Gmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina Terespol
NAWIGACJA
WYKAZ NUMERÓW
Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol
Zadaj Pytanie Wójtowi
Zadaj pytanie dla Wójta!
Odpowiedź
OFERTY INWESTYCYJNE
Oferty Inwestycyjne
GMINA TERESPOL NA FACEBOOK
FACEBOOK
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GMINNE CENTRUM KULTURY
Gminne Centrum Kultury
EKO-BUG
EKO-BUG
EKO-BUG
Obsługa osób głuchoniemych
Związek Gmin Wiejskich
Związek Gmin Wiejskich
CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Portal
Portal
Geoportal
EPUAPPLATFORMA EPUAP
Wrota Lubelszczyzny
ZAMIESZKAJ U NAS!
Zamieszkaj u Nas!
KULTURA BEZ GRANIC 2012
Kultura bez Granic ZOBACZ CAŁY FILM

AKTUALNOŚCI

Zapraszam do odwiedzenia stron internetowych Gminy Terespol, na których zebraliśmy wszelkie informacje wszechstronnie prezentujące zarówno dzisiejsze oblicze gminy jak i jej historię. Stworzyliśmy je z myślą o inwestorach, turystach i mieszkańcach naszej gminy. Mam nadzieję, że wszystkim zainteresowanym przybliżą one naszą "Małą Ojczyznę", umożliwią poznanie naszej historii i pomogą w uzyskaniu niezbędnej wiedzy, oraz przekonają, że właśnie u nas warto inwestować, mieszkać i wypoczywać. Położenie na najważniejszych szlakach komunikacyjnych Europy: magistrali drogowej E-30 i linii kolejowej E-20, w bezpośrednim sąsiedztwie Białorusi i Rosji sprawiło, że staliśmy się interesującym terenem inwestycyjnym na ścianie Wschodniej. Mamy świadomość, że ustanowienie na Bugu zewnętrznej granicy lądowej Unii Europejskiej jeszcze bardziej wzmocni naszą atrakcyjność, czyniąc z nas platformę do wymiany między wschodem a zachodem. Korzystne położenie komunikacyjne, dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, klimat sprzyjający rozwojowi biznesu, stwarzają możliwości dla potencjalnych inwestorów polskich i zagranicznych. Ale gmina to również przepiękny krajobraz nadbużański - piękno Nepli, Krzyczewa, Łęgów, "Szwajcarii Podlaskiej"; sprawia, że jest to doskonałe miejsce dla rozwoju turystyki. W naszej gminie możecie Państwo zobaczyć sąsiadujące ze sobą kościoły rzymsko - katolickie oraz cerkwie unickie i prawosławne, tatarski mizar. Są to trwałe ślady po wielonarodowej i wyznaniowej dawnej Rzeczpospolitej. Zachęcam także do wędrówek po szlakach turystycznych prowadzących przez Park Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu". Mam nadzieję, że wirtualna wędrówka zachęci Was do odwiedzenia naszej gminy. Zapraszam i życzę miłych wrażeń wszystkim oglądającym nasze strony internetowe i odwiedzającym Gminę.

25 LAT SAMORZĄDNOŚCI

25 LAT SAMORZĄDNOŚCI


XIV OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM


WŁODARZ NA PIĘĆ

PERŁY SAMORZĄDU

26 maja 2015 r.  w Warszawie odbyła się Gala Finałowa Rankingu Dziennika Gazety Prawnej „Perły Samorządu. Najlepszy włodarz i samorząd 25-lecia”. Gmina Terespol otrzymała wyróżnienie  w kategorii gmin  wiejskich plasując się w pierwszej dziesiątce, wyróżniony został także wójt Krzysztof Iwaniuk zajmując 5 miejsce w kategorii „Włodarze 25-lecia, gminy wiejskie:”

Wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystej Gali Finałowej Rankingu „Perły Samorządu. Najlepszy włodarz i samorząd 25-lecia”.

Ceremonię wręczenia wyróżnień poprzedził panel dyskusyjny pt. „Nowe perspektywy unijne. Szanse i zagrożenia”.

Tak jak w poprzedniej edycji, laureaci w kategorii najlepszy samorząd byli typowani w podziale na gminy wiejskie, wiejsko-miejskie, miasta do 100 tys. mieszkańców i miasta powyżej 100 tys. mieszkańców. W każdej z tych kategorii nagrodzono  trzy samorządy i trzech włodarzy 25-lecia. Wyróżnienia otrzymali też ci, którzy uplasowali się na miejscach od 4 do 10.

RANKING: NAJLEPSZE MIASTA I GMINY ROZWIJAJĄ SIĘ RÓWNOMIERNIE.

Źródło: Dziennik Gazeta  Prawna, 27 maja 2015 nr 101

Najlepsze miasta i gminy rozwijają się równomiernie.

DOBRY WŁODARZ RZĄDZI DOBRA GMINĄ.

Źródło: Dziennik Gazeta  Prawna, 27 maja 2015 nr 101

DOBRY WŁODARZ RZĄDZI DOBRA GMINĄ.

