Gmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina Terespol

WYKAZ NUMERÓW
Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol
Zadaj Pytanie Wójtowi
Zadaj pytanie dla Wójta!
Odpowiedź
OFERTY INWESTYCYJNE
Oferty Inwestycyjne
GMINA TERESPOL NA FACEBOOK
FACEBOOK
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GMINNE CENTRUM KULTURY
Gminne Centrum Kultury
EKO-BUG
EKO-BUG
EKO-BUG
Obsługa osób głuchoniemych
Związek Gmin Wiejskich
Związek Gmin Wiejskich
CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Portal
Portal
Geoportal
EPUAP2PLATFORMA EPUAP2
Skorzystaj z usług publicznychSkorzystaj z usług publicznych
Wrota Lubelszczyzny
ZAMIESZKAJ U NAS!
Zamieszkaj u Nas!
KULTURA BEZ GRANIC 2012
Kultura bez Granic ZOBACZ CAŁY FILM


AKTUALNOŚCI
sza
Zapraszam do odwiedzenia stron internetowych Gminy Terespol, na których zebraliśmy wszelkie informacje wszechstronnie prezentujące zarówno dzisiejsze oblicze gminy jak i jej historię. Stworzyliśmy je z myślą o inwestorach, turystach i mieszkańcach naszej gminy. Mam nadzieję, że wszystkim zainteresowanym przybliżą one naszą "Małą Ojczyznę", umożliwią poznanie naszej historii i pomogą w uzyskaniu niezbędnej wiedzy, oraz przekonają, że właśnie u nas warto inwestować, mieszkać i wypoczywać. Położenie na najważniejszych szlakach komunikacyjnych Europy: magistrali drogowej E-30 i linii kolejowej E-20, w bezpośrednim sąsiedztwie Białorusi i Rosji sprawiło, że staliśmy się interesującym terenem inwestycyjnym na ścianie Wschodniej. Mamy świadomość, że ustanowienie na Bugu zewnętrznej granicy lądowej Unii Europejskiej jeszcze bardziej wzmocni naszą atrakcyjność, czyniąc z nas platformę do wymiany między wschodem a zachodem. Korzystne położenie komunikacyjne, dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, klimat sprzyjający rozwojowi biznesu, stwarzają możliwości dla potencjalnych inwestorów polskich i zagranicznych. Ale gmina to również przepiękny krajobraz nadbużański - piękno Nepli, Krzyczewa, Łęgów, "Szwajcarii Podlaskiej"; sprawia, że jest to doskonałe miejsce dla rozwoju turystyki. W naszej gminie możecie Państwo zobaczyć sąsiadujące ze sobą kościoły rzymsko - katolickie oraz cerkwie unickie i prawosławne, tatarski mizar. Są to trwałe ślady po wielonarodowej i wyznaniowej dawnej Rzeczpospolitej. Zachęcam także do wędrówek po szlakach turystycznych prowadzących przez Park Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu". Mam nadzieję, że wirtualna wędrówka zachęci Was do odwiedzenia naszej gminy. Zapraszam i życzę miłych wrażeń wszystkim oglądającym nasze strony internetowe i odwiedzającym Gminę.
Podpis
POLECAMY:

DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA

/images/news/dzien_dziecka_2016.jpg


DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


PIKNIK Z KSIĄŻKĄ - KOBYLANY 22 MAJA 2016

piknik22 maja 2016 roku przy Prochowni w Kobylanach odbyła się pierwsza odsłona „Pikniku z książką”. Inicjatorem imprezy była Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylanach, działająca w strukturach Gminnego Centrum Kultury. Organizatorkami natomiast były Panie Bibliotekarki m.in. z: GBP w Kobylanach, Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kobylanach, Szkoły Podstawowej im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Neplach oraz z Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach. Czytaj więcej...

>>> Galeria zdjęć <<<


NA STRAŻY ŻYCIA

NA STRAŻY ŻYCIA

 

 Klub HDK PCK PSG w Terespolu wziął udział w Ogólnopolskiej Akcji Honorowego Oddawania Krwi pod hasłem „NA STRAŻY ŻYCIA”.

Na straży życia

Akcja organizowana jest przez Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Straży Granicznej. Honorowym patronatem akcję objął Komendant Główny Straży Granicznej. Patronat nad akcją w regionie objął Burmistrz Miasta Terespol oraz Wójt Gminy Terespol

Akcja odbyła się w dniu 12.05.2016r w godz. 10:30 – 14:30 w sali konferencyjnej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Terespolu. Wzięło w niej udział 25 osób, z czego 18 osób zostało zakwalifikowanych do pobrania krwi , 1 osoba oddawał krew po raz pierwszy. Zebrano 8,1 litrów krwi.

