Gmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina Terespol
NAWIGACJA
WYKAZ NUMERÓW
Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol
Zadaj Pytanie Wójtowi
Zadaj pytanie dla Wójta!
Odpowiedź
OFERTY INWESTYCYJNE
GMINA TERESPOL NA FACEBOOK
FACEBOOK
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GMINNE CENTRUM KULTURY
Gminne Centrum Kultury
Obsługa osób głuchoniemych
Związek Gmin Wiejskich
Związek Gmin Wiejskich
CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Portal
Portal
Geoportal
EPUAP
Wrota Lubelszczyzny
ZAMIESZKAJ U NAS!
Zamieszkaj u Nas!
KULTURA BEZ GRANIC 2012
Search engine friendly content ZOBACZ CAŁY FILM

AKTUALNOŚCI
ŻYCZENIA WIELKANOCNE

WYBORY SOŁTYSÓW I RADY SOŁECKIEJ

W trzech miejscowościach zostali wybrani sołtys i rada sołecka:

 • w sołectwie Łęgi sołtysem została wybrana pani: Ewa Krzysztofowicz, do rady sołeckiej wybrano: Kołodziejczyk Beata, Matwiejuk Beata, Marciniuk Wiesław, Sereda Mirosław.
 • w sołectwie Krzyczew sołtysem została wybrana pani: Barbara Kopciuszuk, do rady sołeckiej wybrano: Pietraszuk Joanna, Pikuła   Angelika, Zagor Anna.
 • w sołectwie Bohukały sołtysem został wybrany pan: Henryk Łukaszuk, do rady sołeckiej wybrano: Jawtoszuk Andrzej, Klebaniuk Krzysztof, Tarasiuk Krzysztof, Weremczuk Ryszard.

W dniu 19.03.2015 r. zostali wybrani sołtys i rada sołecka:

 • w sołectwie Neple sołtysem został: Ryszard Kucharski, do rady sołeckiej wybrano: Mirosław Kozak, Mariusz Stasiak, Tomasz Sylwesiuk.
 • w sołecwie Starzynka sołtysem został: Paweł Kondracki, do rady sołeckiej wybrano: Karol Kondracki, Marzena Romaniuk, Małgorzata Stefaniuk.
 • w sołecwie Kuzawka sołtysem został: Kazimierz Dyczkowski, do rady sołeckiej wybrano:Dariusz Paździoch, Grzegorz Kowaluk, Mirosław Sebastjaniuk.

W dniu 20.03.2015 r. zostali wybrani sołtys i rada sołecka:

 • w sołectwie Lechuty Małe sołtysem został: Lubeńczuk Jerzy, do rady sołeckiej wybrano: Głuch Dariusz, Jankowska Barbara, Semeniuk Justyna.
 • w sołectwie Kukuryki sołtysem został: Chmielewska Marta, do rady sołeckiej wybrano: Pietraszuk Krystyna, Łojko Henryk, Lubeńczuk Barbara.
 • w sołectwie Samowicze sołtysem został: Krzyżanowski Jan, do rady sołeckiej wybrano: Stasiak Marek, Wasiluk Antoni, Żuk Tomasz.

W dniu 23.03.2015 r. zostali wybrani sołtys i rada sołecka:

 • w sołectwie Lechuty Duże sołtysem został: Pietrusik Marek, do rady sołeckiej wybrano: Iwaniuk Tadeusz, Jakuszko Wiesław, Skrzyszewska Anna.
 • w sołectwie Łobaczew Mały sołtysem został: Puzaitis Anna, do rady sołeckiej wybrano: Oleszczuk Leszek, Puzia Teresa, Stefaniuk Marta, Krzyżanowski Piotr, Hodyniuk Joanna.
 • w sołectwie Łobaczew Duży sołtysem został: Oleszczuk Grzegorz, do rady sołeckiej wybrano: Majczuk Janusz, Rafałko Marzena, Matwiejuk Beata.

W dniu 26.03.2015 r. zostali wybrani sołtys i rada sołecka:

 • w sołectwie Kołpin Ogrodniki sołtysem został: Moroz Adam, do rady sołeckiej wybrano: Barszowski Tomasz, Głowacka Maria, Szelest Ryszard.
 • w sołectwie Michalków sołtysem został: Harasimiuk Krzysztof, do rady sołeckiej wybrano: Mocko Anna, Płandowski Jan, Sobolewski Adam, Szelest Krystyna, Waniek Sławomir.
 • w sołectwie Murawiec-Żuki sołtysem został: Chwesiuk Ryszard, do rady sołeckiej wybrano: Chwesiuk Teresa, Janiec Barbara, Płandowski Jarosław.

W dniu 27.03.2015 r. zostali wybrani sołtys i rada sołecka:

 • w sołectwie Dobratycze Kolonia sołtysem został: Naumiuk Roman, do rady sołeckiej wybrano: Bielecka Romualda, Bielecki Mariusz, Siwagow Józef.
 • w sołectwie Lebiedziew sołtysem została: Gralak Anna, do rady sołeckiej wybrano: Jaroszuk Ewa, Kisiel Zbigniew, Naumiuk Alina, Roślik Grzegorz, Wołoszko Franciszek.
 • w sołectwie Polatycze sołtysem został: Saczewko Andrzej, do rady sołeckiej wybrano: Kozicki Grzegorz, Suszek Małgorzata, Tomasiak Kazimierz.

FOTORELACJA Z WYBORÓW SOŁTYSÓW I RADY SOŁECKIEJ

https://www.facebook.com/urzadgminyterespol


AKCJA ODDAWANIA KRWI

AKCJA ODDAWANIA KRWI


AKTYWNE POGRANICZE

AKTYWNE POGRANICZE

W związku z przyjętym harmonogramem prac nad Zintegrowaną Strategią Rozwoju Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze” na lata 2015-2020 przesyłamy do konsultacji społecznych część strategiczną dokumentu oraz indykatywny wykaz projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych dla obszaru funkcjonalnego oraz dla poszczególnych gmin wchodzących w skład ww. obszaru.

Prosimy o umieszczenie załączonego projektu strategii wraz z załącznikami oraz formularzem zgłoszenia uwag na stronie internetowej na okres 14 dni (proponowana data rozpoczęcia konsultacji: 30 marca 2015 r. do 13 kwietnia 2015r.)

Wypełnione formularze zgłoszonych uwag prosimy o odesłanie na adres: ewelina.borowiec@eurocompass.pl

EuroCompass Sp. z o.o.
ul. Vetterów 1
20-277 Lublin
tel. (81) 440 80 90
fax. (81) 440 80 92

ZAŁĄCZNIK: Formularz zgłaszania uwag do projektów i strategii


ROK KOŚCIUSZKOWSKI W POWIECIE BIALSKIM

ROK KOŚCIUSZKOWSKI W POWIECIE BIALSKIM


ZNALEZIONO ROWER W ŁOBACZEWIE DUŻYM


Komisariat Policji w Terespolu zwraca się z prośbą o podanie do publicznej wiadomości informacji o znalezieniu w Łobaczewie Małym przy ul. Pięknej roweru typu damka, koloru jasnofioletowego z napisem na ramie "Fineze Mustang", na kołach 28". Rower ten posiada bagażnik, czarny koszyk na kierownicy oraz błotnik w kolorze czarnym.

Więcej informacji pod nr telefonu: (83) 3756244.


BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE W MAŁASZEWICZACH

Obrazy newsów: bezplatne_szkolenia_komp_mcze.jpg


RAZEM DLA SERCA

ULOTKA

PREZENTACJA

ZALECENIA ŻYWIENIOWE W PREWENCJI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA


AKCJA SPRZĄTANIA GMINY TERESPOL – 2015

CZYSTA GMINA TERESPOLWójt Gminy Terespol zwraca się do wszystkich, którym leży na sercu dobro środowiska, którzy mają doświadczenia w organizacji akcji sprzątania, którzy są w tej mierze aktywni, aby włączyli się w tę akcję. Z pewnością w pobliżu Państwa siedziby znajdują się tereny, które wymagają posprzątania.

W terminie od dnia 10 do 30 kwietnia 2015 roku i od 1 do 30 października 2015 r. oczekujemy na pisemne zgłoszenia uczestnictwa w „Akcji Sprzątania Gminy Terespol – 2015”, w Urzędzie Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, 21-540 Małaszewicze – tel. 83 411 20 00.


Prosimy o podanie w zgłoszeniach następujących informacji:

 1. Termin sprzątania (dzień, godzinę rozpoczęcia akcji oraz przewidywany czas jej trwania).
 2. Teren jaki będzie porządkowany (dot. użyteczności publicznej z wyłączeniem terenów w obrębie zakładów, przedsiębiorstw, lasów państwowych,  na zasadach określonych pomiędzy Wójtem Gminy Terespol a Nadleśniczym).
 3. Planowane miejsce składowania zebranych podczas akcji odpadów w workach.
 4. Planowana liczba uczestników.
 5. Imię i nazwisko, nr telefonu i adres osoby organizującej akcję.
 6. Potrzebna ilość worków i rękawic dla uczestników akcji.

Uwaga :

1. Worki z odpadami nie mogą być złożone w kontenerach na terenach szkolnych lub pojemnikach osiedlowych. Odpady zostaną zebrane wyłącznie z uzgodnionych wcześniej przez Urząd Gminy Terespol miejsc i w ustalonych terminach.

2. Urząd Gminy Terespol jest zobowiązany do poinformowania EKO-BUG Spółka z o.o. w Kobylanach ul. Słoneczna 7, 21-540 Małaszewicze, tel. 83 375 15 39, o planowanej akcji,  miejscach złożenia zebranych w czasie akcji odpadów komunalnych i terminach ich wywiezienia.

Gmina Terespol zakupi  worki foliowe i rękawice dla uczestników "Sprzątania Gminy"  oraz zapewni wywóz zebranych podczas akcji odpadów na zorganizowane składowisko odpadów w Białej Podlaskiej.

Worki i rękawice dla uczestników akcji będzie można odbierać w Urzędzie Gminy Terespol przed planowana akcją sprzątania w godzinach  od 800 do 1500 w pokoju nr 4.

Nieodpłatnie odbierane będą odpady komunalne zebrane podczas  „Akcji Sprzątania Gminy Terespol - 2015" wyłącznie od uczestników, którzy zadeklarują swój udział składając pisemne zgłoszenie do Urzędu Gminy Terespol.

PLAKAT DO POBRANIA

Zgłoszenie uczestnictwa w Akcji Srzątania Gminy Terespol - 2015


NOWY BIULETYN JUŻ DOSTĘPNY!

POBIERZ BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY TERESPOL


KLASA BGŻ: RÓWNE SZANSE – NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI

Utalentowani, zdolni, zaangażowani społecznie gimnazjaliści – to właśnie do nich adresowany jest program stypendialny „Klasa BGŻ”.

kLASA BGŻ

Klasa BGŻ to ogólnopolski program stypendialny, który umożliwia uzdolnionym absolwentom gimnazjum, pochodzącym z małych miejscowości, których sytuacja materialna i społeczna może utrudniać im dalszy rozwój, naukę w renomowanych liceach w największych miastach w Polsce.

Otrzymać stypendium może absolwent szkoły gimnazjalnej, który:

 • dobrze się uczy  (średnia ocen co najmniej 4,8),
 • pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty minimum socjalnego tj. 912,00 zł,
 • mieszka na wsi, w małym mieście lub mieście powiatowym (ziemskim),
 • chce się rozwijać, ma ponadprzeciętną motywację,
 • lubi i chce pomagać innym (wolontariat, pomoc społeczna)
 • zostanie zarekomendowany przez szkołę macierzystą.

W roku szkolnym 2015/2016 do 5 szkół przyjmiemy 50 stypendystów.

Co oferuje program ? Uczeń zakwalifikowany do programu otrzymuje:

 • 4-letnie stypendium: 3 lata pełnego wsparcia w trakcie nauki w liceum w wysokości ok. 8000 zł rocznie (w tym opłata za Internat, wyżywienie, komitet rodzicielski, podręczniki, comiesięczne kieszonkowe, zajęcia dodatkowe, udział w lipcowym obozie integracyjnym, stała opieka wychowawcza, wszechstronny rozwój talentów i kompetencji społecznych) oraz stypendium pomostowe na I roku studiów
 • dostęp do nagród stypendialnych oraz przygotowanie do prestiżowych stypendiów zagranicznych
 • wieloletnie wsparcie po zakończeniu nauki w liceum i na studiach oraz bogatą ofertę rozwoju zawodowego (praktyki, staże, oferty pracy w Banku i u klientów Banku)
 • członkostwo w prestiżowym Stowarzyszeniu Absolwentów Klasy BGŻ, w którym obecnie działa 406 absolwentów

Program jest efektywną formą wyrównywania szans edukacyjnych. Potwierdzają to wyniki uczniów „Klasy BGŻ”, znacznie lepsze od średniej ocen osiąganych w poszczególnych szkołach partnerskich oraz ponadprzeciętne osiągnięcia absolwentów na studiach wyższych i w życiu zawodowym.

Rekrutacja do XIII edycji programu rozpoczęła się 2 marca 2015 r. i potrwa do 12 kwietnia (z wyjątkiem liceum w Krakowie, gdzie rekrutacja trwa do 30 kwietnia).

Kandydaci mogą zgłaszać się do programu za pomocą specjalnego formularza on-line dostępnego na stronie: http://www.fundacja.bgz.pl/klasa_bgz/Aplikacja_on_line.html

