Gmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina Terespol
NAWIGACJA
WYKAZ NUMERÓW
Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol
Zadaj Pytanie Wójtowi
Zadaj pytanie dla Wójta!
Odpowiedź
OFERTY INWESTYCYJNE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GMINNE CENTRUM KULTURY
Gminne Centrum Kultury
Obsługa osób głuchoniemych
Związek Gmin Wiejskich
Związek Gmin Wiejskich
CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Portal
Portal
Geoportal
EPUAP
Wrota Lubelszczyzny
ZAMIESZKAJ U NAS!
Zamieszkaj u Nas!
KULTURA BEZ GRANIC 2012
Search engine friendly content ZOBACZ CAŁY FILM

AKTUALNOŚCI

Zapraszam do odwiedzenia stron internetowych Gminy Terespol, na których zebraliśmy wszelkie informacje wszechstronnie prezentujące zarówno dzisiejsze oblicze gminy jak i jej historię. Stworzyliśmy je z myślą o inwestorach, turystach i mieszkańcach naszej gminy. Mam nadzieję, że wszystkim zainteresowanym przybliżą one naszą "Małą Ojczyznę", umożliwią poznanie naszej historii i pomogą w uzyskaniu niezbędnej wiedzy, oraz przekonają, że właśnie u nas warto inwestować, mieszkać i wypoczywać. Położenie na najważniejszych szlakach komunikacyjnych Europy: magistrali drogowej E-30 i linii kolejowej E-20, w bezpośrednim sąsiedztwie Białorusi i Rosji sprawiło, że staliśmy się interesującym terenem inwestycyjnym na ścianie Wschodniej. Mamy świadomość, że ustanowienie na Bugu zewnętrznej granicy lądowej Unii Europejskiej jeszcze bardziej wzmocni naszą atrakcyjność, czyniąc z nas platformę do wymiany między wschodem a zachodem. Korzystne położenie komunikacyjne, dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, klimat sprzyjający rozwojowi biznesu, stwarzają możliwości dla potencjalnych inwestorów polskich i zagranicznych. Ale gmina to również przepiękny krajobraz nadbużański - piękno Nepli, Krzyczewa, Łęgów, "Szwajcarii Podlaskiej"; sprawia, że jest to doskonałe miejsce dla rozwoju turystyki. W naszej gminie możecie Państwo zobaczyć sąsiadujące ze sobą kościoły rzymsko - katolickie oraz cerkwie unickie i prawosławne, tatarski mizar. Są to trwałe ślady po wielonarodowej i wyznaniowej dawnej Rzeczpospolitej. Zachęcam także do wędrówek po szlakach turystycznych prowadzących przez Park Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu". Mam nadzieję, że wirtualna wędrówka zachęci Was do odwiedzenia naszej gminy. Zapraszam i życzę miłych wrażeń wszystkim oglądającym nasze strony internetowe i odwiedzającym Gminę.

DOTACJE GMINY TERESPOL DO PRZEDSIĘWZIĘĆ WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

 DOTACJE GMINY TERESPOL DO PRZEDSIĘWZIĘĆ WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGIIW 2015r. mieszkańcy naszej gminy mogą uzyskać dotacje z Gminy Terespol do przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej.

O uzyskanie dotacji mogą ubiegać się  osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe z terenu Gminy Terespol. Dotowane będą przedsięwzięcia zakupu i montażu urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej na budynkach mieszkalnych zamieszkałych i służące celom bytowym. W zakres urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii wchodzą m. in. kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, gruntowe wymienniki ciepła, itp.

Łączna kwota dotacji udzielonych ze środków publicznych nie może przekroczyć wysokości 100 % nakładów finansowych na wykonanie przedsięwzięcia. Dotacja udzielona będzie na zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej w wysokości do 70% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż:

- 2 000 zł – w przypadku budynku  jednorodzinnego;

- 2 000 zł – w przypadku lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym do 6 lokali;

- 1 000 zł – na jeden lokal mieszkalny w budynkach wielorodzinnych powyżej 6 lokali.

Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć w pierwszej kolejności wniosek. Wniosek o udzielenie dotacji  można pobrać ze strony internetowej BIP Urzędu Gminy Terespol www.ugterespol.lubelskie.pl. / zakładka: wzory dokumentów/Referat Infrastruktury i Środowiska/ wniosek o udzielenie dotacji na przedsięwzięcia wykorzystujące źródła energii odnawialnej/  lub osobiście w Urzędzie Gminy Terespol, pok. nr 4.

Wnioski na  2015 r. należy złożyć w terminie od 2 stycznia do 15 marca !

Wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej


MAPY POWIATU BIALSKIEGO

http://powiatbialski.geoportal2.pl

Geoportal 2

http://powiatbialski.geoportal2.pl

pozwala na dostęp do aktualnych map
(działki, budynki, przyłącza, linie energetyczne, telefoniczne, co,
gazowe itp.) wszystkich gmin i miast z terenu Powiatu Bialskiego. Portal
połączony jest z usługą Google StreetView.


NOWY BIULETYN JUŻ DOSTĘPNY!

POBIERZ BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY TERESPOL


KONSULTACJE SPOŁECZNE - STRATEGIA POF

W związku z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi na terenie Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego "Aktywne Pogranicze" przekładamy Państwu do zapoznania treść Zintegrowanej Strategii Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego.

Na państwa uwagi czekamy do dnia 27 lutego 2015r.

Uwagi należy zgłaszać za pomocą formularza umieszczonego poniżej.


NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH

W dniu 17.02.2015 r. Wojewoda Lubelski zawarł z Gminą Terespol umowę w sprawie udzielenia dotacji celowej budżetu państwa w 2015 r. na zadanie realizowane w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.

Gmina Terespol otrzymała dotację w wysokości 1 467 277, 77 zł (50% kosztów kwalifikowalnych) na zadanie pn.: „Utworzenie spójności komunikacyjnej z krajowym systemem transportowym w gminie Terespol, poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Wolnego Obszaru Celnego i łączącej  WOC z drogą krajową Nr 2 w Małaszewiczach Małych”, które obejmuje:                                           

- przebudowę drogi głównej na terenie WOC;

- przebudowę drogi do Gaspolu;

- przebudowę drogi nr 100821L – utwardzenie pobocza ok. 500m.

Projekt będzie realizowany w II i III kwartale bieżącego roku.

ALBUM ZDJĘĆ Z ZAWARCIA UMOWY Z WOJEWODĄ LUBELSKIM


WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU

Gmina Terespol informuje, że na realizację zadania - budowa placu zabaw w Małaszewiczach Dużych otrzymała pomoc finansową,  w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W dniu 17 lutego 2015r. Samorząd Województwa Lubelskiego reprezentowany przez Pana Artura Walaska Wicemarszałka Województwa i  Pana Pawła Nakoniecznego Członka Zarządu Województwa oraz Gmina Terespol reprezentowana przez Pana Krzysztofa Iwaniuka zawarli umowę o przyznaniu pomocy Nr 007000-6930-UM0330829/14 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na budowę placu zabaw w Małaszewiczach Dużych. Kwota pomocy ze środków Unii Europejskiej wynosi 49 581,00 zł, jednak nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Z uwagi na fakt, iż zadanie to zostało już przez gminę wykonane i są znane koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, faktyczna kwota dofinansowania z PROW 2007-2013 (po podpisaniu stosownego aneksu) wyniesie 37 328,00 zł.  Całkowity koszt budowy placu zabaw wyniósł 57 184,80 zł.

Budowa placu zabaw w Małaszewiczach Dużych jest ostatnim zrealizowanym placem zabaw w Gminie Terespol. Budowa tego placu została zrealizowana pod koniec 2014 r. na działce pozyskanej od Lasów Państwowych przez Gminę Terespol. Na dzień dzisiejszy na terenie naszej gminy dzieci mają do dyspozycji 23 szt. nowo urządzonych placów zabaw.

