Gmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina Terespol

WYKAZ NUMERÓW
Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol
Zadaj Pytanie Wójtowi
Zadaj pytanie dla Wójta!
Odpowiedź
OFERTY INWESTYCYJNE
Oferty Inwestycyjne
KULTURA BEZ GRANIC 2016
Dziękujemy Artystom oraz wspaniałej publiczności, dzięki którym był to wspaniały wieczór!
Kultura bez Granic
GMINA TERESPOL NA FACEBOOK
FACEBOOK
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GMINNE CENTRUM KULTURY
Gminne Centrum Kultury
EKO-BUG
EKO-BUG
EKO-BUG
Obsługa osób głuchoniemych
Związek Gmin Wiejskich
Związek Gmin Wiejskich
CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Portal
Portal
Geoportal
EPUAP2PLATFORMA EPUAP2
Skorzystaj z usług publicznychSkorzystaj z usług publicznych
Wrota Lubelszczyzny
ZAMIESZKAJ U NAS!
Zamieszkaj u Nas!

AKTUALNOŚCI
sza
Zapraszam do odwiedzenia stron internetowych Gminy Terespol, na których zebraliśmy wszelkie informacje wszechstronnie prezentujące zarówno dzisiejsze oblicze gminy jak i jej historię. Stworzyliśmy je z myślą o inwestorach, turystach i mieszkańcach naszej gminy. Mam nadzieję, że wszystkim zainteresowanym przybliżą one naszą "Małą Ojczyznę", umożliwią poznanie naszej historii i pomogą w uzyskaniu niezbędnej wiedzy, oraz przekonają, że właśnie u nas warto inwestować, mieszkać i wypoczywać. Położenie na najważniejszych szlakach komunikacyjnych Europy: magistrali drogowej E-30 i linii kolejowej E-20, w bezpośrednim sąsiedztwie Białorusi i Rosji sprawiło, że staliśmy się interesującym terenem inwestycyjnym na ścianie Wschodniej. Mamy świadomość, że ustanowienie na Bugu zewnętrznej granicy lądowej Unii Europejskiej jeszcze bardziej wzmocni naszą atrakcyjność, czyniąc z nas platformę do wymiany między wschodem a zachodem. Korzystne położenie komunikacyjne, dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, klimat sprzyjający rozwojowi biznesu, stwarzają możliwości dla potencjalnych inwestorów polskich i zagranicznych. Ale gmina to również przepiękny krajobraz nadbużański - piękno Nepli, Krzyczewa, Łęgów, "Szwajcarii Podlaskiej"; sprawia, że jest to doskonałe miejsce dla rozwoju turystyki. W naszej gminie możecie Państwo zobaczyć sąsiadujące ze sobą kościoły rzymsko - katolickie oraz cerkwie unickie i prawosławne, tatarski mizar. Są to trwałe ślady po wielonarodowej i wyznaniowej dawnej Rzeczpospolitej. Zachęcam także do wędrówek po szlakach turystycznych prowadzących przez Park Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu". Mam nadzieję, że wirtualna wędrówka zachęci Was do odwiedzenia naszej gminy. Zapraszam i życzę miłych wrażeń wszystkim oglądającym nasze strony internetowe i odwiedzającym Gminę.
Podpis
POLECAMY:

O G Ł O S Z E N I E

azbestO G Ł O S Z E N I E

O  NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA NA POKRYCIE KOSZTÓW ZWĄZANYCH Z USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z POSESJI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY TERESPOLUrząd Gminy Terespol informuje, że w ramach programu priorytetowego NFOŚ i GW pod nazwą „ SYSTEM – wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚ i GW Część I – Usuwanie wyrobów zawierających azbest na lata 2016-2017” zostanie przeprowadzony nabór wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Terespol w 2017 roku.

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcą oraz wspólnoty mieszkaniowe z terenu gminy Terespol.

Wnioski w dniach: od 3 października 2016 r. do 15 listopada 2016 r. można składać w Urzędzie Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1,  Kobylany, pokój nr 9, w godzinach pracy urzędu.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 83 411 20 34.

Druk wniosku i regulamin udzielania dotacji  
można pobrać ze strony BIP urzędu gminy Terespol zakładka: wzory dokumentów/referat infrastruktury i środowiska.

pdf

   Wniosek dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy Terespol w roku 2017

pdf

   Regulamin


                                                     WÓJT GMINY TERESPOL


Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii

W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi nielegalnego zakopywania przez hodowców padłej trzody chlewnej Główny Lekarz Weterynarii informuje, co następuje:


Zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 padła trzoda chlewna stanowi materiał kategorii 2. Zwierzęta podejrzane o choroby zakaźne powinny być przekazywane do unieszkodliwienia w zakładach utylizacyjnych kat. 2 lub 1.  W w/w zakładach uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego są przetwarzane zatwierdzoną metodą z zastosowaniem odpowiednich parametrów temperatury, czasu oraz ciśnienia. Materiał kategorii 1 oraz 2 jest przetwarzany w drodze sterylizacji ciśnieniowej (temperatura 1330 C, czas 20 minut pod ciśnieniem bezwzględnym co najmniej 3 barów). Uzyskana mączka mięsno-kostna i tłuszcz są spalane w zatwierdzonych spalarniach. Taki sposób obróbki gwarantuje unieszkodliwienie ewentualnych czynników zakaźnych i zapobiega przedostawania się tych patogenów do środowiska.


Ponadto hodowcy nie ponoszą kosztów związanych z przekazywaniem padłych zwierząt do utylizacji, ponieważ istnieje w Polsce specjalny system dopłat z budżetu państwa dla zakładów utylizacyjnych odbierających od rolników padłe zwierzęta.  Za realizację systemu dopłat do unieszkodliwiania padłych zwierząt odpowiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 
Na stronie internetowej w/w Agencji pod linkiem dostępny  jest wykaz zakładów utylizacyjnych prowadzących przedmiotową działalność w poszczególnych województwach oraz kontakt do tych przedsiębiorstw.


Biorąc pod uwagę powyższe istnieje całkowity zakaz grzebania zwłok padłych zwierząt gospodarskich. W przypadku stwierdzenia przez powiatowego lekarza weterynarii nielegalnego zakopywania lub innego niezgodnego z prawem zagospodarowania w/w zwierząt  mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 maja 2014 roku w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w przepisach ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, dotyczące postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi (Dz. U. 2014 roku poz.629).  Zgodnie z § 3 pkt 2 lit. b tego rozporządzenia kara pieniężna za taki czyn może wynosić od 3 000 do 11 000 złotych.


Dyżur leśniczego

Nadleśnictwo Chotyłów

UWAGA!!!

30 września 2016r. (piątek) dyżur leśniczego został odwołany.


Od miesiąca października br. dyżury leśniczego będą pełnione w każdą środę  w godz. 9:00 – 11:00100 LATKA W GMINIE TERESPOL

Mieszkanka naszej gminy z miejscowości Łobaczew Duży Pani Marianna Androsiuk 8 września 2016 r.  obchodziła setną  rocznicę urodzin. Z tej okazji dostojną jubilatkę odwiedził Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk, Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Białej Podlaskiej Marek Uściński oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Terespolu Aneta Miszczuk.

Pan Wójt złożył Pani Mariannie życzenia dalszych długich lat w zdrowiu i w otoczeniu bliskich i znajomych oraz przekazał listy okolicznościowe miedzy innymi od Premiera Rady Ministrów Pani Beaty Szydło.

100 LATKA W GMINIE TERESPOL

100 LATKA W GMINIE TERESPOL

/images/news/dsc_0211.jpg


OGŁOSZENIE

/images/news/dsc_5946.jpg

Wójt Gminy Terespol informuje że w dniach od 21.09.2016 r. do 21.10.2016r. zostaną wyłożone do wglądu w pok. nr 9 Urzędu Gminy projekty uproszczonych planów urządzania lasu dla  gruntów leśnych sporządzone na zlecenie Starosty Powiatu Bialskiego w niżej wymienionych miejscowościach: Bohukały, Dobratycze Kolonia, Kobylany, Koroszczyn, Krzyczew,  Lebiedziew, Małaszewicze, Małaszewicze Duże, Małaszewicze Małe, Neple, Podolanka, Zastawek.


SZKOLENIE BIALSKOPODLASKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

BLGDBialskopodlaska Lokalna Grupa Działania w związku z podpisaniem Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność rozpoczyna wdrażanie LSR w powiecie bialskim. Pierwszy nabór wniosków został zaplanowany na koniec października 2016 r. Aby przedstawić możliwości, które daje w bieżącym okresie programowania Leader i jak najlepiej przygotować potencjalnych beneficjentów do przygotowania dokumentów aplikacyjnych Bialskopodlaska LGD rozpoczyna szkolenia z zakresu możliwości pozyskania środków na tworzenie i rozwój przedsiębiorczości usługowej i produkcyjnej.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, które organizowane jest dnia 4 października 2016 roku o godz. 14:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Piszczac, ul. Włodawska 8, Piszczac. Szkolenie skierowane jest do mieszkańców, potencjalnych beneficjentów wsparcia na tworzenie i rozwój przedsiębiorczości z obszarów gmin: Terespol, Kodeń, Piszczac, Zalesie oraz Miasta Terespol.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu Mariusz Kostka

BLGD


MIGAMY RAZEM!

