Gmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina Terespol
NAWIGACJA
WYKAZ NUMERÓW
Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol
Zadaj Pytanie Wójtowi
Zadaj pytanie dla Wójta!
Odpowiedź
OFERTY INWESTYCYJNE
Oferty Inwestycyjne
GMINA TERESPOL NA FACEBOOK
FACEBOOK
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GMINNE CENTRUM KULTURY
Gminne Centrum Kultury
EKO-BUG
EKO-BUG
EKO-BUG
Obsługa osób głuchoniemych
Związek Gmin Wiejskich
Związek Gmin Wiejskich
CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Portal
Portal
Geoportal
EPUAPPLATFORMA EPUAP
Wrota Lubelszczyzny
ZAMIESZKAJ U NAS!
Zamieszkaj u Nas!
KULTURA BEZ GRANIC 2012
Kultura bez Granic ZOBACZ CAŁY FILM

AKTUALNOŚCI

Zapraszam do odwiedzenia stron internetowych Gminy Terespol, na których zebraliśmy wszelkie informacje wszechstronnie prezentujące zarówno dzisiejsze oblicze gminy jak i jej historię. Stworzyliśmy je z myślą o inwestorach, turystach i mieszkańcach naszej gminy. Mam nadzieję, że wszystkim zainteresowanym przybliżą one naszą "Małą Ojczyznę", umożliwią poznanie naszej historii i pomogą w uzyskaniu niezbędnej wiedzy, oraz przekonają, że właśnie u nas warto inwestować, mieszkać i wypoczywać. Położenie na najważniejszych szlakach komunikacyjnych Europy: magistrali drogowej E-30 i linii kolejowej E-20, w bezpośrednim sąsiedztwie Białorusi i Rosji sprawiło, że staliśmy się interesującym terenem inwestycyjnym na ścianie Wschodniej. Mamy świadomość, że ustanowienie na Bugu zewnętrznej granicy lądowej Unii Europejskiej jeszcze bardziej wzmocni naszą atrakcyjność, czyniąc z nas platformę do wymiany między wschodem a zachodem. Korzystne położenie komunikacyjne, dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, klimat sprzyjający rozwojowi biznesu, stwarzają możliwości dla potencjalnych inwestorów polskich i zagranicznych. Ale gmina to również przepiękny krajobraz nadbużański - piękno Nepli, Krzyczewa, Łęgów, "Szwajcarii Podlaskiej"; sprawia, że jest to doskonałe miejsce dla rozwoju turystyki. W naszej gminie możecie Państwo zobaczyć sąsiadujące ze sobą kościoły rzymsko - katolickie oraz cerkwie unickie i prawosławne, tatarski mizar. Są to trwałe ślady po wielonarodowej i wyznaniowej dawnej Rzeczpospolitej. Zachęcam także do wędrówek po szlakach turystycznych prowadzących przez Park Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu". Mam nadzieję, że wirtualna wędrówka zachęci Was do odwiedzenia naszej gminy. Zapraszam i życzę miłych wrażeń wszystkim oglądającym nasze strony internetowe i odwiedzającym Gminę.

KULTURA BEZ GRANIC W KOBYLANACH - 5 LIPCA 2015

KULTURA BEZ GRANIC W KOBYLANACH - 5 LIPCA 2015


OSTATNIA FAZA REALIZACJI PROJEKTU

Telbial wkracza w ostatnią fazę realizacji projektu „Internet nowej generacji dla ziemi terespolskiej”.
W związku z czym już teraz zachęcamy Państwa (w pierwszej kolejności z miejscowości:  Zalesie, Kłoda Duża, Kłoda Mała, Lachówka Duża, Łobaczew Duży, Łobaczew Mały) do kontaktu pod numerem 885 528 528 lub 885 856 856 w celu doboru odpowiedniej oferty i załatwienia formalności dot. rozwiązania umowy z obecnym dostawcą internetu. Z każdym z Państwa umówimy się również na wykonanie instalacji wewnątrz budynku (wprowadzenie światłowodu do domu i zakończenie go gniazdkiem – instalacja), która przyspieszy późniejszą aktywację usługi.
Ponadto od 22 czerwca w Terespolu przy ulicy Wojska Polskiego 134 (I piętro) funkcjonuje Biuro Obsługi Klienta, gdzie można załatwić każdą sprawę związaną z przyłączeniem się do nowo powstającej sieci internetowej.

oferta

Źródło: http://telbial.com.pl


XV-LAT KONWENTU SENIOROW "S"

XV-lat konwentu seniorow "S" Bóg - Honor - Ojczyzna - "Solidarność"

27.06.2015 Licheń

XV-lat konwentu seniorow

Galeria zdjęć


NOWY BIULETYN JUŻ DOSTĘPNY!