Plac zabaw w Małaszewiczach Dużych.


FERIE ZIMOWE W GMINIE TERESPOL Z GMINNYM CENTRUM KULTURY

FERIE ZIMOWE Z GMINNYM CENTRUM KULTURYTradycyjnie, jak co roku, podczas ferii zimowych Gminne Centrum Kultury w Kobylanach przygotowało plan zajęć i zabaw dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Terespol. 

W planie ferii znalazły się między innymi zajęcia muzyczne i filmowe, które prowadzone były w salach budynku UG Terespol. Ponadto w świetlicy wiejskiej w Koroszczynie miały miejsce zajęcia plastyczne, natomiast w świetlicy wiejskiej w Małaszewiczach warsztaty tańca Break Dance. Dodatkową atrakcją był bezpłatny wyjazd dla dzieci i młodzieży do kina Merkury w Białej Podlaskiej na film animowany pt. „Gang wiewióra”, w którym uczestniczyło ponad 40 osób.

Aby tradycji stało się zadość w siedzibie Urzędu w Sali Konferencyjnej zorganizowany został Bal Przebierańców. Zabawę poprowadził znany i lubiany Dj FanTomasz, który wprowadził masę pozytywnej energii. Podczas imprezy odbył się szereg zabaw indywidualnych i grupowych oraz konkursów. Dla wszystkich małych uczestników balu, rodziców oraz opiekunów przygotowany został słodki poczęstunek, owoce, napoje oraz kawa i herbata. Na zakończenie dla wszystkich przebierańców Organizatorzy przygotowali upominki. Uwieńczeniem tegorocznych ferii było pełne atrakcji, niespodzianek i niesamowitych wrażeń NOCowanie w byłej siedzibie Ośrodka Kultury w Koroszczynie, które trwało od piątkowego wieczoru 13 lutego do godz. 10.00 dnia następnego.

Wszystkim, którzy wzięli udział w zajęciach i atrakcjach przygotowanych przez Gminne Centrum Kultury Organizatorzy serdecznie dziękują, a tych, którzy nie skorzystali z oferty gorąco zapraszamy w przyszłym roku, naprawdę warto!

ALBUM ZDJĘĆ


KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW

Strona konkursu: http://konkurs.erisoftware.pl
Ogólne informacje o konkursie: http://konkurs.erisoftware.pl/viewpage.php?page_id=2
Regulamin: http://konkurs.erisoftware.pl/viewpage.php?page_id=3


KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

Trwa VII edycja akcji „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY” –
największego w Polsce programu edukacyjnego dla przedszkoli

Kubusiowe przyjaciele natury

Pod koniec października zeszłego roku wystartowała VII edycja akcji „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Jest to największy program edukacyjny skierowany do przedszkoli, którego celem jest popularyzacja tematyki ekologicznej wśród najmłodszych, wzrost świadomości dzieci w kwestii ochrony przyrody oraz kształtowanie pozytywnych nawyków żywieniowych przedszkolaków. W ciągu 7 lat trwania programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” wzięło
w nim udział aż 2 miliony dzieci, a nauczyciele przedszkoli przeprowadzili
w jego ramach aż 100 tysięcy zajęć. Istotny jest także fakt, że akcja swoim zasięgiem obejmuje około 60% polskich przedszkoli. Tegoroczna edycja akcji potrwa do końca czerwca.

 

Czym jest program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”?

