MENU

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Portal
Portal

SKRZYNKA PODAWCZA

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

ZAMIESZKAJ U NAS!

Zamieszkaj u Nas!


PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJBIP

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Styczeń 2018 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gminie TerespolDrukuj

 • 16/02/2018 17:24:47

Kliknij aby powiększyć

eWniosekPLUS!Drukuj

 • 16/02/2018 11:18:22

eWniosekPLUS!Informujemy, że o przyznanie płatności na 2018 rok można złożyć wniosek za pośrednictwem nowej aplikacji eWniosekPLUS.
eWniosekPlus to:
- możliwość deklarowania poszczególnych upraw
- pomocne wskazówki
- minimum formalności


Od 15 marca 2018r. aplikacja eWniosekPlus będzie dostępna na stronie www.arimr.gov.pl

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCHDrukuj

 • 15/02/2018 15:31:06

/images/prognoza_niebezpiecznych_zjawisk_2018.jpg

FERIE ZIMOWE Z GMINNYM CENTRUM KULTURYDrukuj

 • 14/02/2018 12:44:13

Tegoroczne ferie z Gminnym Centrum Kultury rozpoczęły się 5 lutego i trwały do soboty 10 lutego 2018r. Jak co roku na uczestników zajęć czekało szereg atrakcji, nie zabrakło też zabaw na świeżym powietrzu. Pierwszym punktem tygodniowego planu były warsztaty plastyczne dla dzieci oraz III edycja Master Szefa – warsztatów kulinarnych dla miłośników eksperymentowania w kuchni. W świetlicach wiejskich w Małaszewiczach, Małaszewiczach Dużych i Łobaczewie Małym młodzi kucharze mieli możliwość poznania tajników przyrządzania potraw regionalnych: pieremiaczy, kakorów czy kibinów, a także słodkich przekąsek w postaci orzeszków i faworków. Warsztaty poprowadziły członkinie Koła Aktywnych Kobiet z Łobaczewa Małego: Przewodnicząca koła Jolanta Gawryluk oraz Patrycja Danieluk.

GŁOSUJ NA HARD GOCK! - FINALISTĘ BIASKIEGO TALENTUDrukuj

 • 13/02/2018 15:08:54

Kliknij aby powiększyć

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIADrukuj

 • 13/02/2018 09:42:48

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA

W NASZYM URZĘDZIE ZAPŁACISZ KARTĄ PŁATNICZĄ I TELEFONEMDrukuj

 • 08/02/2018 12:20:44

W NASZYM URZĘDZIE ZAPŁACISZ KARTĄ PŁATNICZĄ I TELEFONEMUrząd Gminy Terespol przystąpił do programu realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., który adresowany jest do wszystkich urzędów w Polsce. Program dotyczy upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej.
Dzięki niemu możemy korzystać z możliwości bezpłatnego, bezgotówkowego płacenia za czynności administracyjne. Od 1 lutego stanowisko kasowe w Urzędzie Gminy Terespol jest wyposażone w terminal służący do obsługi kart płatniczych. Każdy mieszkaniec gminy przy pomocy karty płatniczej lub telefonu będzie mógł zapłacić swoje rachunki bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Płatności z użyciem karty płatniczej lub telefonu będą odbywać się w Urzędzie tak samo, jak w dowolnym sklepie wyposażonym w terminal. W kasie Urzędu Gminy przy pomocy karty będzie można wpłacić każdą kwotę bez minimalnego
limitu przeprowadzanej operacji. Płatności można dokonać również w formie zbliżeniowej. Terminale obsługiwane są przez firmę POLCARD i służą do obsługi kart płatniczych, tj. w systemie płatniczym VISA oraz MasterCard. Terminale są przeznaczone tylko i wyłącznie do realizacji zobowiązań wobec gminy, takich jak: podatek rolny, podatek leśny, opłata skarbowa, opłata od zagospodarowania odpadów komunalnych, opłata adiacencka, czynsz za lokale itp.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE TARYFDrukuj

 • 08/02/2018 12:12:52

Ogłoszenie w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków

w Gminie Terespol w 2018r.

Urząd Gminy Terespol informuje, że od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 12 czerwca 2018 r. obowiązują dotychczasowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone Uchwałą Nr XIV/123/16 Rady Gminy Terespol z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.

OGŁOSZENIE O KONKURSIEDrukuj

 • 07/02/2018 08:19:17

WÓJT GMINY TERESPOL ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:
PODINSPEKTOR DS. BUDOWNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONNY ŚRODOWISKA

PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2018 r.Drukuj

 • 31/01/2018 12:01:57

PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. na terenie gminy Terespol obowiązywać będzie
zwolnienie od podatku od nieruchomości dla wszystkich budynków
mieszkalnych lub ich części, z wyjątkiem zajętych na prowadzeniedziałalności gospodarczej

Uchwały określające wysokość stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych oraz wzory formularzy dotyczących podmiotów i przedmiotów opodatkowania zamieszczone są na stronie internetowej, pod adresem http://ugterespol.bip.lubelskie.pl w zakładce wzory dokumentów /referat finansowo-podatkowy/Deklaracje i wnioski 2018

https://ugterespol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=271

PRZEDSIĘBIORCO ZAŁÓŻ PROFIL ZAUFANY!Drukuj

 • 30/01/2018 15:27:32

PRZEDSIĘBIORCO ZAŁÓŻ PROFIL ZAUFANY!

