NAWIGACJA
WYKAZ NUMERÓW
Zadaj Pytanie Wójtowi

Odpowiedź
OFERTY INWESTYCYJNE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GMINNE CENTRUM KULTURY

Związek Gmin WiejskichZAMIESZKAJ U NAS!
KULTURA BEZ GRANIC 2012
Search engine friendly content ZOBACZ CAŁY FILM

AKTUALNOŚCI

Zapraszam do odwiedzenia stron internetowych Gminy Terespol, na których zebraliśmy wszelkie informacje wszechstronnie prezentujące zarówno dzisiejsze oblicze gminy jak i jej historię. Stworzyliśmy je z myślą o inwestorach, turystach i mieszkańcach naszej gminy. Mam nadzieję, że wszystkim zainteresowanym przybliżą one naszą "Małą Ojczyznę", umożliwią poznanie naszej historii i pomogą w uzyskaniu niezbędnej wiedzy, oraz przekonają, że właśnie u nas warto inwestować, mieszkać i wypoczywać. Położenie na najważniejszych szlakach komunikacyjnych Europy: magistrali drogowej E-30 i linii kolejowej E-20, w bezpośrednim sąsiedztwie Białorusi i Rosji sprawiło, że staliśmy się interesującym terenem inwestycyjnym na ścianie Wschodniej. Mamy świadomość, że ustanowienie na Bugu zewnętrznej granicy lądowej Unii Europejskiej jeszcze bardziej wzmocni naszą atrakcyjność, czyniąc z nas platformę do wymiany między wschodem a zachodem. Korzystne położenie komunikacyjne, dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, klimat sprzyjający rozwojowi biznesu, stwarzają możliwości dla potencjalnych inwestorów polskich i zagranicznych. Ale gmina to również przepiękny krajobraz nadbużański - piękno Nepli, Krzyczewa, Łęgów, "Szwajcarii Podlaskiej"; sprawia, że jest to doskonałe miejsce dla rozwoju turystyki. W naszej gminie możecie Państwo zobaczyć sąsiadujące ze sobą kościoły rzymsko - katolickie oraz cerkwie unickie i prawosławne, tatarski mizar. Są to trwałe ślady po wielonarodowej i wyznaniowej dawnej Rzeczpospolitej. Zachęcam także do wędrówek po szlakach turystycznych prowadzących przez Park Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu". Mam nadzieję, że wirtualna wędrówka zachęci Was do odwiedzenia naszej gminy. Zapraszam i życzę miłych wrażeń wszystkim oglądającym nasze strony internetowe i odwiedzającym Gminę.

DOTACJE GMINY TERESPOL DO PRZEDSIĘWZIĘĆ WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

W 2015r. mieszkańcy naszej gminy mogą uzyskać dotacje z Gminy Terespol do przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej.

O uzyskanie dotacji mogą ubiegać się  osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe z terenu Gminy Terespol. Dotowane będą przedsięwzięcia zakupu i montażu urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej na budynkach mieszkalnych zamieszkałych i służące celom bytowym. W zakres urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii wchodzą m. in. kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, gruntowe wymienniki ciepła, itp.

Łączna kwota dotacji udzielonych ze środków publicznych nie może przekroczyć wysokości 100 % nakładów finansowych na wykonanie przedsięwzięcia. Dotacja udzielona będzie na zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej w wysokości do 70% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż:

- 2 000 zł – w przypadku budynku  jednorodzinnego;

- 2 000 zł – w przypadku lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym do 6 lokali;

- 1 000 zł – na jeden lokal mieszkalny w budynkach wielorodzinnych powyżej 6 lokali.

Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć w pierwszej kolejności wniosek. Wniosek o udzielenie dotacji  można pobrać ze strony internetowej BIP Urzędu Gminy Terespol www.ugterespol.lubelskie.pl. / zakładka: wzory dokumentów/Referat Infrastruktury i Środowiska/ wniosek o udzielenie dotacji na przedsięwzięcia wykorzystujące źródła energii odnawialnej/  lub osobiście w Urzędzie Gminy Terespol, pok. nr 4.

Wnioski na  2015 r. należy złożyć w terminie od 2 stycznia do 15 marca !

Wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej


FERIE ZIMOWE Z GMINNYM CENTRUM KULTURY


PROGRAM WYMIANY MŁODYCH ROLNIKÓW POLSKA – TEKSAS 2015

PROGRAM WYMIANY MŁODYCH ROLNIKÓW  POLSKA – TEKSAS 2015


SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY


NARADA ROCZNA KOMENDY MIEJSKIEJ PSP BIAŁA PODLASKA

ALBUM ZDJĘĆ


O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

 Wójt Gminy Terespol informuje, że przystąpił do opracowania dokumentacji projektowej budowy dróg: ul. Modrzewiowa, ul. Świerkowa i droga na dz. nr 459 w Kobylanach, obejmującej swoim zakresem także budowę zjazdów na posesje.

Informujemy właścicieli nieruchomości położonych przy projektowanych drogach o możliwości zapoznania się z projektami oraz ewentualnym wniesieniem uwag i wniosków, w terminie do dnia 31 stycznia 2015r. Dokumentacja jest dostępna w pok. nr 7 w Urzędzie Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1 w Kobylanach, w godz. 8:00-15:00 .

 

                                                     Wójt Gminy Terespol

                                                        Krzysztof Iwaniuk

 


ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym Zintegrowanej Strategii Rozwoju Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze” na lata 2015 – 2020. Nowy okres programowania wymusza inne podejście dotyczące rozwoju obszarów, związane z wymiarem terytorialnym, współpracą partnerską oraz koncentracją działań na rozwiązywaniu wspólnych problemów i wykorzystaniu potencjałów rozwojowych.

Z uwagi na powyższe powstała inicjatywa 12 przygranicznych samorządów gminnych: Janów Podlaski, Kodeń, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, Piszczac, Rokitno, Sławatycze, Terespol, miasto Terespol, Tuczna, Zalesie dotycząca wspólnej strategii rozwoju Obszaru Funkcjonalnego tworzonego przez gminy.

Podczas spotkania przedstawiciele firmy EuroCompass Sp. z o.o. opracowującej dokument przedstawią charakterystyczne dla obszaru uwarunkowania rozwojowe oraz kierunki rozwojowe obszaru wraz z wizją i celami, a także możliwościami finansowania planowanych przedsięwzięć.

Zachęcam do uczestnictwa w spotkaniu radnych, przedstawicieli instytucji, przedsiębiorców, koła gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców gminy.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 3 LUTEGO 2015 r.
o godzinie 12.30 w siedzibie URZĘDU GMINY TERESPOL, SALA KONFERENCYJNA II PIĘTRO, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany.

W załączeniu przekazuję Agendę spotkania.

 

WOJT GMINY TERESPOL

KRZYSZTOF IWANIUK


Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015r.

Terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015r.

Za I kwartał – do dnia 15 marca 2015r.

Za II kwartał – do dnia 15 czerwca 2015r.

Za III kwartał – do dnia 15 września 2015r.

Za IV kwartał – do dnia 15 grudnia 2015r.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania: w kasie Urzędu Gminy Terespol  21-540 Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1 lub  na konto: PKO BP SA 13 1020 1260 0000 0402 0014 0228  tytułem „Opłata śmieciowa” lub u SOŁTYSA. 


Ankieta Przygraniczny Obszar Funkcjonalny Aktywne Pogranicze

W związku z trwającymi pracami nad Zintegrowaną Strategią Rozwoju Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego "Aktywne Pogranicze” na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 2030r. uprzejmie prosimy o wypełnienie przeznaczonej dla Państwa ankiety dotyczącej oceny stanu i potencjału Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego "Aktywne Pogranicze".

Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego planu strategii rozwoju obszaru do 2020r. Ankieta będzie odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby społeczno-gospodarczych obszaru oraz przyczyni się do określenia wizji rozwoju Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego "Aktywne Pogranicze" na najbliższe lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r.

Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

Logo

 


Ankieta
Przygraniczny Obszar Funkcjonalny Aktywne Pogranicze


II NOWOROCZNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

Dnia 11 stycznia 2015 roku w budynku Urzędu Gminy Terespol odbył się II  Noworoczny Przegląd Kolęd i Pastorałek organizowany przez Gminne Centrum Kultury. W Przeglądzie  wzięło udział 26 solistów i 4 zespoły w pięciu kategoriach: klasy I –III; klasy IV – VI; kategoria Gimnazjum; Ponadgimnazjalne i starsze oraz Zespoły.