POBIERZ BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY TERESPOL


ZWIĘKSZANIE WARTOŚCI DODANEJ PODSTAWOWEJ PRODUKCJI ROLNEJ I LEŚNEJ

Uwaga termin na złożenie wniosków o płatnośc został wydłużony o trzy miesiące

arimr16 czerwca 2015r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej".

Najważniejszą zmianą w przepisach jest wprowadzenie możliwości wydłużenia o trzy miesiące, tj. do 30 września 2015r., terminu na zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność  ostateczną. Nowelizacja rozporządzenia stwarza zatem warunki objęcia wsparciem również tych inwestycji, które ze względu na przedłużający się proces inwestycyjny, nie mają szans na zakończenie przed 30 czerwca 2015r.

Podmioty, które zechcą przedłużyć okres realizacji operacji, mają obowiązek aneksowania umowy przyznania pomocy. W tym celu, wszyscy zainteresowani zobowiązani są do złożenia, najpóźniej do 30 czerwca 2015r., we właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wniosku o zmianę umowy w tym zakresie. Przedmiotowy wniosek Agencja rozpatrzy w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

W treści aneksu uwzględnione zostaną zaktualizowane przepisy rozporządzenia a także zapisy, które zapewnią dotrzymanie przez stronę polską zobowiązań wynikających z terminów rozliczeń PROW wskazanych w rozporządzeniach UE. Skróceniu ulegnie m.in. czas na niezbędne uzupełnienia wniosku o płatność, z dotychczasowych 21 dni do 7 dni, zaś w przypadku niezłożenia wniosku o płatność w wyznaczonym terminie, Agencja nie będzie wzywała Beneficjenta do jego złożenia. Ponadto, ze względu na skrócony czas na dokonanie rozliczenia projektu, Agencja nie będzie wyrażała zgody na przedłużanie terminu wykonania przez beneficjenta określonych czynności w toku postępowania w sprawie wypłaty pomocy.

Szczególną uwagę zwracamy beneficjentom, którzy realizują operacje wieloetapowe. Zmiana terminu złożenia wniosku o płatność ostateczną wymaga sprawdzenia ważności gwarancji bankowej (ubezpieczeniowej), ustanowionej jako dodatkowe zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie. Przypominamy, że termin jej obowiązywania powinien obejmować okres do dnia dokonania przez Agencję płatności ostatecznej. W przeciwnym razie należy niezwłocznie (ze względu na ograniczony czas dokonywania uzupełnień) podjąć starania celem wydłużenia terminu obowiązywania gwarancji lub sporządzenia nowej gwarancji.


SKUP SIANA

ZAKUP SIANA


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (II TURA)

GCKINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (II TURA) W PISEMNYM KONKURSIE NA OBSŁUGĘ IMPREZY PLENEROWEJ PRZEGLĄD FOLKLORYSTYCZNY „KULTURA BEZ GRANIC” W ZAKRESIE STOISK Z ZABAWKAMI I SŁODYCZAMI


OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO


GMINNY DZIEŃ DZIECKA

GMINNY DZIEŃ DZIECKA

 

Świętowanie Gminnego Dnia Dziecka wpisało się już na stałe do kalendarza czerwcowych imprez: 13 czerwca w Zespole Szkół im.Orla Białego w Kobylanach, 14 czerwca w Szkole Podstawowej im.J.U.Niemcewicza w Neplach a 20 czerwca – w Zespole Szkół im.K.Makuszyńskiego w Małaszewiczach. Wszystkie imprezy odbywały się w plenerze, przy łaskawości wiosennego słoneczka. Z tej okazji na terenie wokół boisk szkolnych bawiły się dzieci małe, które nie chodzą jeszcze do szkoły, jak i nastolatki, każdy mógł wybrać coś dla siebie, bowiem organizatorzy przygotowali wiele atrakcji.

W Zespole Szkół w Kobylanach sobotnie świętowanie rozpoczęło się od przedstawienia pełnych dziecięcego uroku układów tanecznych przygotowanych przez dzieci z klas I-III a po nich na scenie zagościli aktorzy z Krakowa w scence pt.”Zaczarowany bagaż”. Spragnieni sportowych zmagań mogli się wykazać w turnieju piłki nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły w kategoriach klas I-III- IV-VI i Gimnazjum. Odważniejsi stanęli do walki w meczu piłki nożnej drużyn: nauczyciele kontra uczniowie. W programie znalazły się także liczne gry i konkurencje sportowe z nagrodami, a także zabawy przy muzyce pod wodzą DJ Fantomasza.