Polska Rada Języka Migowego, z inicjatywy środowiska osób głuchych i niedosłyszących opracowała plakat „Migajmy razem!” dotyczący stosowania Polskiego Języka Migowego. Inicjatywa ta zapewne przyczyni się do rozpowszechnienia wiedzy nt. języka migowego i ułatwi osobom głuchym i niedosłyszącym funkcjonowanie w społeczeństwie.

/images/news/migajmy_razem2016.jpg


ODPUST I DOŻYNKI PARAFIALNE W NEPLACH (NIEDZIELA 11.09.2016R.)

neple1

Odpust parafialny Podwyższenia Krzyża Świętego w Neplach zgromadził wielu wiernych i Gości z parafii oraz okolicznych miejscowości. Sumie odpustowej przewodniczył ks. kan. Sławomir Olopiak - Proboszcz Sanktuarium św. Józefa w Siedlcach. Przed uroczystą mszą odbyła się adoracja i ucałowanie relikwii Drzewa Krzyża Świętego, natomiast po procesji i błogosławieństwie wyszedł barwny korowód dożynkowy. Korowód prowadzili Starostowie Dożynek, a przedstawiciele poszczególnych wiosek z Nepli, Krzyczewa, Kuzawki i Starzynki nieśli wieńce dożynkowe. W ten sposób wierni pragnęli z radością podziękować Dobremu Bogu za tegoroczne zbiory z tutejszych pól i ogrodów. Na placu przed plebanią, Starostowie Dożynek przekazali okazały bochen chleba Panu Wójtowi, który wraz z Ks. Proboszczem podzielili go wśród zgromadzonych. Podczas odpustu było wiele atrakcji, muzyka i obficie zastawione stoły, na których znajdowały się przeróżne regionalne dania. Cała uroczystość, oprawa, dekoracje, piękne bukiety i stroiki bardzo podobały się wszystkim zgromadzonym tego dnia, a to wszystko dzięki lokalnej społeczności i życzliwym Parafianom, którzy włożyli w przygotowania ogromy wysiłek i zaangażowanie.

Pragnę podziękować Wszystkim, którzy pomagali przy zorganizowaniu odpustu połączonego z dożynkami a szczególnie ludziom dobrej woli, sponsorom i dobrodziejom tego wydarzenia składam serdeczne „Bóg zapłać”.

ks. Sławomir Harasimiuk

Neple

>>>ALBUM ZDJĘĆ<<<


ĆWICZENIA BOJOWE SŁUŻB PODCZAS WYSTĄPIENIA SYTUACJI KRYZYSOWEJ

W dniu 13 września 2016 r. w Małaszewiczach przy budynku CARGOTOR odbyły się ćwiczenia sprawdzające realizację procedur alarmowych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz procedur postępowania określonych w "Planie zapewnienia bezpieczeństwa dla towarów niebezpiecznych wysokiego ryzyka".

Organizatorem ćwiczeń były Spółki: EUROTRANS, CARGOTOR i ECCO RAIL.

Album zdjęć

ALBUM ZDJĘĆ


OGÓLNE ZEBRANIE CZŁONKÓW WSI KRZYCZEW

OGÓLNE ZEBRANIE CZŁONKÓW WSI KRZYCZEW


ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE


NARODOWE CZYTANIE W NEPLACH

NARODOWE CZYTANIE W NEPLACHDnia 3 września 2016 r w kościele Podwyższenia Krzyża Św. Neplach miało miejsce Narodowe Czytanie powieści Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”. Spotkanie było odpowiedzią społeczności Szkoły Podstawowej im. J.U Niemcewicza w Neplach na apel Pana Prezydenta RP, który zachęcał wszystkich Polaków do wzięcia udziału w akcji wspólnego czytania. Wybrane fragmenty utworu przeczytały osoby znane w środowisku lokalnym to jest: Pani Danuta Kowalska - emerytowana Dyrektor SP w Neplach, Radosław Sebastianiuk - Radny Powiatu Bialskiego i ks. Sławomir Harasimiuk- proboszcz tutejszej parafii.
W spotkaniu udział wzięli: parafianie, uczniowie, rodzice i grono pedagogiczne. Wspólne czytanie ”Quo vadis” przybliżyło zebranym postać oraz twórczość jednego z najwybitniejszych polskich powieściopisarzy i noblisty oraz zjednoczyło nas, Polaków jako wspólnotę wzmacniając naszą narodową dumę.