Wykonawców oceniała komisja powołana przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury według następujących kryteriów: walory głosowe, własną interpretację kolęd i pastorałek, muzykalność, poczucie rytmu, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny (osobowość sceniczna i muzykalność).

Soliści zaprezentowali kolędy i pastorałki znane i mniej znane w języku polskim jak również rosyjskim. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci otrzymali pamiątkowe statuetki.

Laureatami tegorocznego Przeglądu Kolęd i  Pastorałek Kobylany 2015 zostali:

W KATEGORII KLASY I – III

 1. ALEKSANDRA SACHARCZUK – I miejsce
 2. MARTA KUCZYŃSKA – II -miejsce
 3. MARTYNA MIKITCZUK – III miejsce

WYRÓŻNIENIA:  WOJCIECH MAZIEJUK

 W KATEGORII KLASY IV – VI

 1. NATALIA SZOŁONIUK – I miejsce
 2. DAWID WOLSKI – II miejsce
 3. IZABELA MARCZAK – III miejsce

WYRÓŻNIENIA:  JULIA IWANIUK, PIOTR WITKOWSKI

W KATEGORII KLASY GIMNAZJUM

 1. ------------------------------
 2. MARLENA PIETRASZUK  -II miejsce
 3. DARIA SZELEST – III miejsce

W KATEGORII KLASY PONADGIMNAZJALNE I STARSZE

 1. BARBARA TARUC – I miejsce

W KATEGORII ZESPÓŁ

 1. SCHOLA PARAFII WNMP W BIAŁAEJ PODLASKIEJ – I miejsce
 2. ZESPÓŁ „JUTRZENKA” – II miejsce
 3. ZESPÓŁ ŚPIEWACZY KLUBU SENIORA PRZY MOK TERESPOL – III miejsce

 Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy, uczestnikom oraz przybyłym gościom dziękujemy i zapraszamy na kolejną odsłonę w przyszłym roku.


POSZUKIWANY WŁAŚCICIEL PSA

POSZUKIWANY WŁAŚCICIEL PSA

– znalezionego dnia 7.01.2015 roku w  Lechutach Dużych.

Prosimy o wszelkie informacje telefoniczne do:

Urząd Gminy Terespol
Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1
Kobylany
21-540 Małaszewicze
telefon:  83 411 20 00


II SESJA RADY GMINY TERESPOL

W dniu 29 grudnia 2014 r.  w Urzędzie Gminy Terespol w Kobylanach odbyła się II Sesja Rady Gminy Terespol. Obradom  przewodniczył  Pan Mieczysław Romaniuk. Najważniejszym elementem posiedzenia Sesji było uchwalenie budżetu Gminy Terespol na 2015 rok. Zgodnie z porządkiem obrad w pierwszej części posiedzenia Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk przedstawił sprawozdanie o stanie gminy.

W kolejnej części posiedzenia Radni Gminy  podjęli uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, następnie  jednogłośnie uchwalili budżet Gminy Terespol na 2015 rok, do którego nie wnieśli uwag. Zgodnie z procedurą uchwalenia budżetu, poprzedziły prace Komisji Rady Gminy. Projekt budżetu uzyskał również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.

Dochody budżetu gminy określone zostały łącznie w wysokości 25.182.427,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 23.562.767,23 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.619.659,77 zł, natomiast łączna kwota planowanych wydatków budżetu gminy  została określona w wysokości 33.757.208,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 19.322.255,10 zł i wydatki majątkowe w kwocie 14.434.952,90 zł.

Pełny tekst uchwalonego budżetu gminy na 2015 rok znajduje się pod adresem www.ugterespol.bip.lubelskie.pl.

W kolejnej części posiedzenia Radni Gminy zatwierdzili taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, na okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków występuje jedna taryfowa grupa odbiorców - „wszyscy odbiorcy”:

1) za dostawę wody z wodociągu gminnego:

Lp.

Grupy odbiorców

Stawka bez podatku VAT w zł.

Stawka podatku VAT w %

Cena/stawka z podatkiem VAT w zł.

1.

Wszyscy odbiorcy - dostawa wody - cena w zł/m3

2,41

8,00

2,60

2.

Wszyscy odbiorcy - opłata abonamentowa - stawka w zł./odbiorcę/miesiąc

2,24

8,00

2,42

2) za odprowadzanie ścieków:

Lp.

Grupy odbiorców

Stawka bez podatku VAT w zł.

Stawka podatku VAT w %

Cena/stawka z podatkiem VAT w zł.

1.

Wszyscy odbiorcy - za odprowadzone ścieki - cena w zł./1 m3

4,84

8,00

5,23

2.

Wszyscy odbiorcy - opłata abonamentowa - stawka w zł./odbiorcę/miesiąc

1,44

8,00

1,56

W końcowej części posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Pan Mieczysław Romaniuk oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pani Halina Ostapczuk wręczyli upominki młodzieży działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w sekcji podnoszenia ciężarów za osiągnięcia i zespołowi muzycznemu.

Podczas posiedzenia II Sesji zostały  podjęte następujące uchwały:

 • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
 • w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014
 • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
 • w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
 • w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy  
 • w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego nieujęcia w porządku obrad sprawy rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Terespol
 • zmieniającej uchwałę w sprawie określania zasad udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Terespol
 • w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków
 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                      
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
  na 2015 rok

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami uchwał, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.ugterespol.bip.lubelskie.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

GALERIA ZDJĘĆ


HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

 

 HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY TERESPOL W 2015 R.


UTWORZENIE GMINNEGO CENTRUM KULTURY

Informujemy, iż na  podstawie uchwały nr XXXIII/224/14  Rady Gminy Terespol z dnia 30 września 2014 r. w sprawie aktu połączenia instytucji kultury z dniem 1 stycznia 2015 r. zostają połączone następujące instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury w Koroszczynie i Gminna Biblioteka Publiczna w Koroszczynie
i utworzona instytucja kultury pn. Gminne Centrum Kultury.
    W związku z  powyższym, z dniem 01.01.2015 r. wszelkie sprawy związane z działalnością kulturalną oraz funkcjonowaniem biblioteki przejmuje nowa instytucja kultury: Gminne Centrum Kultury.
Poniżej podajemy dane adresowe nowej instytucji:
        Gminne Centrum Kultury
        Kobylany, Plac R.Kaczorowskiego 1.
        21-540 Małaszewicze
       tel. 83  411 20 63,  fax :83 411 20 69
       e-mail: biurogck@gminaterespol.pl
       www.gck.gminaterespol.pl


AMBASADOR WIELKIEGO KSIĘSTWA LUKSEMBURGA Z WIZYTA W GMINIE TERESPOL

17 grudnia br. z wizytą u Wójta gminy Terespol, gościł Ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburga Pan Georg Faber wraz z Panem Januszem Jesionkiem Ambasadorem Tytularnym. Delegacja przybyła w towarzystwie Pana Adam Byglewskiego Wiceprezesa Spółki  ADAMPOL. Wizyta odbyła się w okresie poprzedzającym przejęcie przez Wielkie Księstwo Luksemburg przewodnictwa w Unii Europejskiej.

GALERIA ZDJĘĆ

Biuletyn Informacji Publicznej
KARTA DUŻEJ RODZINY
NOWY SYSTEM ODBIORU ODPADÓW

WNIOSEK
TERMINY WNOSZENIA OPŁAT

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
MAPA ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO
HYDROPORTAL PUBLIKUJACY MAPY ZAGROŻENIA I RYZYKA POWODZIOWEGO
PROGNOZA POGODY
Pogoda
Kontakt
REALIZACJA PROJEKTU RPO WL 2007-2013
GALERIA ZDJĘĆ

HARMONOGRAM PRAC „PRZEBUDOWA ULICY KOLEJARZY W MAŁASZEWICZACH”
Projekty PO KL 2007-2013

Projekt „SZANSA NA LEPSZE JUTRO” realizowany przez GOPS Terespol w ramach środków PO KL EFS”
BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ
Pogoda
Przetłumacz stronę: