Gmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina Terespol

WYKAZ NUMERÓW
Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol
Zadaj Pytanie Wójtowi
Zadaj pytanie dla Wójta!
Odpowiedź
OFERTY INWESTYCYJNE
Oferty Inwestycyjne
GMINA TERESPOL NA FACEBOOK
FACEBOOK
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GMINNE CENTRUM KULTURY
Gminne Centrum Kultury
EKO-BUG
EKO-BUG
EKO-BUG
Obsługa osób głuchoniemych
Związek Gmin Wiejskich
Związek Gmin Wiejskich
CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Portal
Portal
Geoportal
EPUAP2PLATFORMA EPUAP2
Skorzystaj z usług publicznychSkorzystaj z usług publicznych
Wrota Lubelszczyzny
ZAMIESZKAJ U NAS!
Zamieszkaj u Nas!

AKTUALNOŚCI
sza
Zapraszam do odwiedzenia stron internetowych Gminy Terespol, na których zebraliśmy wszelkie informacje wszechstronnie prezentujące zarówno dzisiejsze oblicze gminy jak i jej historię. Stworzyliśmy je z myślą o inwestorach, turystach i mieszkańcach naszej gminy. Mam nadzieję, że wszystkim zainteresowanym przybliżą one naszą "Małą Ojczyznę", umożliwią poznanie naszej historii i pomogą w uzyskaniu niezbędnej wiedzy, oraz przekonają, że właśnie u nas warto inwestować, mieszkać i wypoczywać. Położenie na najważniejszych szlakach komunikacyjnych Europy: magistrali drogowej E-30 i linii kolejowej E-20, w bezpośrednim sąsiedztwie Białorusi i Rosji sprawiło, że staliśmy się interesującym terenem inwestycyjnym na ścianie Wschodniej. Mamy świadomość, że ustanowienie na Bugu zewnętrznej granicy lądowej Unii Europejskiej jeszcze bardziej wzmocni naszą atrakcyjność, czyniąc z nas platformę do wymiany między wschodem a zachodem. Korzystne położenie komunikacyjne, dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, klimat sprzyjający rozwojowi biznesu, stwarzają możliwości dla potencjalnych inwestorów polskich i zagranicznych. Ale gmina to również przepiękny krajobraz nadbużański - piękno Nepli, Krzyczewa, Łęgów, "Szwajcarii Podlaskiej"; sprawia, że jest to doskonałe miejsce dla rozwoju turystyki. W naszej gminie możecie Państwo zobaczyć sąsiadujące ze sobą kościoły rzymsko - katolickie oraz cerkwie unickie i prawosławne, tatarski mizar. Są to trwałe ślady po wielonarodowej i wyznaniowej dawnej Rzeczpospolitej. Zachęcam także do wędrówek po szlakach turystycznych prowadzących przez Park Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu". Mam nadzieję, że wirtualna wędrówka zachęci Was do odwiedzenia naszej gminy. Zapraszam i życzę miłych wrażeń wszystkim oglądającym nasze strony internetowe i odwiedzającym Gminę.
Podpis
POLECAMY:
KULTURA BEZ GRANIC 2016
Dziękujemy Artystom oraz wspaniałej publiczności, dzięki którym był to wspaniały wieczór!

Kultura bez Granic

NASZA KREW NASZA OJCZYZNA

NASZA KREW NASZA OJCZYZNA

https://www.facebook.com/hdkpsgterespol


XVI EDYCJA KONKURSU ”NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO - SMAKI REGIONÓW”
 Kliknij aby powiększyćW dniu 17 lipca 2016r. w Stężycy na Wyspie Wisła odbył się wojewódzki finał konkursu ,,Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów”. Gminę Terespol reprezentowało Koło Aktywnych Kobiet z Łobaczewa Małego. W konkursie startowało ponad 100 wystawców produktów regionalnych z województwa lubelskiego. Po ocenie jury przyznano dwa wyróżnienia dla Koła Aktywnych Kobiet: pierwsze za „Chleb swojski”, drugie zaś za ciasto „Dziad”.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko promocyjne przygotowane przez Panie z KAK. Na stoisku można było degustować specjały golasy z kaszy gryczanej, kibiny, paprykarz nadbużański, schab dojrzewający, chłodnik, syrop z mięty polnej, nalewki, oraz potrawę tatarską ,,Pieremiacze”.

>>> Pełna relacja z imprezy na stronie lubelskie.pl <<<


EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU

/images/news/beacitive_mspit_2016.jpg


Okresowy zakaz wstępu do lasów
ZAKAZ WSTĘPUW związku z wystąpieniem uszkodzeń drzewostanów powstałych w wyniku silnych wiatrów oraz związanym z tym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi, został wprowadzony okresowy zakaz wstępu do lasów na terenie leśnictw:
Kodeń - w drzewostanach na terenie obrębów ewidencyjnych Zahorów, Kąty -Uroczysko Zahorów położonych w oddziałach 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338.
Połoski-w drzewostanach na terenie obrębu ewidencyjnego Połoski - Uroczysko Browarszczyk położonych w oddziale 320, w drzewostanach na terenie obrębu ewidencyjnego Zahorów- Uroczysko Morgi położonych w oddziałach 335B, 354A, 355A.
Zabłocie - w drzewostanach na terenie obrębu ewidencyjnego Olszanki położonych w oddziale 355.
Lasy objęte okresowym zakazem wstępu są oznakowane tablicami ostrzegawczymi.

Okresowy zakaz wstępu obowiązuje od dnia 15 lipca 2016 roku do odwołania lub usunięcia zagrożenia.


MAGDA CZWARTA W NOWEJ RUDZIE

Kliknij aby powiększyćW dniach 7-10 lipca w Nowej Rudzie rozegrane zostały Finały  XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w podnoszeniu ciężarów. Spośród trójki startujących reprezentantów GCK Kobylany najlepiej zaprezentowała się Magda Pietruczuk. Startująca w kat. wag. 75 kg nasza zawodniczka w dwuboju uzyskała 130 kg i zajęła najbardziej nielubianą przez sportowców IV lokatę. Na ósmej pozycji zawody zakończył Jakub Panasiuk występujący w kat. wag. 105 kg. Uzyskał on w dwuboju 167 kg. Trzeci z naszych reprezentantów Bartłomiej Greczuk występujący w kat. 77 kg z wynikiem 183 zajął XVI miejsce.


MONITORING LASÓW 2016-2020

/images/lasy_2016.jpgMinisterstwo Środowiska informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2020, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów.

Program monitoringu lasów stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, treść programu dostępna jest na stronie http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/pms

Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski wszystkich  form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.

Prace terenowe odbywają się corocznie na stałych powierzchniach obserwacyjnych rozmieszczonych w s sieci 8x8 km, które są częścią gęstszej sieci wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu. Pomiary i obserwacje wykonywane są zgodnie z instrukcją opracowaną przez Instytut Badawczy Leśnictwa i zaakceptowaną przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Ministerstwo Środowiska.

Prace terenowe będą wykonywane przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa lub przez osoby upoważnione przez Instytut, w okresie od 1 czerwca do 30 września w latach 2016-2020.

W związku z powyższym prosimy właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o umożliwienie osobom upoważnionym przez Instytut Badawczy Leśnictwa wstępu na teren tych lasów oraz dokonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.


OBWIESZCZENIE STAROSTY BIALSKIEGO

OBWIESZCZENIE STAROSTY BIALSKIEGO


LETNIE KINO PLENEROWE

http://gck.gminaterespol.pl/images/news/letnie_kino_20161.jpg


Realizacja Programu Rodzina 500+ w Gminie Terespol

Realizacja Programu Rodzina 500+  w Gminie Terespol

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu przyjął do dnia 12.07.2016 r. 521 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. W miesiącu kwietniu 2016 r. mieszkańcy Gminy Terespol złożyli 440  wniosków, w maju – 44 , w czerwcu - 33, w lipcu - 4.

Blisko  65,83 % wniosków stanowią wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego także na pierwsze lub jedyne dziecko. Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł, jeśli zaś członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, kryterium to wynosi 1 200,00 zł.