W VII edycja programu edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury” bierze udział pół miliona dzieci z 6000 przedszkoli w całej Polsce. Akcja, organizowana przez markę Kubuś, rozpoczęła się 22 października wyjątkowym Dniem Przyjaciół Ziemi. Niedługo później wszystkie przedszkola, które zgłosiły swój udział do akcji otrzymały bezpłatnie zestaw materiałów edukacyjnych. Na ich podstawie w przedszkolach prowadzone są zajęcia. W ich trakcie nauczyciele przedszkoli przekazują dzieciom wiedzę na temat ochrony przyrody
i ekologii. Materiały edukacyjne zostały przygotowane w taki sposób, aby poza poznawaniem tematyki ekologicznej dzieci mogły również rozwijać umiejętność kreatywnego myślenia,
a także stawać się bardziej samodzielne.

Przekazany przedszkolom zestaw materiałów edukacyjnych zawierał:

  • folder dla nauczyciela
  • płytę CD (ze specjalnie przygotowanymi piosenkami i rymowankami)
  • plakat
  • kolorowe książeczki dla dzieci
  • certyfikat potwierdzający tytuł „Kubusiowych Przyjaciół Natury”

W ramach zajęć nauczyciele obowiązkowo realizują z przedszkolakami cztery scenariusze lekcji znajdującej się w materiałach edukacyjnych – „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Dzień Marchewki”, „Owoce, Warzywa i Soki” oraz „Recykling”. Dzieci edukowane są także
w zakresie prawidłowego odżywiania. Najmłodsi dowiadują się m.in., dlaczego codzienne spożywanie 5 porcji warzyw, owoców lub soku oraz drugiego śniadania jest tak ważne dla ich rozwoju. Po zrealizowaniu całości programu placówki biorące udział w akcji otrzymują

certyfikat potwierdzający tytuł „Kubusiowych Przyjaciół Natury”. Tytuł ten jest przyznawany na okres 1 roku.

Więcej informacji o programie, jego regulamin oraz materiały edukacyjne w wersji cyfrowej do bezpłatnego pobrania, można znaleźć na stronie internetowej www.przyjacielenatury.pl.


ZWROT AKCYZY DLA ROLNIKÓW

 INFORMACJA O ZWROCIE CZĘŚCI PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

ZWROT AKCYZY DLA ROLNIKÓW

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu (za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa  rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym)

W przypadku gruntów oddanych w posiadanie zależne np. w drodze dzierżawy, zwrot podatku akcyzowego przysługuje  posiadaczowi zależnemu np. dzierżawcy a nie właścicielowi.

W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę – nie dotyczy współmałżonków. Zgoda współposiadacza powinna być wyrażona w części VIII urzędowego formularza wniosku. Brak zgody któregokolwiek ze współposiadaczy gospodarstwa rolnego na dokonanie  zwrotu podatku wnioskodawcy, uniemożliwia dokonanie tego zwrotu.

W roku 2015 wnioski o zwrot podatku składa się wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w terminach:

- od dnia 2 lutego 2015 r. do dnia 28 lutego 2015 r. (faktury stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od dnia 1 sierpnia 2014 do dnia 31 stycznia 2015)

- od dnia 1 sierpnia 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r. (faktury stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od dnia  1 lutego 2015 do dnia 31 lipca 2015 r.)

Wnioski składa się na urzędowym formularzu do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów. Druki są do pobrania w Urzędzie Gminy Terespol, adres: Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, pok. Nr 6 lub na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl)

Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktury VAT oraz stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego

- w  2015 r. stawka zwrotu wynosi 0,95 zł, nie więcej niż roczny limit zwrotu.

Roczny limit zwrotu podatku ustala się jako iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 l oleju napędowego (w 2015 r. - 0,95 zł), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych  wg. ewidencji gruntów na dzień 1 lutego danego roku  (81,70 zł x ilość użytków rolnych).

Przy ustalaniu w/w limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Terminy zwrotu podatku: 1 – 30 kwietnia 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie oraz  1 – 31 października 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Podatek będzie zwracany  gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy wskazany we wniosku.