Zebrano na rzecz wychowanków domu dziecka w Komarnie 112 czekolad.

W akcji wzięli udział funkcjonariusze PSG w Terespolu, PSG w Bohukałach, KP w Terespolu oraz mieszkańcy miasta i gminy Terespol.

Akcja została ogłoszona na stronach internetowych Biała 24, Miasta Terespol i Gminy Terespol oraz w biuletynach.

 >>>Galeria<<<


I MIEJSCE DLA "ŁOBACZEWIANEK" NA XXII FESTIWALU PIEŚNI MARYJNEJ

/images/news/lobaczewianki_lesna.jpgW niedzielę 15 maja 2016r. w Leśnej Podlaskiej odbył się XXII Festiwal Pieśni Maryjnej. Wystąpiło 20 wykonawców byli to soliści, zespoły wokalne, oraz chóry. Poziom wykonawców był bardzo wysoki. Gminę Terespol reprezentował zespół „Łobaczewianki” z Łobaczewa Małego, który wykonał dwie pieśni maryjne: Matko pocieszenia” oraz „Piękna Tyś jest”. Czytaj więcej...


>>> Galeria zdjęć <<<


INFORMACJA

INFORMACJA


OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE


WYSTAWA "NASI SĄSIEDZI" W ŚWIETLICY W KOROSZCZYNIE

Kliknij aby powiększyć


„PIĘKNE BO BIALSKIE” – VIII EDYCJA KONKURSU W GMINIE TERESPOL

/images/news/kwiatypiekne_bo_bialkie_2016.png

Na terenie naszej gminy odbędzie się VIII edycja konkursu „Piękne bo bialskie” – Gmina Terespol.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:

- „Gospodarz roku”,

- „Najpiękniejszy ogród roku”,

Uczestniczyć można w jednej lub dwóch kategoriach konkursu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia w Urzędzie Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, 21-540 Małaszewicze,  w Biurze obsługi pok. Nr 1,  w terminie do dnia 3 czerwca 2016 r.

Zgłoszenia dokonuje Sołtys w porozumieniu z Radą Sołecką, bądź każdy zainteresowany mieszkaniec Gminy Terespol osobiście.

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy w Kobylanach, pok. Nr 1 lub ze strony internetowej www.gminaterespol.pl. Czytaj więcej...

REGULAMIN KONKURSU


OBCHODY ŚWIĘTA PUŁKOWEGO 34 PUŁKU PIECHOTY W MAŁASZEWICZACH

/images/photoalbum/album_380/dsc_4609.jpgW dniu 6 maja 2016 roku w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach odbyła się uroczystość poświęcona 96 rocznicy święta pułkowego 34 Pułku Piechoty oraz Kolejarzom i Żołnierzom Armii Krajowej obwodu Biała Podlaska.

Spotkanie zainaugurowała uroczysta msza św., podczas której modlono się za poległych w walkach z okupantem i kadetów Szkoły Podchorążych Armii Krajowej.

Następnie miał miejsce  przemarsz uczestników ulicami Małaszewicz na czele z konną Strażą Ochrony Przyrody i orkiestrą Zakładu Linii Kolejowych w Siedlcach. Czytaj więcej...

GALERIA ZDJĘĆ

VIDEORELACJA DOSTĘPNA NA STRONIE: http://malaszewicze.com/tablice.html


ĆWICZENIA TAKTYCZNO-BOJOWE W KUKURYKACH

7 maja 2016 roku na Przejściu granicznym w Kukurykach na podstawie rozkazu Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej zostały przeprowadzone ćwiczenia zgrywające we współpracy Straży Pożarnej z Białej Podlaskiej ,  Straży Pożarnej z Brześcia na Białorusi, Straży Granicznej, Służby Celnej oraz  jednostek Ochotniczych Staży Pożarnych z  Nepli i Krzyczewa.

Ćwiczenia taktyczno-bojowe w KukurykachCelem ćwiczeń było sprawdzenie praktycznych możliwości współdziałania poszczególnych służb i podmiotów uczestniczących w działaniach ratowniczych, sprawdzenie systemów alarmowania i kierowania akcją ratowniczo-gaśniczą, a także współpraca z zastępem gaśniczym z Republiki Białoruś podczas pożaru samochodu ciężarowego na drodze dojazdowej do mostu granicznego w Kukurykach.

Scenariusz, jak zwykle w takich przypadkach, był wielowątkowy. W dniu 7 maja 2016 roku o około godziny 10.00 samochód ciężarowy przewożący  palne  materiały budowlane z Polski do Białorusi uległ zapaleniu  znajdując się na drodze dojazdowej do mostu granicznego na rzece Bug po stronie polskiej. Pożar jako pierwsi zauważyli funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy natychmiast powiadomili Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej.  Jednocześnie pomogli kierowcy wydostać się z płonącego pojazdu oraz podjęli próbę gaszenia pożaru gaśnicą proszkową. Ponadto zgodnie z procedurami wewnętrznymi o zdarzeniu powiadomili funkcjonariuszy Służby Celnej, kierownictwo Wydziału Zamiejscowego Obsługi Przejść Granicznych, własną jednostkę zwierzchnią oraz służby graniczne republiki Białoruś. Z uwagi na możliwość przeniesienia ognia z palącego się samochodu ciężarowego na inne pojazdy uczestniczące w ruchu funkcjonariusze Straży Granicznej podjęli  decyzję o wyłączeniu zagrożonego odcinka drogi południowej i skierowaniu ruchu na drogę północną wprowadzając ruch dwukierunkowy. W toku akcji wynikły kolejne problemy, brak możliwości zasilenia wodą samochodów pożarniczych z hydrantu nadziemnego, zbudowanie stanowiska wodnego na brzegu rzeki Bug i zasilenie w wodę samochodów z JRG Małaszewicze – to tylko niektóre zdarzenia, z którymi przyszło zmierzyć się ratownikom i pozostałym służbom. Należy podkreślić że ostatecznie wspólne działania ratownicze zakończyły się sukcesem, samochód został ugaszony.

Po zakończeniu działań, wszystkie jednostki przemieściły się pod siedzibę OSP Neple. Przedstawiciele poszczególnych służb dokonali tam podsumowania operacji, która według sporządzonego raportu została przeprowadzona w sposób prawidłowy.

Galeria zdjęć


UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 225 ROCZNICĘ UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3-GO MAJA

Dni Świąt Narodowych upamiętniają najjaśniejsze karty w historii polskiego narodu. W dniu 2 maja 2016 r. w Gminie Terespol odbyły się uroczystości upamiętniające 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, które przywiodły pamięć o podjęciu największej w dziejach Polski reformy ustroju państwa. Organizatorami było Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Kobylanach, Urząd Gminy Terespol oraz  Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol. Czytaj więcej...

>>> Galeria zdjęć <<<


AKCJA SPRZĄTANIA GMINY TERESPOL

http://gminaterespol.pl/images/news/czysta_gmina_2016ug.jpg

Zgłoszenie uczestnictwa w Akcji Sprzątania Gminy Terespol


Z WIZYTĄ W GMINIE TERESPOL

Jednym z punktów wizyty robocze w dniu 5 maja br. przedstawicieli Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie i podległych Wojskowych Komend Uzupełnień  było spotkanie w Urzędzie Gminy Terespol, podczas którego Wójt Gminy Terespol w formie prezentacji multimedialnej przedstawił ocenę zagrożenia powodziowego gminy Terespol.

/images/photoalbum/album_378/dsc_7251.jpg

GALERIA ZDJĘĆ

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
KARTA DUŻEJ RODZINY
KARTA DUŻEJ RODZINY
UTRACIŁEŚ DOKUMENTY?
NOWY SYSTEM ODBIORU ODPADÓW
ODPADY

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
MAPA ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO
HYDROPORTAL PUBLIKUJACY MAPY ZAGROŻENIA I RYZYKA POWODZIOWEGO
HYDROPORTAL PUBLIKUJACY MAPY ZAGROŻENIA I RYZYKA POWODZIOWEGO
Mapa burzowa Polski
SPRAWDŹ WYŁADOWANIA ATMOSFERYCZNE
REALIZACJA PROJEKTU RPO WL 2007-2013
Projekty RPO WL 2007-2013
GALERIA ZDJĘĆ

HARMONOGRAM PRAC „PRZEBUDOWA ULICY KOLEJARZY W MAŁASZEWICZACH”
BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ
BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ
Pogoda w Gminie Terespol
KANAŁ RSS
RSS