D.Wowczeniuk


27 MAJA - ŚWIĘTO SAMORZĄDU

27 MAJA - ŚWIĘTO SAMORZĄDU


PONOWNE WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Frekwencja w Gminie Terespol

Wyniki wyborów w Gminie Terespol


KOLEJNE SPOTKANIE W SPRAWIE PROBLEMU KOMUNIKACYJNEGO MIEJSCOWOŚCI MAŁASZEWICZ

19 maja na zaproszenie Wójt Gminy Terespol w Urzędzie gościli  przedstawiciele Zarządu CARGOTOR Sp. z o. o. - nowo powołanego Zarządcy  Infrastruktury PKP w osobach: prezesa Zarządu Artura Kostowskiego i wiceprezesa Krzysztofa Kłaka.
Głównym tematem spotkania były problemy komunikacyjne pomiędzy częścią południową, a północną miejscowości Małaszewicze, rozdzielonej torami.
Samorząd został zaproszony do współpracy przy planowanej w przyszłości ze środków unijnych, przebudowy węzła Małaszewicze.
Obie strony wyraziły dużą wolę współpracy, aby doraźnie, a w szczególności docelowo uwzględnić w swoich planach potrzeby lokalne.


INFORMACJA WAŻNA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

http://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/informacja-wazna-dla-osob-prowadzacych-pozarolnicza-dzialalnosc-gospodarcza/

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W myśl przepisu art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1403, z późn. zm.) rolnik kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalność gospodarczej zobowiązany jest do dnia 31 maja złożyć w Kasie zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona roczna kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Kwota graniczna za 2014 r. wynosi 3166 zł.

W związku z tym, że termin 31 maja w bieżącym roku przypada w niedzielę Kasa informuje, że zgodnie z przepisem art. 57 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. Przepisy art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy stanowią, że niedziela jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Mając na uwadze powyższe w bieżącym roku termin na złożenie oświadczenia/zaświadczenia o wysokości należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za ubiegły rok podatkowy upływa z dniem 1 czerwca 2015 r.

W sytuacjach zatem, gdy:

  • kwota należnego podatku od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej przekroczyła roczną kwotę graniczną za 2014 r. ,
  • w terminie do 1 czerwca 2015 r. nie zostanie złożone w Kasie stosowne zaświadczenie lub oświadczenie,

zgodnie z przepisem art. 5a ust. 6 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wyłączenie z ubezpieczenia społecznego rolników nastąpi od 2 czerwca 2015 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Terespol ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na zbycie samochodu osobowego marki TOYOTA Avensis rok produkcji 2005, nr WIN SB1BR56LX0E123440, pojemność silnika 1794 cm3 , moc kW 95, przebieg 203300 km. kolor beżowy, Nr rej.  LBI 77JM.

Cena wywoławcza wynosi 17.500,00 (siedemnaście tysięcy pięćset) złotych brutto (w tym 23% VAT), wysokość wadium wynosi 500,00 (pięćset) złotych, wysokość postąpienia 200,00 (dwieście) złotych.   

Przetarg odbędzie się w dniu 2 czerwca 2015r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Terespol w Kobylanach Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1 - pokój nr 18.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 500,00 złotych na rachunek Urzędu Gminy Terespol : PKO BP SA O/Biała Podlaska 37 1020 1260 0000 0102 0014 0525 tak, aby było na rachunku najpóźniej w dniu 29 maja 2015r. przed godz. 2400.

Dowód wpłacenia wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. Wadium dla uczestników, którzy nie wygrają  przetargu zwraca się w ciągu dwóch dni po przetargu na wskazany przez uczestnika rachunek bankowy.

Wpłacone wadium w przypadku wygrania przetargu zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu. Wygranie przetargu i nie wpłacenie wylicytowanej kwoty za samochód przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży powoduje przepadek wadium. Wylicytowaną kwotę pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Terespol : PKO BP SA O/Biała Podlaska 13 1020 1260 0000 0402 0014 0228, tak aby było na rachunku najpóźniej w dniu 5.06.2015r. Umowa kupna-sprzedaży zawarta zostanie w terminie do dnia 10.06.2015r.

Wójt Gminy Terespol zastrzega prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Samochód będący przedmiotem przetargu można oglądać w siedzibie Urzędu Gminy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym  (tel. 83 411 20 38).

Z projektem umowy kupna-sprzedaży można zapoznać się w Urzędzie Gminy Terespol w Kobylanach Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1 – pok. nr 30 oraz uzyskać inne informacje na temat samochodu i warunków jego nabycia.

Informacji udziela Henryk Kamiński tel. 83 411 20 38 w godz. 730-1530.


LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH PRZEZ GMINĘ TERESPOL DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O UZYSKANIE POMOCY NA BUDOWĘ MIKROINSTALACJI PROSUMENCKICH

Energia odnawialna

Lista mieszkańców/właścicieli nieruchomości zakwalifikowanych przez Gminę Terespol do złożenia wniosku o uzyskanie pomocy na budowę mikroinstalacji  prosumenckich  paneli fotowoltaicznych w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW 2007-2013”


XVI PIELGRZYMKA STRAŻAKÓW POWIATU BIALSKIEGO

W niedzielę 17 maja 2015 r. w Leśnej Podlaskiej  odbyły się Powiatowe Uroczystości Dnia Strażaka i XVI Pielgrzymka strażaków powiatu bialskiego do Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej Opiekunki Podlasia.

ALBUM ZDJĘĆ

Pilgrzymka strażaków


Obwieszczenie

Obwieszczenie


UROCZYSTE POŚWIĘCENIE KRZYŻA NA TZW. "WYGONIE" W ŁOBACZEWIE MAŁYM

Krzyż

W dniu 12 maja 2015 r. odbyło się uroczyste poświecenie odrestaurowanego krzyża w Łobaczewie Małym. Krzyż został umieszczony w specjalnej konstrukcji, która ochroni go przed czynnikami atmosferycznymi.

GALERIA ZDJĘĆ


„PIĘKNE BO BIALSKIE” – VII EDYCJA KONKURSU – GMINA TERESPOL

 Na terenie naszej gminy odbędzie się VII edycja konkursu „Piękne bo bialskie” – Gmina Terespol.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:

- „Gospodarz roku”,

- „Najpiękniejszy ogród roku”,

Uczestniczyć można w jednej lub dwóch kategoriach konkursu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest
złożenie formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia w Urzędzie Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, 21-540 Małaszewicze,  w Biurze obsługi pok. Nr 1,  w terminie do dnia 12 czerwca 2015 r.

Zgłoszenia dokonuje Sołtys w porozumieniu z Radą Sołecką, bądź każdy zainteresowany mieszkaniec Gminy Terespol osobiście.

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy w Kobylanach, pok. Nr 1 lub ze strony internetowej www.gminaterespol.pl.


ZNALEZIONO TELEFON KOMÓRKOWY


Komisariat Policji w Terespolu zwraca się z prośbą o podanie do publicznej wiadomości informacji o znalezieniu w dniu 16 kwietnia 2015 r. na ul. Janowskiej w Terespolu telefonu komórkowego: Nokia C1 koloru złoto-srebnego. Właściciela w/w telefonu pomimo podjętych w tym kierunku czynności dotychczas nie ustalono.

Więcej informacji pod nr telefonu: (83) 3756226.


GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGOJęzyk angielski nie jest językiem obcym dla uczniów szkół podstawowych Gminy Terespol. Udowodnili to biorąc udział w II edycji Gminnego Konkursu Języka Angielskiego, którego Organizatorem był Zespół Szkół im. Orła Białego w Kobylanach. W pierwszym szkolnym etapie konkursu wzięli udział uczniowie z trzech szkół: Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kobylanach, Zespołu Szkół im Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach i Szkoły Podstawowej im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Neplach. Najlepsze 3 osoby z każdej szkoły wzięły udział w finałowym etapie międzyszkolnym. Głównym celem konkursu była promocja języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych, jak również zwrócenie uwagi na ważną rolę jaką w dzisiejszym świecie odgrywa znajomość języków obcych. Konkurs stworzył szansę promocji i wyróżnienia uczniów zdolnych w klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz wzmocnił motywację do nauki. Możliwość sprawdzenia swoich umiejętności oraz rywalizacja z innymi uczestnikami z pewnością stanowiła istotny bodziec pobudzający twórcze myślenie, kształtowanie estetyki wypowiedzi oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem. Wszystkim uczestnikom konkursu wręczono nagrody oraz dyplomy. Nad przebiegiem Etapu gminnego konkursu czuwała Gminna Komisja Konkursowa, w skład której weszły nauczyciele języka angielskiego ze szkół Gminny Terespol panie, Iwona Agnieszczak, Iza Markowska oraz Beata Kuczewska.

ALBUM ZDJĘĆ

WYNIKI KONKURSU PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

I miejsceArtemuk Anna z Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach

II miejsceParchotiuk Mateusz z  Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kobylanach

III miejsceNawrot Dawid z Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach

Beata Kuczewska

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
WYBORY PREZYDENCKIE
Wybory prezydenckie
KARTA DUŻEJ RODZINY
KARTA DUŻEJ RODZINY

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
MAPA ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO
HYDROPORTAL PUBLIKUJACY MAPY ZAGROŻENIA I RYZYKA POWODZIOWEGO
HYDROPORTAL PUBLIKUJACY MAPY ZAGROŻENIA I RYZYKA POWODZIOWEGO
Mapa burzowa Polski
SPRAWDŹ WYŁADOWANIA ATMOSFERYCZNE
PROGNOZA POGODY
Pogoda
Kontakt
Kontakt
REALIZACJA PROJEKTU RPO WL 2007-2013
Projekty RPO WL 2007-2013
GALERIA ZDJĘĆ

HARMONOGRAM PRAC „PRZEBUDOWA ULICY KOLEJARZY W MAŁASZEWICZACH”
BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ
BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ
Pogoda w Gminie Terespol