MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

Sesja Rady Gminy Terespol

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

GeoportalHARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Sierpień 2020 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

EPIDEMIA WIRUSA COVID-19Drukuj

 • 10/05/2020 09:09:00
 • 10087 czytań

AKTUALNA SYTUACJA NA TERENIE GMINY TERESPOL

RADA ZNOWU W PEŁNYM SKŁADZIEDrukuj

 • 22/10/2020 09:56:19
 • 17 czytań

RADA ZNOWU W PEŁNYM SKŁADZIEX Sesja Rady Gminy Terespol odbyła się 29 września 2020 r. w Urzędzie Gminy Terespol.  Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy Mieczysława Romaniuka,  Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Terespolu Pani Wioletta Niczyporuk wręczyła Panu Kazimierzowi Dyczkowskiemu zaświadczenie o wyborze na radnego do Rady Gminy Terespol, w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym Nr 2, które odbyły się w dniu 26 kwietnia 2020 r. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radny złożył ślubowanie.

Podczas posiedzenia zostały uzupełnione składy osobowe Stałych Komisji Rady Gminy Terespol. Nowym członkiem Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został Pan Kazimierz Dyczkowski.

ZMIANA GODZIN PRACYDrukuj

 • 21/10/2020 13:06:42

Zmiana godzin pracy

Urzędu Gminy Terespol

Gminnego Centrum Kultury

Gminnej Biblioteki Publicznej

od 1 listopada 2020 roku

Informuję, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 49/20 Wójta Gminy Terespol z dnia 15 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 35/14 Wójta Gminy Terespol z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Terespol  oraz Zarządzeniem Nr 12/20 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury z dnia 15 października 2020 roku w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy Gminnego Centrum Kultury

od 1 listopada 2020r.

zostają wprowadzone następujące zmiany w czasie pracy:

Urząd Gminy Terespol

Gminne Centrum Kultury

Gminna Biblioteka Publiczna

 

poniedziałek 8.00 - 16.00

poniedziałek 8.00 - 16.00

wtorek 7.30 - 15.30

wtorek 7.30 - 15.30

  środa 7.30 - 15.30

środa 7.30 - 15.30

czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

  czwartek 10.00 – 18.00

piątek 7.30 - 15.30

Sekretarz Gminy Terespol
Danuta Wowczeniuk

INFORMACJADrukuj

 • 19/10/2020 11:50:23

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGODrukuj

 • 19/10/2020 09:45:44

INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 17 października 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję, że z dniem 17 października 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1829).
W wyżej wymienionym rozporządzeniu zmieniającym wprowadzone zostały kolejne ograniczenia i zakazy, a także zamieszczono uaktualnioną listę powiatów i miejscowości w ramach „obszaru czerwonego”. Pozostałe powiaty i miejscowości z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieujęte w „obszarze czerwonym” znajdują się w „obszarze żółtym”.
W woj. lubelskim w „obszarze czerwonym” ujęte zostały miasta na prawach powiatu: Chełm, Lublin i Zamość oraz powiaty: janowski, lubelski, łęczyński, łukowski, puławski, rycki, świdnicki i włodawski.
W związku z tym oprócz ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z późniejszymi zmianami na terenie ww. powiatów od dnia 17 października 2020 r. obowiązują również dodatkowe ograniczenia ujęte w § 29.
W pozostałych powiatach woj. lubelskiego obowiązują dodatkowe ograniczenia dotyczące „obszaru żółtego” ujęte w § 30 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z późniejszymi zmianami.
Dodatkowo informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1797) od 15 października br. do odwołania obiekty handlowe lub usługowe oraz placówki handlowe, których przeważająca działalność polega na sprzedaży żywności, produktów kosmetycznych innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania, artykułów toaletowych, środków czystości, produktów leczniczych (w tym przez apteki lub punkty apteczne), wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a także na świadczeniu usług pocztowych – od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–12.00 obsługują wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.
Pozostałe przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758) pozostają bez zmian i są obowiązujące.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 16 października 2020 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 14 października 2020 r.

WOJEWODA LUBELSKI
/-/
Lech Sprawka
/podpisano elektronicznie/

OGŁOSZENIE O PRZETARGUDrukuj

 • 15/10/2020 16:56:00

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 


Wójt Gminy Terespol ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Terespol, położonych w miejscowości Kobylany

https://ugterespol.bip.lubelskie.pl


Budowa sieci światłowodowej w gminie TerespolDrukuj

 • 15/10/2020 14:08:11

Budowa sieci światłowodowej

w gminie Terespol

 

Firma Fibe IV rozpoczęła na terenie Gminy Terespol realizację projektu budowy sieci telekomunikacyjnej – światłowodowej. Sieć światłowodowa, w części podwieszana na istniejących słupach a w części biegnąca w ziemi będzie wykonana w następujących miejscowościach Gminy Terespol: Łęgi, Bohukały, Krzyczew, Neple, Starzynka, Kuzawka, Kukuryki, Samowicze, Lechuty Małe, Koroszczyn, Polatycze, Lebiedziew, Zastawek (w części), Dobratycze Kolonia , Kołpin Ogrodniki, Żuki, Murawiec, Michalków.

Listy adresów przeznaczonych do podłączenia, zakres i trasa światłowodów były ustalane centralnie przez Ministerstwo Cyfryzacji i Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Celem realizowanego projektu jest podłączenie jak największej liczby gospodarstw na danym obszarze.

Przyłącza do poszczególnych nieruchomości wykonywane będą bezpłatnie, a ich wykonanie nie zobowiązuje do zawarcia umowy.  W pierwszej kolejności prace będą wykonywane w Koroszczynie, których ukończenie przewidywane już jest w styczniu 2021 r. Ostateczny termin zakończenia inwestycji przypada na koniec 2021 r.

Ponieważ budowa sieci światłowodowej jest realizowana przy wsparciu unijnym (1.1 POPC), w związku z tym będzie ona siecią otwartą. To oznacza, że każdy operator na równych prawach będzie mógł z niej skorzystać. Koszty internetu będą zależały od tego, jakiego operatora i jaki pakiet wybierze mieszkaniec.

DZIEŃ EDUKACJI W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 15/10/2020 09:45:23

Dzień Edukacji Narodowej 2020Drukuj

 • 13/10/2020 11:00:10

Obrazy newsów: herb.jpgKobylany, dn.14.10.2020 r.


Szanowna Pani Dyrektor

Szanowni Nauczyciele

Szanowni Pracownicy Oświaty

 

 

 

Edukacja i wychowanie młodego pokolenia należą do priorytetowych celów społeczeństwa, a Dzień Edukacji Narodowej - święto polskiej oświaty - przypomina o najlepszych tradycjach polskiego szkolnictwa, a także o współczesnej misji polskiej szkoły.

Wszyscy wiemy, że Wasza praca jest niełatwa i wyjątkowa, jako pedagodzy i wychowawcy jesteście współodpowiedzialni za rozwój i właściwe pokierowanie umiejętnościami młodych ludzi, którzy z każdym dniem stają się coraz bardziej dojrzałymi i świadomymi otaczającego ich świata.  To także Wy poznajecie ich smutki i radości, uczestniczycie w sukcesach i pochylacie się nad  niepowodzeniami.

W tym szczególnym dniu przyjmijcie Państwo podziękowania za zaangażowanie i za okazane serce, za zwykły codzienny trud oraz życzenia radości i satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą.

Pamiętajcie, że w dzisiejszym świecie młodzi ludzie Was potrzebują, potrzebują wzorów do naśladowania, a także Waszego zrozumienia i prawdziwej, ludzkiej serdeczności.

Kwiat

 


Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Terespol
Krzysztof Iwaniuk

ZBIORNIK WODNY W KOBYLANACH TO SZANSA NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY TERESPOLDrukuj

 • 07/10/2020 14:45:33
 • 68 czytań

W obliczu skutków zmian klimatu zasoby wodne w odpowiedniej ilości i jakości zasługują na największą uwagę, ponieważ od ich dostępności uzależnione jest zaspokojenie potrzeb ludności i gospodarki oraz służą one ochronie wód i środowiska związanego z tymi zasobami. Szansą na poprawę stanu dyspozycyjnych zasobów wodnych jest retencja wodna.