Więcej informacji: http://www.fundacja.bgz.pl, http://www.absolwenciklasybgz.pl/


NASZA GMINA WSPIERA EDUKACJĘ

NASZA GMINA WSPIERA EDUKACJĘ


ZŁOTY WIEK W MAŁASZEWICZACH

Złoty wiek17 marca w świetlicy wiejskiej w Małaszewiczach, odbyło się cotygodniowe spotkanie Klubu Seniora „Złoty Wiek”. Klub Seniora „Złoty Wiek” zrzesza mieszkańców miejscowości Małaszewicze. Działalność naszych seniorów polega na wspólnym spędzaniu czasu, ale również na organizowaniu różnego rodzaju eventów oraz spotkań tematycznych. Przykładem było ostatnie spotkanie dotyczące  "Jak bezpiecznie poruszać się po drogach, na czym polegają zmiany w kodeksie drogowym i jak ustrzec się przed złodziejami na wnuczka”. Na pytania naszych mieszkańców odpowiadali zaproszeni przedstawiciele z Komisariatu  Policji w Terespolu w osobach:  zastępcy komendanta Mariana Głuszczuka, dzielnicowego Małaszewicz Janusza Drygulskiego, oraz  dzielnicowego Terespola Arkadiusza  Kamińskiego. Policjanci  omówili ostanie zmiany jakie nastąpiły w kodeksie drogowym dotyczące oznakowania pieszych poruszających się poza terenem zabudowanym po zmroku, ich odpowiedzialności, oraz właściwego oznakowania. Żeby jeszcze bardziej uzmysłowić wszystkim obecnym jak jest to istotne dla ich bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom spotkania zostały wręczone  elementy odblaskowe przekazane przez Wójta Gminy Terespol.

ALBUM ZDJĘĆ


WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Do pobrania:III SESJA RADY GMINY TERESPOL

III sesja rady Gminy Terespol10 marca 2015 r. odbyło się posiedzenie III Sesji Rady Gminy Terespol, któremu przewodniczył Pan Mieczysław Romaniuk.

W początkowej części posiedzenia Wójt Gminy Terespol Pan Krzysztof Iwaniuk przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności w formie prezentacji multimedialnej, które obejmowało zadania inwestycyjne realizowane na terenie gminy za okres od ostatniej Sesji.

Podczas posiedzenia Sesji Przewodniczący Rady Gminy Terespol Pan Mieczysław Romaniuk oraz Wójt Gminy Terespol w związku z kończącą się kadencją i zbliżającymi się wyborami Sołtysa, podziękowali osobom sprawującym dotychczas funkcję Sołtysa, którzy zostali  wybrani na czteroletnią kadencję odpowiadającą kadencji Rady Gminy 2010-2014,  wręczając podziękowania za dotychczasowy wkład pracy, zaangażowanie i aktywną postawę na rzecz wspólnoty lokalnej.

Podczas posiedzenia zostały podjęte następujące uchwały:

 • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 • w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015.
 • w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 • w sprawie udzielenia w roku 2015 pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu.
 • w sprawie udzielenia w roku 2015 pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu.
 • w sprawie udzielenia w roku 2015 pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu.
 • w sprawie udzielenia w roku 2015 pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu.
 • w sprawie udzielenia w roku 2015 pomocy finansowej dla Powiatu Bialskiego.
 • w sprawie nadania Medalu Honorowego Zasłużonego dla Gminy Terespol.
 • w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Terespol na rok 2015.
 • w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Terespol.
 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.

Radni Gminy Terespol zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za  rok 2014, do którego nie wnieśli uwag.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami uchwał, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.ugterespol.bip.lubelskie.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

GALERIA ZDJĘĆ


INFORMACJA O OPŁACIE ZA ODPADY KOMUNALNE

INFORMACJA  O OPŁACIE ZA ODPADY KOMUNALNE

Obrazy newsów: odpady_komunalne_2015.pngPrzypominam że, 15 marca 2015 r. minął termin opłaty I raty za wywóz odpadów komunalnych, z terenu naszej gminy, wszystkich którzy nie dopełnili tego obowiązku informuję że, opłaty można dokonać w kasie urzędu bądź na numer konta 13 1020 1260 0000 0402 0014 0228 z dopiskiem „Opłata śmieciowa”.

Wszelkich informacji o wysokości opłaty można uzyskać w Urzędzie Gminy Terespol, Kobylany  Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, pok. Nr 3, bądź pod nr telefonu 83/ 411 20 33.

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH
Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
KARTA DUŻEJ RODZINY
KARTA DUŻEJ RODZINY
NOWY SYSTEM ODBIORU ODPADÓW
ODPADY
WNIOSEK
TERMINY WNOSZENIA OPŁAT

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
MAPA ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO
HYDROPORTAL PUBLIKUJACY MAPY ZAGROŻENIA I RYZYKA POWODZIOWEGO HYDROPORTAL PUBLIKUJACY MAPY ZAGROŻENIA I RYZYKA POWODZIOWEGO
PROGNOZA POGODY
Pogoda
Kontakt
Kontakt
REALIZACJA PROJEKTU RPO WL 2007-2013
Projekty RPO WL 2007-2013
GALERIA ZDJĘĆ

HARMONOGRAM PRAC „PRZEBUDOWA ULICY KOLEJARZY W MAŁASZEWICZACH”
BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ
BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ
Pogoda