Po dokonaniu analizy wniosków wydano 513 decyzji administracyjnych, tj.  decyzje przyznające prawo do wnioskowanego świadczenia, decyzje negatywne oraz mieszane (takie, w których odmówiono prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, a zarazem przyznano to prawo na drugie dziecko).

 

Wypłacona kwota

Liczba świadczeń

kwiecień

739.084,10

1479

maj

czerwiec

435.103,00

  871

 

1.174.187,10

2350

Spośród wszystkich złożonych wniosków 6 przekazanych zostało zgodnie z właściwością do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub rozpatrzenia przez marszałka województwa, tj. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Lublinie (zgodnie z art. 16 ust. 1 w/w ustawy).  

Zatem do dnia 12.07.2016 r. załatwionych zostało łącznie 513 spraw. W przypadku pozostałych wniosków toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji administracyjnej, dotyczącej ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Świadczenia wychowawcze i rodzinne obsługuje dwóch pracowników. Rozpatrywanie wniosków przebiega bardzo sprawnie. Środki finansowe z Urzędu Wojewódzkiego przekazywane są za pośrednictwem Urzędu Gminy pod koniec każdego miesiąca. Wypłaty świadczeń dokonywane są na rachunki bankowe wnioskodawców.  Pracownicy Ośrodka udzielają wszystkich niezbędnych  informacji dotyczących przyznawania świadczenia.  Przewiduje się, że w 2016 roku wypłacone zostaną świadczenia wychowawcze, na kwotę 3.600.000,00 zł.


WAKACYJNY ROZKŁAD JAZDY W GMINIE TERESPOL

WAKACJE Z GCK


POSZUKIWANI WŁAŚCICIELE PSÓW

POSZUKIWANI WŁAŚCICIELE PSÓW


ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY TERESPOL

/images/news/przetarg_nieruchomosc.pngWójt Gminy Terespol zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Terespol od dnia 08.07.2016 r. do dnia 29.07.2016 r. został wywieszony wykaz nieruchomości położonych w miejscowości Małaszewicze i Kobylany, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego oraz  nieruchomości w Krzyczewie i Małaszewiczach Dużych przeznaczone do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego zgodnie z Zarządzeniem Nr 30/16 Wójta Gminy Terespol z dnia 27.06.2016 r.


AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

INFORMACJA


OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

/images/obw_wojewody_wyd_decy.jpg


UTWARDZENIE PLACU PRZY GARAŻACH W MAŁASZEWICZACH

Uprzejmie informujemy, że inwestycja pn. Budowa utwardzenia placu na dz. nr 878 w Małaszewiczach (przy garażach), począwszy od wykonania projektu technicznego, jest wynikiem starań Pani Jadwigi Turula - radnej poprzedniej kadencji Rady Gminy Terespol.

Gmina Terespol jest w trakcie realizacji w/w inwestycji polegającej na wykonaniu dróg dojazdowych, podjazdów do garaży oraz odwodnienia placu.

Uwagi właścicieli garaży dotyczące wykonania podjazdów z kostki brukowej do garaży blaszanych,  zgłoszone w dniu 29 czerwca 2016r. Wójt Gminy Terespol uwzględnił i przekazał do wykonania.

/images/news/20160704_133947.jpg

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
KARTA DUŻEJ RODZINY
KARTA DUŻEJ RODZINY
UTRACIŁEŚ DOKUMENTY?
NOWY SYSTEM ODBIORU ODPADÓW
ODPADY DEKLARACJA

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
MAPA ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO
HYDROPORTAL PUBLIKUJACY MAPY ZAGROŻENIA I RYZYKA POWODZIOWEGO
HYDROPORTAL PUBLIKUJACY MAPY ZAGROŻENIA I RYZYKA POWODZIOWEGO
Mapa burzowa Polski
SPRAWDŹ WYŁADOWANIA ATMOSFERYCZNE
REALIZACJA PROJEKTU RPO WL 2007-2013
Projekty RPO WL 2007-2013
GALERIA ZDJĘĆ

HARMONOGRAM PRAC „PRZEBUDOWA ULICY KOLEJARZY W MAŁASZEWICZACH”
BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ
BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ
Pogoda w Gminie Terespol
KANAŁ RSS
RSS