W ramach „Programu małej retencji dla województwa lubelskiego” został zrealizowany zbiornik wodny w Kobylanach.

Głównym negatywnym skutkiem zmian w odniesieniu do zasobów wodnych jest zakłócenie cyklu hydrologicznego. Wzrost temperatury powoduje: zwiększenie ilości pary wodnej w atmosferze, zmiany rytmu oraz intensywności opadów, zwiększone parowanie powierzchni kuli ziemskiej, jak również zmniejszenie się pokrywy śnieżnej oraz topnienie lodowców. Zjawiska te negatywnie oddziałują na zapewnienie wody na potrzeby przemysłu i rolnictwa oraz odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności.

Niewystarczające nawodnienia i zwiększona ewapotranspiracja w okresach braku opadów powodują wydłużone okresy suszy, które przyczyniają się do kryzysów żywnościowych w wielu obszarach Polski, w tym w województwie lubelskim. Ekstremalne zjawiska hydrologiczne, tj. susza i powódź, których coraz większe natężenie obserwujemy od kilku lat, są przykładem zachodzących zmian klimatycznych, stwarzających zagrożenie dla życia ludzi oraz otaczającego środowiska. Należy podkreślić, że życie każdego organizmu uzależnione jest od dostępu do wody. Jej ilość przypadająca na mieszkańca Polski jest prawie trzy razy mniejsza niż europejska średnia, a w wielu rejonach kraju zapotrzebowanie na nią przekracza dostępne zasoby dyspozycyjne. Potencjał retencji wód, który mamy do dyspozycji, nadal jest niewykorzystany. Dlatego też konieczne jest prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej w zakresie m.in. wdrożenia systemu gospodarowania wodą oraz zarządzania jej zasobami.

Retencja wodna jest szansą na poprawę stanu dyspozycyjnych zasobów wodnych. W związku z tym należy wdrożyć działania, mające zwiększyć retencję wody w celu zatrzymania jej przez długi czas w środowisku i z wykorzystaniem jej w okresach suszy. To bardzo ważne, jeśli weźmiemy pod uwagę postępujące zmiany klimatyczne, których negatywne skutki powinniśmy ograniczać.

Zbiornik retencyjny z wieży widokowej budynku Urzędu Gminy Terespol w Kobylanach

NUMERY TELEFONÓW, Z KTÓRYCH DZWONIĄ RACHMISTRZEDrukuj

 • 07/10/2020 10:11:47

NUMERY TELEFONÓW, Z KTÓRYCH DZWONIĄ RACHMISTRZE

Loteria Powszechnego Spisu Rolnego 2020Drukuj

 • 02/10/2020 13:13:02

Loteria Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Moja sytuacja w czasie koronawirusa – weź udział w ostatnim etapie badaniaDrukuj

 • 30/09/2020 09:20:50

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, przy współpracy z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich, szuka odpowiedzi na pytanie, jak pandemia wpłynęła na Państwa życie: rodzinne, zawodowe, społeczne. Dlatego ponownie zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc już w ostatnim, trzecim etapie badań i podzielenie się informacjami o tym, jak pandemia wpłynęła na Wasze życie. Ankieta jest dostępna do końca września br. pod linkiem – zobacz

Czytaj więcej...

Serdecznie zapraszamy do oddania głosów poparciaDrukuj

 • 28/09/2020 08:01:05

Projekt „Pod biało-czerwoną

Projekt "Pod biało-czerwoną" realizowany pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. To przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków pod naszą flagą państwową, a także godne uczczenie pamięci o Bohaterach Bitwy Warszawskiej w 1920 roku.

W trzech gminach, które na dzień 11.11.2020 na godz. 23:59 osiągną największą procentowo liczbę głosów w stosunku do liczby mieszkańców gminy, przewidziany jest udział Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w uroczystości podniesienia flagi na maszt.

Więcej informacji o o projekcie dostępnych jest tutaj:
https://www.gov.pl/web/bialoczerwona

Prosimy  mieszkańców Gminy o oddawnie głosów poparcia tutaj:
https://bialoczerwona.www.gov.pl/

ZawiadomienieDrukuj

 • 25/09/2020 13:41:52

Zawiadomienie

53,239,192 unikalne wizyty