Przewodniczący Rady Gminy Terespol – Mieczysław Romaniuk

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Terespol – Marek Kuć

tel. 834112046
e-mail:
rada@gminaterespol.pl

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Imię i nazwisko radnego

Funkcja

1.

Jan Krzyżanowski

Przewodniczący

2.

Janusz Semeniuk

Wiceprzewodniczący

3.

Łukasz Dragun

członek

4.

Gabriel Gryciuk

członek

5.

Zenobia Kopeć

członek

6.

Jolanta Gawryluk

członek

7.

Jarosław Wasil

członek

8.

Adam Sepczuk

członek

9.

Mirosław Kijuk

członek

10.

Adam Moroz

członek

11.

Józef Śreniawski

członek

12.

Andrzej Jawtoszuk

członek

13.

Kazimierz Dyczkowski

członek 

KOMISJA BUDŻETOWO-FINANSOWEJ I SPRAW SPOŁECZNYCH

 

Imię i nazwisko radnego

Funkcja

1.

Jolanta Gawryluk

Przewodniczący

2.

Zenobia Kopeć

Wiceprzewodniczący

3.

Adam Sepczuk

członek

4.

Janusz Semeniuk

członek

5.

Mirosław Kijuk

członek

6.

Józef Śreniawski

członek

7.

Jan Krzyżanowski

członek

8.

Adam Moroz

członek

9.

Marek Kuć

członek

10.

Andrzej Jawtoszuk

członek

11.

Kazimierz Dyczkowski

członek

 

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
 

Imię i nazwisko radnego

Funkcja

1.

Adam Sepczuk

Przewodniczący

2.

Mirosław Kijuk

Wiceprzewodniczący

3.

Janusz Semeniuk

członek

4.

Adam Moroz

członek

5.

Jan Krzyżanowski

członek

6.

Andrzej Jawtoszuk

członek

7.

Jolanta Gawryluk

członek

8.

Józef Śreniawski

członek

9.

Kazimierz Dyczkowski

członek