Z kolei w niedzielne popołudnie w Szkole Podstawowej w Neplach bawiono się świetnie, min. dzięki osobie prowadzącego DJ „Fantomasza”, który posiada niewyczerpane ilości swoich pomysłów na konkursy i konkurencje dla całych rodzin. Na scenie wystąpił teatr „Kurtyna” z Krakowa w zabawnym przedstawieniu „Bajka o dobrym zachowaniu”, następnie dzieci ze szkoły przedstawiające postacie do odgadnięcia, a po nich w mocnym uderzeniu zespół HARD GOCK. Wszędzie można było zobaczyć kolorowo pomalowane buzie wymalowane specjalnie na tę okazję

Najdłużej na swoje święto czekały dzieci z Małaszewicz, ale chyba warto było, gdyż impreza odbywała się pod znakiem znakomitej frekwencji uczestników- dzieci i ich rodzin.  Obchody Dnia Dziecka rozpoczął chór „Złoty wiek”, który wzruszającym występem uświetnił uroczystość. Później na scenę wkroczyli „Animatorzy dobrej zabawy”, którzy mają wiele propozycji aktywności mającej wywołać uśmiech i radość dziecka. Były też konkurencje sportowe dla dzieci i dorosłych - mecze w piłkę nożną: żeński Rada Sołecka - Rada Pedagogiczna i męski Seniorzy (ojcowie) – juniorzy (uczniowie). Po emocjach ochłody dostarczyły Delikatesy CENTRUM sponsorując dla wszystkich dzieci lody. Nie można zapomnieć o sponsorze nagród, którym było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Papirus” z Terespola.

Dużym zainteresowaniem cieszył się sektor najmłodszych dzieci, wesołe miasteczko, gdzie udostępniono dmuchaną zjeżdżalnię i zamek z piłeczkami do skakania, tor przeszkód i nieujarzmionego byka rodeo. Zregenerować siły można było hot-dogiem i napojem, który otrzymało każde dziecko biorące udział w imprezie. Dorośli mogli częstować się grochówką, która była dostępna dla wszystkich chętnych. Koszty zabawy i posiłków poniosła Gmina Terespol. W organizacji imprez bardzo ofiarnie pomagały Rady Rodziców z poszczególnych szkół.

FOTORELACJA Z GMINNEGO DNIA DZIECKA:


KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO „AKTYWNE POGRANICZE” NA LATA 2015 – 2020


NOC BIBLIOTEK XIV OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM

W ramach akcji Noc Bibliotek oraz XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej 3 czerwca 2015 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Terespol odbył się bezpłatny pokaz filmu animowanego dla dzieci pt. „Sekret Eleonory”.

Dostęp do filmu był możliwy dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty.

NOC BIBLIOTEK

Film „Sekret Eleonory”, w reżyserii Dominique Monfery, to historia Nathaniela i wyjątkowej biblioteki, w której mieszkają postacie z bajek. To film o odwadze, pokonywaniu trudności i wierze we własne siły, piękna animacja, która opowiada o magii płynącej z baśni i bajek i w ciekawy sposób zachęca, by czytać książki.

Dla każdego małego i dużego widza tego dnia Organizator przygotował poczęstunek na miarę prawdziwego kina, m.in.: popcorn, prażynki oraz napoje i ciasteczka.

Na zakończenie projekcji filmu uczestnicy otrzymali od Pani Bibliotekarki pakiet zakładek do książek oraz pamiątkowy znaczek – broszkę motywujący do czytania i jednocześnie promujący czytelnictwo. Ponadto dla rodziców i opiekunów zostały przygotowane broszurki dotyczące korzyści płynących z codziennego czytania książek dzieciom.

 (…) Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest czynnością prawdziwie magiczną zaspokaja bowiem wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, jest jedną z najskuteczniejszych strategii wychowawczych, a przy tym przynosi dziecku ogromną radość i pozostawia cudowne wspomnienia.

[cyt. Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska "Wychowanie przez czytanie"] 

Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Kobylanach

serdecznie zaprasza wszystkich miłośników czytania do korzystania z księgozbioru!

Godziny otwarcia Biblioteki:

Poniedziałek, środa, piątek – od 8.00 do 16.00

Wtorek, czwartek – od 9.00 do 18.00

Jaszczuk M.


