Przewodniczący Rady Gminy Terespol – Łukasz Dragun

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Terespol – Arkadiusz Kędzierawski

tel. 834112046
e-mail:
rada(@)gminaterespol.pl

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Imię i nazwisko radnego

Funkcja

1.

Tomasz Kazimierak

Przewodniczący

2.

Marcin Bazyluk

Wiceprzewodniczący

3.

Janusz Semeniuk

członek

4.

Jan Krzyżanowski

członek

5.

Gabriel Gryciuk

członek 

KOMISJA BUDŻETOWO-FINANSOWEJ I SPRAW SPOŁECZNYCH

 

Imię i nazwisko radnego

Funkcja

1.

Gabriel Gryciuk

Przewodniczący

2.

Mirosław Kozak

Wiceprzewodniczący

3.

Jolanta Gawryluk

członek

4.

Kamila Panasiuk

członek

5.

Edyta Łozak

członek

6.

Tomasz Kazimierak

członek

 

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
 

Imię i nazwisko radnego

Funkcja

1.

Edyta Łozak

Przewodniczący

2.

Kamila Panasiuk

Wiceprzewodniczący

3.

Andrzej Jawtoszuk

członek

4.

Marcin Bazyluk

członek

5.

Mirosław Kozak

członek