E.G.

/images/news/czytanie_w_neplach2.jpg /images/news/czytanie_w_neplach3.jpg


BEZPŁATNE SZKOLENIA „Kierunek – PRACA” – OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

BEZPŁATNE szkolenia oraz płatny staż w ramach projektu „Kierunek – PRACA” – OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Jeśli jesteś osobą młodą (do 29 roku życia), nie kształcisz się oraz zamieszkujesz na terenie powiatów: lubartowskiego, łęczyńskiego, parczewskiego, włodawskiego, bialskiego lub w mieście Biała Podlaska weź udział w bezpłatnych szkoleniach zawodowych organizowanych przez Lubelską Fundację Rozwoju.

Szkolenia zawodowe:

  • Spawacz metodą MAG + elektroda otulona (160h)
  • Operator/ka wózków jezdniowych (45h )
  • Operator koparko - ładowarki kat. III (176h)
  • Kurs komputerowy ECDL (120h)
  • Kurs języka angielskiego poziom A2 (120h)

Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy:

  • Indywidualne doradztwo zawodowe (3h)
  • Warsztaty grupowe „RYNEK PRACY” (16h)
  • Indywidualne pośrednictwo pracy (6h)

Staż:

  • 5 miesięcy

Uczestnikom zapewniamy: zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, poczęstunek podczas zajęć, ubezpieczenie NNW, dodatek szkoleniowy za uczestnictwo w zajęciach, płatny staż w zakładzie pracy.

Dokumenty zgłoszeniowe przyjmowane do 23 września 2016r.

Więcej informacji:

Oddział Lubelskiej Fundacji Rozwoju w Lubartowie

ul. Cmentarna 10

tel/fax (81) 855 -14- 20

e-mail: lubartow@lfr.lublin.pl

http://www.lfr.lublin.pl/projekty/kierunek-praca/


OGŁOSZENIE

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169 z późn. zm.) wprowadzoną ustawą z dnia 10 lipca 2015r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1276) Wójt Gminy Terespol informuje o możliwości pomocy prawnej dla każdej ze Wspólnot Gruntowych położonych na terenie Gminy Terespol w dokonaniu aktualizacji zmian w obszarze Wspólnot Gruntowych oraz wykazie osób uprawionych.
Pomocy prawna będzie świadczona do dnia 31 grudnia 2016r. Dodatkowe Informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Terespol I piętro, pok. Nr 26 lub pod numerem telefonu 83 411 20 28.
W załączeniu  udostępniamy formularz – oświadczenie do aktualizacji wykazu uprawionych do udziału we wspólnocie gruntowej.

pdf

   OŚWIADCZENIE do aktualizacji wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej

pdf

    Informacja dot. zbycia udziałów we wspólnocie gruntowej

Wójt
Gminy Terespol


UROCZYSTE OTWARCIE BOISKA PRZY POMNIKU "WROTA WOLNOŚCI"

Kliknij aby powiększyć11 września 2016r. miało miejsce uroczyste otwarcie nowego boiska w Kobylanach. W uroczystości uczestniczyli Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Dorota Szelest oraz Przedstawiciele Zarządu Bialskopodlaskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej: Prezes Witold Wójtowicz, Sekretarz Ewaryst Gasiewicz i Członek Zarządu Stanisław Lesiuk. Poświęcenia obiektu dokonał ks. Daniel Wojciechowski – wikariusz Parafii pw. Świętej Trójcy w Terespolu. Czytaj więcej...

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
KARTA DUŻEJ RODZINY
KARTA DUŻEJ RODZINY
GMINNY PORTAL MAPOWY
Gminny Portal Mapowy
UTRACIŁEŚ DOKUMENTY?
NOWY SYSTEM ODBIORU ODPADÓW
ODPADY DEKLARACJA

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
MAPA ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO
HYDROPORTAL PUBLIKUJACY MAPY ZAGROŻENIA I RYZYKA POWODZIOWEGO
HYDROPORTAL PUBLIKUJACY MAPY ZAGROŻENIA I RYZYKA POWODZIOWEGO
Mapa burzowa Polski
SPRAWDŹ WYŁADOWANIA ATMOSFERYCZNE
REALIZACJA PROJEKTU RPO WL 2007-2013
Projekty RPO WL 2007-2013
GALERIA ZDJĘĆ

HARMONOGRAM PRAC „PRZEBUDOWA ULICY KOLEJARZY W MAŁASZEWICZACH”
BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ
BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ
Pogoda w Gminie Terespol
KANAŁ RSS
RSS