystkie największe inwestycje wynikające z planu wieloletnich inwestycji, zostały już rozpoczęte lub mają przygotowaną dokumentację z pozwoleniem na budowę.
Najważniejsze inwestycje to:
•    kontynuacja budowy zbiornika małej retencji,
•    kontynuacja budowy I etapu cmentarza komunalnego,
•    dokończenie budowy oddziałów przedszkolnych przy szkole w Kobylanach,
•    zagospodarowanie fortu w Małaszewiczach Małych,
•    drogi: Lechuty Małe – Samowicze, Świerkowa i Mondrzejowa w Kobylanach.
Ponadto za pośrednictwem spółki komunalnej Eko-Bug zamierzamy dokonać gruntownej modernizacji ujęcia wody w Koroszczynie, dokończyć uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną terenów gminnych pod budownictwo mieszkaniowe przyległych do Ratusza oraz wyposażyć w elektrownie fotowoltaiczną po 40 kW nasze ujęcie wody i oczyszczalnię.
Jest w planach też wiele innych drobniejszych zadań takich jak doposażenie placów zabaw, remont infrastruktury kąpieliska, doposażenie boiska sportowego, dokończenie modernizacji i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na oświetlenie ledowe, remont budynków socjalnych, remonty dróg, dosadzenie zieleni.
Utrzymujemy dotację na wykonywanie przydomowych oczyszczalni ścieków lub przyłączy kanalizacyjnych, a także do zakupu i montaż kolektorów słonecznych. Będziemy pomagać także mieszkańcow tj. odbierać i utylizować wyroby zawierające azbest.
Jeżeli chodzi o dochody to prawie połowa pochodzi od firm, które zainwestowały na terenie gminy po roku 1990 prawie 700 mln zł. Warto też odnotować, że właśnie do inwestycji szykuje się kolejny nowy poważny inwestor firma INBAP z Białej Podlaskiej oraz fakt,  że w 2018 roku nie płacimy podatków od naszych mieszkań.
Wszystkich mieszkańców serdecznie pozdrawiam z Nowym Rokiem.

Krzysztof Iwaniuk
Wójt Gminy Terespol

FOTORELACJA Z KONCERTU OLGI SZOMAŃSKIEJ W KOBYLANACHDrukuj

 • 04/01/2018 11:05:36

NOWE RADIOWOZY DLA BIALSKICH POLICJANTÓWDrukuj

 • 29/12/2017 15:13:14

Bialska Policja została wyposażona w 4 nowe samochody: 2 radiowozy oraz 2 samochody nieoznakowane. W czwartek  28 grudnia br. wśród przekazujących kluczyki do samochodów bialskim policjantom obecny był Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk. Nowe radiowozy zostały sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji oraz ze środków finansowych przekazanych przez gminę Terespol, Piszczac, Zalesie, Kodeń oraz miasto Terespol.
Jeden z nieoznakowanych radiowozów zostanie przekazany do dyspozycji  Komisariatu Policji w Terespolu w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz będzie wykorzystywany do celów operacyjnych.

NOWE RADIOWOZY DLA BIALSKICH POLICJANTÓW

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA 2018 r.Drukuj

39,061,793 unikalne wizyty