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 30/01/2018 10:04:57

INFORMACJADrukuj

 • 29/01/2018 10:20:59

/images/image638.jpgOcena prawna możliwości korzystania ze ścieżki rowerowej na drodze wojewódzkiej nr 816 w ciągu trasy Gren Velo w miejscowości Lebiedziew gmina Terespol

Umieszczony na odcinku drogi (ścieżka rowerowa) znak nakazu "droga dla rowerów", oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi i piesi nie powinni  z niej korzystać. Jednakże w przepisach o ruchu drogowym ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz.1260 z późn.zm.), w art.11 przewidziany został wyjątek. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerzystów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza, albo niemożności korzystania z nich. Takie przyzwolenie występuje w tym przypadku. Brak chodnika, a także niemożność korzystania z pobocza (część pasa drogi nieutwardzonej, porośnięta trawą,z wjazdami do posesji).
Skoro warunki do korzystania przez pieszych ze ścieżki rowerowej są spełnione, co potwierdza zarządca drogi, piesi, mogą bez obaw ukarania mandatem, przemieszczać się tą ścieżką.
Należy pamiętać, że obowiązuje udzielenie pierwszeństwa jadącemu rowerzyście, chyba że pieszy jest osobą niepełnosprawną - to jemu ustępuje rowerzysta.

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 29/01/2018 09:36:39

Ogłoszenie o sprzedaży w drodze ustnej licytacji maszyn i urządzeń będących własnością Spółdzielni Kółek Rolniczych w Terespolu z/s w Łobaczewie Dużym.

I. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Terespolu z/s w Łobaczewie Dużym przy ul. Spółdzielczej 3

II. Miejsce, termin i warunki przeprowadzenia licytacji:

1. Ustna licytacja odbędzie się w dniu 14 lutego (środa) 2018r. o godz. 10 w sali konferencyjnej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Łobaczewie Dużym. Prowadzącym licytację będzie Pan Eliasz Pietraszuk – Przewodniczący Komisji ds. przeprowadzenia licytacji.

2. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w gotówce nie później niż do dnia 14 lutego 2018r  do godziny 9:00. Na dokumencie potwierdzającym wpłacenie wadium należy uiścić informację, jakiego urządzenia dotyczy podając liczbę porządkową urządzenia z wykazu maszyn i urządzeń przeznaczonych do licytacji.

3. Prowadzący przetarg po jego otwarciu poda do publicznej wiadomości nazwy (firm) lub imiona i nazwiska oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do licytacji.

Wadium może być wniesione wyłącznie w pieniądzu.

4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu licytacji. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Oferent, który nie uiści ceny nabycia w terminie do 20.02.2018r do godz. 14:00 traci złożone wadium.

5. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 100 zł (słownie: sto złotych).

6. Uczestnicy licytacji zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z chwilą przebicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu.

7. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, jednak nie później niż w terminie do 20.02.2018r do godz. 14:00 od dnia zamknięcia licytacji.

8. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny.

9. Wszelkich informacji dot. licytacji udziela Komisja ds. licytacji w składzie:

p. Eliasz Pietraszuk tel. 505-174-550, p. Regina Niczyporuk tel. 885-494-881,  p. Krystyna Grubisz tel. 691-897-479

III. Informacje o sprzedawanym sprzęcie oraz o miejscu i terminie, w którym można obejrzeć licytowane maszyny i urządzenia:

Wykaz maszyn i urządzeń przeznaczonych do licytacji zawierający informacje techniczne, ceny wywoławcze i wysokość wadium znajduje się na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy Terespol oraz w siedzibie Spółdzielni Kółek Rolniczych w Łobaczewie Dużym.

Wykaz maszyn i urządzeń przeznaczonych do licytacji

NOWOROCZNE SPOTKANIE PODATNIKÓW 2018Drukuj

 • 24/01/2018 13:41:05

19 stycznia br. odbyło się spotkanie noworoczne władz gminy Terespol, w osobach Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy i kierowników referatów Urzędu Gminy Terespol z udziałem przedsiębiorców działających na terenie gminy Terespol.
Spotkanie było okazją do wymiany poglądów, podzielenia się doświadczeniami i spostrzeżeniami, w zakresie zarówno planów gospodarczych rozwoju gminy, jak również programów skierowanych do przedsiębiorców.

NOWOROCZNE SPOTKANIE PODATNIKÓW 2018

<<< GALERIA ZDJĘĆ >>>

39,253,174 unikalne wizyty