SZKOLENIE Z ZAKRESU PROW 2014-2020

nowy_system_doplat_prow_2014_2020


DZIEŃ KOBIET W GMINIE TERESPOL

DZIEŃ KOBIET W GMINIE TERESPOL


ZŁOTE GODY W GMINIE TERESPOL

01 lutego 2015 r. w Gminie Terespol odbyły się uroczyste obchody Złotych Godów. Swój jubileusz tego dnia świętowało 12 par, m.in.: Franciszek i Aniela Wasiluk, Teofil i Henryka Czech, Stanisław i Helena Jakuszko, Jerzy i Helena Romaniuk, Eugeniusz  i Nadzieja Oleszczuk, Zdzisław i Teresa Gryciuk, Józef i Halina Maciuk, Ludwik i Jadwiga Stoma, Marian i Alina Kral, Franciszek i Sabina Lutyk, Kazimierz i Jadwiga Jarmoszuk oraz Jan i Marianna Nikoniuk.

Uroczystość miała miejsce w siedzibie Urzędu Gminy Terespol. Rozpoczęła się modlitwą, którą poprowadził ks dziekan Zdzisław Dudek. Następnie życzenia jubilatom złożył wójt gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk oraz Starosta Bialski Tadeusz Łazowski. W części oficjalnej uroczystego spotkania pary odebrały z rąk przedstawicieli władz samorządowych Medale Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, listy gratulacyjne, słodkie upominki oraz kwiaty. Każde małżeństwo tworzy swoją niepowtarzalną kartę historii, znosząc trudy codziennego życia, radości i troski, wzloty i upadki, dlatego też tego dnia uhonorowane złotymi różami oraz listami gratulacyjnymi zostały również pary małżeńskie, które obchodziły swoją 55 i 60 rocznicę ślubu.

W części nieoficjalnej zebrani jubilaci oraz zaproszeni goście obejrzeli specjalnie przygotowaną na tę okazję prezentację multimedialną oraz wysłuchali koncertu piosenek w wykonaniu zespołu Hard Gock działającego przy Gminnym Centrum Kultury.

ZŁOTE GODY W GMINIE TERESPOL

GALERIA ZDJĘĆ


HARMONOGRAM WYBORÓW SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ W GMINIE TERESPOL

HARMONOGRAM WYBORÓW  SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

W GMINIE TERESPOL

HARMONOGRAM WYBORÓW SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ W GMINIE TERESPOLUprzejmie informuję, że Zarządzeniem Nr 6/15 Wójta Gminy Terespol z dnia 20 stycznia 2015 r. ustalone zostało miejsce, dzień i godzina przeprowadzenia Zebrań Wiejskich w poszczególnych sołectwach Gminy Terespol w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady Gminy 2014-2018.

Pełny tekst Zarządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.ugterespol.bip.lubelskie.pl w zakładce Zarządzenia Wójta, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Terespol.


PROGRAM WYMIANY MŁODYCH ROLNIKÓW POLSKA – TEKSAS 2015

PROGRAM WYMIANY MŁODYCH ROLNIKÓW  POLSKA – TEKSAS 2015

PROGRAM WYMIANY MŁODYCH ROLNIKÓW  POLSKA – TEKSAS 2015

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
KARTA DUŻEJ RODZINY
KARTA DUŻEJ RODZINY
NOWY SYSTEM ODBIORU ODPADÓW
ODPADY
WNIOSEK
TERMINY WNOSZENIA OPŁAT

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
MAPA ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO
HYDROPORTAL PUBLIKUJACY MAPY ZAGROŻENIA I RYZYKA POWODZIOWEGO HYDROPORTAL PUBLIKUJACY MAPY ZAGROŻENIA I RYZYKA POWODZIOWEGO
PROGNOZA POGODY
Pogoda
Kontakt
Kontakt
REALIZACJA PROJEKTU RPO WL 2007-2013
Projekty RPO WL 2007-2013
GALERIA ZDJĘĆ

HARMONOGRAM PRAC „PRZEBUDOWA ULICY KOLEJARZY W MAŁASZEWICZACH”
BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ
BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ
Pogoda
Przetłumacz stronę: