Gmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina Terespol
NAWIGACJA
WYKAZ NUMERÓW
Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol
Zadaj Pytanie Wójtowi
Zadaj pytanie dla Wójta!
Odpowiedź
OFERTY INWESTYCYJNE
Oferty Inwestycyjne
GMINA TERESPOL NA FACEBOOK
FACEBOOK
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GMINNE CENTRUM KULTURY
Gminne Centrum Kultury
EKO-BUG
EKO-BUG
EKO-BUG
Obsługa osób głuchoniemych
Związek Gmin Wiejskich
Związek Gmin Wiejskich
CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Portal
Portal
Geoportal
EPUAPPLATFORMA EPUAP
Wrota Lubelszczyzny
ZAMIESZKAJ U NAS!
Zamieszkaj u Nas!
KULTURA BEZ GRANIC 2012
Kultura bez Granic ZOBACZ CAŁY FILM

AKTUALNOŚCI

Zapraszam do odwiedzenia stron internetowych Gminy Terespol, na których zebraliśmy wszelkie informacje wszechstronnie prezentujące zarówno dzisiejsze oblicze gminy jak i jej historię. Stworzyliśmy je z myślą o inwestorach, turystach i mieszkańcach naszej gminy. Mam nadzieję, że wszystkim zainteresowanym przybliżą one naszą "Małą Ojczyznę", umożliwią poznanie naszej historii i pomogą w uzyskaniu niezbędnej wiedzy, oraz przekonają, że właśnie u nas warto inwestować, mieszkać i wypoczywać. Położenie na najważniejszych szlakach komunikacyjnych Europy: magistrali drogowej E-30 i linii kolejowej E-20, w bezpośrednim sąsiedztwie Białorusi i Rosji sprawiło, że staliśmy się interesującym terenem inwestycyjnym na ścianie Wschodniej. Mamy świadomość, że ustanowienie na Bugu zewnętrznej granicy lądowej Unii Europejskiej jeszcze bardziej wzmocni naszą atrakcyjność, czyniąc z nas platformę do wymiany między wschodem a zachodem. Korzystne położenie komunikacyjne, dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, klimat sprzyjający rozwojowi biznesu, stwarzają możliwości dla potencjalnych inwestorów polskich i zagranicznych. Ale gmina to również przepiękny krajobraz nadbużański - piękno Nepli, Krzyczewa, Łęgów, "Szwajcarii Podlaskiej"; sprawia, że jest to doskonałe miejsce dla rozwoju turystyki. W naszej gminie możecie Państwo zobaczyć sąsiadujące ze sobą kościoły rzymsko - katolickie oraz cerkwie unickie i prawosławne, tatarski mizar. Są to trwałe ślady po wielonarodowej i wyznaniowej dawnej Rzeczpospolitej. Zachęcam także do wędrówek po szlakach turystycznych prowadzących przez Park Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu". Mam nadzieję, że wirtualna wędrówka zachęci Was do odwiedzenia naszej gminy. Zapraszam i życzę miłych wrażeń wszystkim oglądającym nasze strony internetowe i odwiedzającym Gminę.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU - RAZEM DLA SERCA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


OBCHODY KONSTYTUCJI 3 MAJA

Konstytucja 3 MAJ


WYBORY PREZYDENENTA RP

WYBORY PREZYDENCKIE 2015

WWW.PREZYDENT2015.PKW.GOV.PL


PIELGRZYMKA STRAŻAKÓW DO SANKTUARIUM LEŚNEJ PODLASKIEJ


KOMUNIKAT WS. DOPŁAT DO MATERIAŁU SIEWNEGO

Komunikat ws. dopłat do materiału siewnego

/images/news/arr_2015.jpgAgencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 7 kwietnia 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. 2015 r., poz. 485).

W związku z powyższym, od dnia 22.04.2015 r. stawki dopłat do 1 ha powierzchni, na której wysiano/wysadzono materiał siewny będą wynosiły:

- 80 zł – zboża, mieszanki zbożowe i pastewne,

- 130 zł – rośliny strączkowe,

- 400 zł – ziemniaki.

Decyzje wydane od dnia 22.04.2015 r. będą przyznawały dopłaty wyliczone na podstawie ww. nowych, niższych stawek. Data wpływu wniosku nie ma w tym przypadku zastosowania, z zastrzeżeniem zachowania terminu art. 35 kpa.

Więcej: http://www.arr.gov.pl/rynki-rolne-dzialania-arr/nasiona


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

WF

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Z DZIEDZINY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ - II EDYCJA KONKURSU 2015 R.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami  naboru wniosków w ramach programu priorytetowego "Edukacja ekologiczna" w 2015 r.

LINK DO OGŁOSZENIA O NABORZE

REGULAMIN


SPOTKANIE Z NOWYMI SOŁTYSAMI

W dniu 10 kwietnia 2015 r.  w Urzędzie Gminy Terespol odbyło się spotkanie nowo wybranych  Sołtysów Gminy Terespol z Wójtem Gminy Terespol oraz Kierownikami Urzędu Gminy Terespol i podległych jednostek.

Sołtysów Gminy Terespol, którzy zostali wybrani na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady Gminy 2014-2018 zapoznano  z prawami i obowiązkami jak również przedstawiono i omówiono wnioski, które zostały zgłoszone przez mieszkańców poszczególnych Sołectw podczas wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

SPOTKANIE Z NOWYMI SOŁTYSAMI

FOTORELACJA Z SPOTKANIA

TABELA WYBRANYCH SOŁTYSÓW I SOŁECTW


BUDOWY MIKROINSTALACJI PROSUMENCKICH

Energia odnawialna

O G Ł O S Z E N I E

 Wójt Gminy Terespol

 ogłasza, że w dniu: 10 kwietnia 2015 r. o godz. 12 00, w lokalu: Urząd Gminy Terespol Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, II piętro sala nr 32 odbędzie się spotkanie w sprawie budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej i zużywania jej na własne potrzeby ( paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, itp). i uzyskania na ten cel pomocy finansowej.

Program spotkania:

  1. Wystąpienie Wójta Gminy Terespol. Zapoznanie  zebranych z definicją „prosumenta” i „instalacji prosumenckiej”.
  2. Prezentacja: mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej i zużywania jej na własne potrzeby ( paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, itp).
  3. Pomoc finansowa możliwa do uzyskania w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na budowę instalacji prosumenckich.
  4. Uwagi, wnioski, zapytania mieszkańców/beneficjentów.

Serdecznie zapraszamy

Wójt Gminy Terespol


NOWY HARMONOGRAM PRACY LEŚNIKÓW

   Nowy harmonogram pracy leśników od 01-04-2015r.

W związku z reorganizacją pracy leśników zajmujących się nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu bialskiego został wprowadzony nowy harmonogram pracy.
Reorganizacja ma na celu przede wszystkim skrócenie czasu cechowania i legalizacji pozyskanego drewna przez właścicieli lasów.

Pokaż harmonogram


GRATULACJE Z OKAZJI WYBORÓW SOŁTYSA

W imieniu władz Samorządowych Gminy Terespol składamy gratulacje z okazji wyborów sołtysa i rad sołeckich.

Sołtys i rada sołeckaPaństwa wybór jest efektem społecznego zaufania i poparcia jakim obdarzyli Państwa wyborcy. Rozpoczniecie Państwo ważną i odpowiedzialną pracę dla dobra wspólnoty. Każde wybory niosą za sobą nowe oczekiwania.
Praca podejmowana na rzecz lokalnej społeczności napawa nadzieją, że mimo napotykanych trudności nie brakuje ludzi, którzy potrafią troszczyć się o wspólne dobro. Życzymy sukcesów i dobrej współpracy z mieszkańcami.

 

Przewodniczący Rady Gminy Terespol: Mieczysław Romaniuk                                   Wójt Gminy Terespol: Krzysztof Iwaniuk

TAK ODBYŁY SIĘ WYBORY SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ


KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY MAZUREK WIELKANOCNY

Tradycja wypiekania mazurków na Święta Wielkanocne rozpoczęła się już w XVII wieku. Symbolika mazurka powiązana jest z zakończeniem Wielkiego Postu, w czasie którego chrześcijanie przez czterdzieści dni powstrzymywali się od jedzenia potraw mięsnych i słodkich. Słodki mazurek był swego rodzaju nagrodą dla wytrwałych w wierze. Mazurki dawniej przygotowywało się na waflach, andrutach i opłatkach. Są też mazurki biszkoptowe, drożdżowe i oczywiście te najpopularniejsze obecnie, na kruchym spodzie.

Kultywując tradycje i zwyczaje wielkanocne Gminne Centrum Kultury zorganizowało konkurs na NAJPIĘKNIEJSZY MAZUREK WIELKANOCNY. Celem konkursu była m.in.: integracja środowiska lokalnego oraz wymiana doświadczeń kulinarnych. Uczestnikami mogły być Koła Gospodyń jak również osoby indywidualne z terenu Gminy Terespol. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu Mazurka z zachowaniem tradycyjnej receptury.

29 marca 2015 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Terespol odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu. Spośród 14 mazurków zgłoszonych do konkursu Komisja konkursowa postanowiła przyznać nagrody następującym Paniom:

I miejsce: Pani Elżbiecie Matczuk z Kobylan

II miejsce: Pani Jolancie Gawryluk z Łobaczewa Małego

III miejsce: Pani Iwonie Żmińczuk z Łobaczewa Małego

Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy od Organizatorów.

Wszystkim Paniom nagrodzonym w konkursie Organizatorzy serdecznie gratulują, natomiast Paniom, które wzięły w nim udział podtrzymując tradycje i zwyczaje wielkanocne Organizatorzy serdecznie dziękują!

ALBUM ZDJĘĆ

M. J.


AKCJA ODDAWANIA KRWI

AKCJA ODDAWANIA KRWI

Dołącz do akcji na facebook


AKTYWNE POGRANICZE

AKTYWNE POGRANICZE

W związku z przyjętym harmonogramem prac nad Zintegrowaną Strategią Rozwoju Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze” na lata 2015-2020 przesyłamy do konsultacji społecznych część strategiczną dokumentu oraz indykatywny wykaz projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych dla obszaru funkcjonalnego oraz dla poszczególnych gmin wchodzących w skład ww. obszaru.

Prosimy o umieszczenie załączonego projektu strategii wraz z załącznikami oraz formularzem zgłoszenia uwag na stronie internetowej na okres 14 dni (proponowana data rozpoczęcia konsultacji: 30 marca 2015 r. do 13 kwietnia 2015r.)

Wypełnione formularze zgłoszonych uwag prosimy o odesłanie na adres: ewelina.borowiec@eurocompass.pl

EuroCompass Sp. z o.o.
ul. Vetterów 1
20-277 Lublin
tel. (81) 440 80 90
fax. (81) 440 80 92

ZAŁĄCZNIK: Formularz zgłaszania uwag do projektów i strategii


ROK KOŚCIUSZKOWSKI W POWIECIE BIALSKIM

ROK KOŚCIUSZKOWSKI W POWIECIE BIALSKIM


ZNALEZIONO ROWER W ŁOBACZEWIE DUŻYM


Komisariat Policji w Terespolu zwraca się z prośbą o podanie do publicznej wiadomości informacji o znalezieniu w Łobaczewie Małym przy ul. Pięknej roweru typu damka, koloru jasnofioletowego z napisem na ramie "Fineze Mustang", na kołach 28". Rower ten posiada bagażnik, czarny koszyk na kierownicy oraz błotnik w kolorze czarnym.

Więcej informacji pod nr telefonu: (83) 3756244.

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
WYBORY PREZYDENCKIE
Wybory prezydenckie
KARTA DUŻEJ RODZINY
KARTA DUŻEJ RODZINY

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
MAPA ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO
HYDROPORTAL PUBLIKUJACY MAPY ZAGROŻENIA I RYZYKA POWODZIOWEGO
HYDROPORTAL PUBLIKUJACY MAPY ZAGROŻENIA I RYZYKA POWODZIOWEGO
PROGNOZA POGODY
Pogoda
Kontakt
Kontakt
REALIZACJA PROJEKTU RPO WL 2007-2013
Projekty RPO WL 2007-2013
GALERIA ZDJĘĆ

HARMONOGRAM PRAC „PRZEBUDOWA ULICY KOLEJARZY W MAŁASZEWICZACH”
BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ
BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ
Pogoda