KONKURS „PIĘKNE BO BIALSKIE” ROZSTRZYGNIĘTY

RóżeNa terenie Gminy Terespol odbyła się VII edycja Konkursu „Piękne bo bialskie” w dwóch kategoriach:

- „Gospodarz roku;

- „Najpiękniejszy ogród roku”.

W dniu 16 czerwca 2015 r. Komisja powołana przez Wójta Gminy Terespol dokonała wizji lokalnych na podstawie których wyłoniła zwycięzców.

W kategorii „Gospodarz roku” nie wyłoniono zwycięzców w związku z brakiem zgłoszeń.

Natomiast w  kategorii „Najpiękniejszy ogród roku” wpłynęło 9 zgłoszeń, spośród których Komisja wyłoniła zwycięzców:

I miejsce zajął ogród Pani Haliny Jakuszko- Kobylany

II miejsce zajął ogród Pani Sabiny Skowronek-Koroszczyn

III miejsce zajął ogród Pani Barbary Czuchraj- Kobylany

III miejsce zajął ogród Państwa Liliany i Edwarda Kowalczyk - Małaszewicze

Pozostałe ogrody wyróżniono:

- Pani Iwony Siejak

- Pani Elżbiety Kondraciuk

- Pani Agnieszki Sierniawskiej

- Pana Eugeniusza Sobol

- Pani Agnieszki Kamockaja

Laureatom zostaną wręczone nagrody podczas  XII Przeglądu Folklorystycznego  „Kultura bez granic” który odbędzie się w dniu 5 lipca 2015 r. przy kąpielisku w Kobylanach.

Laureat pierwszego miejsca weźmie udział w VII edycji Konkursu „Piękne bo bialskie” ogłoszonym przez Starostę Bialskiego, którego wyniki zostaną ogłoszone podczas  tegorocznych Dożynek Powiatowych w miejscowości Misie Gmina Międzyrzec Podlaski.

GALERIA ZDJĘĆ

Najpiękniejszy ogród roku


ANNA KOWALUK NAGRODZONA W WARSZAWIE

Uczennica Anna Kowaluk kl. VI Szkoły Podstawowej im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Neplach,  została laureatką w  XXV Konkursie na Opowiadanie Olimpijskie im. Jana Parandowskiego zorganizowanego przez Polski Komitet Olimpijski. Głównym celem konkursu było propagowanie idei olimpijskiej wśród dzieci i młodzieży, poszerzenie zamiłowań sportowych młodzieży szkolnej, propagowanie zachowań fair play.          
Do konkursu zgłoszono 326 opowiadań (172 z gimnazjów i 154 ze szkół podstawowych). Praca Ani pt. ”Uwierz w siebie”, napisana pod opieką pani Agnieszki Haponik,  znalazła się w grupie 7 laureatów z całej Polski. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 12.06.2015r. w Warszawie w głównej siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zwycięskie opowiadania zostały opublikowane w książce poświęconej konkursowi pt.” Sztafeta Pokoleń”. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, dyplomy i możliwość uczestniczenia w tygodniowym wyjeździe do Ośrodka PKOL-u na Słowacji.
Konkurs im. Jana Parandowskiego w 2009 roku uznany został przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski za jedną z najlepszych inicjatyw edukacyjnych organizowanych przez narodowe komitety olimpijskie.

ANNA KOWALUK NAGRODZONA W WARSZAWIE


Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2021 wraz z prognozą oddziaływania planu gospodarki odpadami na środowisko oraz Planem inwestycyjnym.

OBWIESZCZENIE


GMINNY DZIEŃ DZIECKA

GMINNY DZIEŃ DZIECKA

FOTORELACJA Z GMINNEGO DNIA DZIECKA:

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
WYBORY PREZYDENCKIE
Wybory prezydenckie
KARTA DUŻEJ RODZINY
KARTA DUŻEJ RODZINY

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
MAPA ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO
HYDROPORTAL PUBLIKUJACY MAPY ZAGROŻENIA I RYZYKA POWODZIOWEGO
HYDROPORTAL PUBLIKUJACY MAPY ZAGROŻENIA I RYZYKA POWODZIOWEGO
Mapa burzowa Polski
SPRAWDŹ WYŁADOWANIA ATMOSFERYCZNE
PROGNOZA POGODY
Pogoda
Kontakt
Kontakt
REALIZACJA PROJEKTU RPO WL 2007-2013
Projekty RPO WL 2007-2013
GALERIA ZDJĘĆ

HARMONOGRAM PRAC „PRZEBUDOWA ULICY KOLEJARZY W MAŁASZEWICZACH”
BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ
BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ
Pogoda w Gminie Terespol