» Kategorie
    » Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy
        » Biuletyny 2003

Biuletyn 1/2003 Marzec
Pobrano razy: 197
W BIULETYNIE PRZECZYTAMY TAKIE ARTYKUŁY JAK:
SOŁTYSI WYBRANI, PŁACIMY PODATKI, ZŁOTE GODY, EUROPEJSKI DIALOG GMIN WIEJSKICH O OCHRONIE ŚRODOWISKA, XVII Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP, SZKOŁA BAWI SIĘ I POMAGA, W NASZYM PRZE

Biuletyn 2/2003 Maj
Pobrano razy: 491
W BIULETYNIE PRZECZYTAMY TAKIE ARTYKUŁY JAK:
ĆWICZENIA W MAŁASZEWICZACH, BUG GRANICĄ UNII EUROPEJSKIEJ, AWANS DLA DYREKTORA W KOBYLANACH, INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU KLAS VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE TERESPOL, FRANCUZI W GMINIE, Z Ż

Biuletyn 3/2003 Czerwiec
Pobrano razy: 658
W BIULETYNIE PRZECZYTAMY TAKIE ARTYKUŁY JAK:
EUROPEJSKI DZIEŃ DZIECKA W MAŁASZEWICZACH, IV KONGRES GMIN WIEJSKICH RP, WYNIKI REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO, ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW !!!, INWESTYCJE W TOKU

Biuletyn 4/2003 Lipiec
Pobrano razy: 429
W BIULETYNIE PRZECZYTAMY TAKIE ARTYKUŁY JAK:
Srebrna Setka Samorządów, WIZYTA W BRUKSELI, KORYCIN W TERESPOLU, MALI POECI, KOLONIE W KOBYLANACH

Biuletyn 5/2003 Wydanie specjalne
Pobrano razy: 483
W BIULETYNIE PRZECZYTAMY TAKIE ARTYKUŁY JAK:
Inwestycje na terenie naszej gminy realizowane w bieżącym roku

Biuletyn 8/2003 Październik
Pobrano razy: 394
W BIULETYNIE PRZECZYTAMY TAKIE ARTYKUŁY JAK:
ILE INWESTUJĄ GMINY WIEJSKIE?, LAUR EDUKACJI SAMORZĄDOWEJ, WE FRANCJI..., Z PRAC RADY GMINY, SAPARD ROZLICZONY

Biuletyn 9/2003 Listopad
Pobrano razy: 237
W BIULETYNIE PRZECZYTAMY TAKIE ARTYKUŁY JAK:
GMINA TERESPOL W EUROPIE, BEZPIECZNA GRANICA, KAPLICA W KOROSZCZYNIE

Biuletyn 6/2003 Sierpień
Pobrano razy: 337
W BIULETYNIE PRZECZYTAMY TAKIE ARTYKUŁY JAK:
64 rocznica wybuchu II wojny światowej, WITAJ SZKOŁO!, JUBILEUSZ TRZEŹWOŚCI, I POWIATOWE ZAWODY STRZELECKIE

Biuletyn 7/2003 Wrzesień
Pobrano razy: 461
W BIULETYNIE PRZECZYTAMY TAKIE ARTYKUŁY JAK:
SPRZĄTANIE ŚWIATA 2003, PIERWSZE WIZY JUŻ WYDANE, ZMIANY W USTAWIE O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM, NOWE ZASADY ŻYWIENIA,

Biuletyn 10/2003 Grudzień
Pobrano razy: 705
W BIULETYNIE PRZECZYTAMY TAKIE ARTYKUŁY JAK:
Projekt Budżetu Gminy Terespol na 2004 rok, NADANIE IMIENIA SZKOLE W MAŁASZEWICZACH, "DOBROSĄSIEDZTWO 2003", "NADBUŻANKA" JAK NOWA, SPOTKANIE NOWOROCZNE NA TERMINALU, WYBORY SOï