MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

NOWY SOŁTYS W LECHUTACH MAŁYCHDrukuj

 • 05/12/2023 11:16:10

NOWY SOŁTYS W LECHUTACH MAŁYCH1 grudnia br. w świetlicy wiejskiej w Koroszczynie odbyło się zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia uzupełniających wyborów Sołtysa. Mandat dotychczasowego Sołtysa Pana Jerzego Lubeńczuka wygasł na skutek śmierci.
Wybory sołtysa przeprowadziła powołana przez zebranie komisja skrutacyjna w składzie: Barbara Jankowska, Grzegorz Miazio, Magdalena Matusiewicz. Wzięło w nich udział 11 osób spośród 52 uprawnionych do głosowania. Na Sołtysa Sołectwa Lechuty Małe został zgłoszony jeden kandydat Pan Jerzy Tarasiuk, który uzyskał 10 głosów poparcia.

Nowym Sołtysem Sołectwa Lechuty Małe został Pan Jerzy Tarasiuk.
Gratulujemy oraz życzymy wielu sukcesów w działalności sołeckiej.

30 LECIE ZWIĄZKU GMIN WIEJSKICH RPDrukuj

 • 30/11/2023 12:02:22

30 LECIE ZWIĄZKU GMIN WIEJSKICH RPW dniach 27-28 listopada br. w Jachrance odbył się XX Kongres Gmin Wiejskich w 30 rocznicę reaktywowania Związku Gmin Wiejskich RP, któremu przewodniczył Krzysztof Iwaniuk Wójt Gminy Terespol.

W spotkaniu wziął udział  Prezydent RP Andrzej Duda,który podczas uroczystości wręczył odznaczenia państwowe za pracę na rzecz społeczności lokalnej oraz rozwoju obszarów wiejskich.

 

Odznaczeni zostali:

za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz samorządu terytorialnego w Polsce, za działalność na rzecz społeczności lokalnej oraz rozwoju obszarów wiejskich

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Krzysztof IWANIUK
Jerzy ZAJĄKAŁA

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Włodzimierz FRASZCZYK
Mirosław HANISZEWSKI
Jerzy IZYDORSKI
Mirosław LECH
Jan SIKORA

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
Andrzej BUJEK 
Stanisław GOŁĘBIOWSKI
Bogdan KEMNITZ
Marian KMIECIAK
Antoni KRĘŹLEWICZ
Jan NOWAK
Andrzej SKOLIMOWSKI
Marcin SOKOŁOWSKI

Artykuł: https://www.prezydent.pl

Galeria zdjęć: https://gminaterespol.pl

CENY ENERGII ELEKRYCZNEJ DLA GMINY TERESPOL W 2024 ROKUDrukuj

 • 28/11/2023 13:23:07

Informujemy, że w celu uzyskania korzystnej ceny zakupu energii elektrycznej, Gmina Terespol tak jak w 2020 roku, przystąpiła do Grupy Zakupowej, dla której specjalizująca się w realizacji projektów energetycznych Spółka Voltra przeprowadziła postępowanie przetargowe. Przetarg został podzielony na trzy części i dotyczył zakupu energii elektrycznej na lata: 2024, 2025 i 2026.  

Obecnie wyłoniony został Sprzedawca energii elektrycznej na 2024 r., którą jest: ENERGA OBRÓT S.A.  Gdańsk.  Postępowanie przetargowe na zakup energii w 2025 roku i w 2026 roku zostało unieważnione.  

Dla porównania podajemy obowiązujące i przyszłe ceny zakupu energii elektrycznej dla Gminy Terespol:

- 2023 r.:  cena wynosi  0,2963 zł netto za 1 kWh;

- 2024r.:  cena wynosi 0,7180 zł netto za 1 kWh.

Wzrost w 2024 r. -  prawie 2,5 krotny.

Podane wyżej ceny dotyczą zakupu energii elektrycznej. Do całkowitej ceny energii należy doliczyć koszty dystrybucji, których wzrost zakładany jest na podobnym poziomie, a ustala je, dla naszego regionu, PGE Dystrybucja S.A.

Ceny energii elektrycznej rzutują zwiększeniem kosztów utrzymania bieżącego mienia gminy a także kosztów oświetlenia ulicznego. Koszty oświetlenia ulicznego w 2023 r. wyniosą ok. 160 tys. zł.

Cena energii elektrycznej jest znaczącym składnikiem taryfy za wodę i ścieki, którą Spółce Eko-Bug zatwierdzają Wody Polskie. Cena prądu stanowi  ok. 20 % udział w cenie wody i ok. 14 % udział w cenie ścieków. Koszty energii elektrycznej stanowią również  znaczący udział w kosztach zagospodarowania odpadów komunalnych (przyjmowanych przez Zakład Zagospodarowania Odpadami w Białej Podlaskiej) i w konsekwencji mogą wpłynąć na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niezależnie od powyższego, mając na uwadze informacje,  które pojawiają się w przestrzeni publicznej o wprowadzeniu w 2024 r. ustawowych maksymalnych stawek za energię elektryczną (w tym także dla samorządów), ceny energii elektrycznej wyżej podane mogą ulec zmianie.

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 23 listopada 2023 r.Drukuj

 • 27/11/2023 13:02:34

Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), niniejszym podaje się do publicznej wiadomości zarządzenie Nr 326 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim.

TREŚĆ OBWIESZCZENIA

KOLEJNE DROGI W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 24/11/2023 08:30:47

Kolejne drogi w Gminie Terespol
z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg


W dniu 16 listopada 2023 r. Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk podpisał z Wojewodą Lubelskim Lechem Sprawką umowy na budowę i rozbudowę dróg gminnych, które otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 r.
Dofinansowanie dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:
- Budowa drogi nr 100793 L od km 0+572,50 do km 1+383,50 w miejscowości Łobaczew Mały.

Dofinansowanie RFRD wynosi 892 844,53 zł. Wartość szacunkowa budowy w/w drogi wynosi 1 488 074,22 zł. Zakres robót obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 811 m i szerokości jezdni 2 x 2,5 m.

Budowa drogi nr 100793 L od km 0+572,50 do km 1+383,50 w miejscowości Łobaczew Mały. Rozbudowa drogi do osiedla Zastawek. Dofinansowanie RFRD wynosi 643 175,76 zł. Wartość szacunkowa budowy w/w drogi wynosi 1 071 959,60 zł. Zakres rozbudowy obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 759 m i szerokości jezdni 2 x 2,5 m.

Po przetargach, które Gmina Terespol może ogłosić po 1 stycznia 2024 r., wysokość udziału własnego Gminy Terespol może ulec zmianie.

Termin wykonania inwestycji do 31 grudnia 2024 r.

PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICHDrukuj

 • 24/11/2023 08:23:20

Fundusze Europejskie

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2024 R.Drukuj

 • 22/11/2023 15:03:57

Szanowni Państwo!
Informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Terespol w zakładce Zarządzenia Wójta / Zarządzenia 2023, zamieszczony został projekt budżetu gminy na rok 2024 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz wieloletnią prognozą finansową z objaśnieniami przyjętych wartości i wykazem przedsięwzięć (Zarządzenie Nr 77/23 Wójta Gminy Terespol z dnia 15 listopada 2023 r). https://ugterespol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=349&action=details&document_id=1950624
Wszelkie opinie i uwagi dotyczące planowanego budżetu na 2024 rok proszę kierować do Skarbnika Gminy Edyty Maruda na adres e-mail: emaruda@gminaterespol.pl lub pod numer tel.: (83) 411-20-21, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Terespol do dnia 06.12.2023 r.

Wójt Gminy Terespol
Krzysztof Iwaniuk

XXV JUBILEUSZOWA EDYCJA KONKURSU AMBASADOR WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGODrukuj

 • 20/11/2023 15:29:20

Województwo Lubelskie corocznie honoruje Osoby, Instytucje i Firmy, które mają niekwestionowane osiągnięcia i zasługi w kreowaniu dobrego wizerunku regionu w kraju i za granicą. Prestiżowe tytuły i statuetki przyznawane są od 1999 roku, a obecnie trwa nabór zgłoszeń do XXV edycji konkursu.

Przypomnijmy, że wśród 79 laureatów tytułu „Ambasador Województwa Lubelskiego” są m.in.: wybitni profesorowie – Tomasz Trojanowski, Krzysztof Tomasiewicz, Wojciech Załuska, Andrzej Kokowski, Andrzej Kidyba, Leszek Mądzik, Elżbieta Starosławska, Robert Rejdak, uznani artyści sceny muzycznej – Krzysztof Cugowski, Ania Dąbrowska, mistrzowie sportu – Aleksandra Mirosław, Małgorzata Hołub-Kowalik, Malwina Kopron, wyższe uczelnie i instytuty naukowo-badawcze – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Weterynaryjny, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie czy też przedsiębiorstwa szczególnie zasłużone dla gospodarczego rozwoju regionu, jak WSK-PZL Świdnik SA, Zakłady Azotowe PUŁAWY SA, Spółdzielnia Pszczelarska APIS, Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” SA, Spółdzielnia Pszczelarska APIS, Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA, OSM Krasnystaw, SPOMLEK Radzyń Podlaski.

Od kilku lat wybierani są też Specjalni Ambasadorzy Województwa Lubelskiego, których galerię otwiera najwybitniejszy polski siatkarz, mistrz olimpijski i wielki wzorzec dla młodych sportowców – Tomasz Wójtowicz. Specjalnymi Ambasadorami są też mistrzynie sportu – Aleksandra Mirosław, Małgorzata Hołub-Kowalik i Malwina Kopron oraz Polski Związek Koszykówki, z którym Województwo Lubelskie rozwija bardzo efektywną współpracę sportową i promocyjną. Więcej...

ROZPOCZNIE SIĘ DŁUGO OCZEKIWANA NAPRAWA DROGI PRZY TERMINALU SAMOCHODOWYM W KOROSZCZYNIEDrukuj

 • 16/11/2023 14:48:54

ROZPOCZNIE SIĘ DŁUGO OCZEKIWANA NAPRAWA DROGI PRZY TERMINALU SAMOCHODOWYM W KOROSZCZYNIE Z chwilą wybudowania Terminala Samochodowego w Koroszczynie droga krajowa na wysokości TSK stała się drogą Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie. Pod koniec 2022 r. został wygaszony trwały zarząd LZOPG na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 1099/12, obrębu Koroszczyn i w/w droga zlokalizowana na tej działce stała się własnością Skarbu Państwa, który reprezentuje Starosta Bialski. Wygaszenie trwałego zarządu na nieruchomości, która pełniła funkcję ogólnodostępnej drogi publicznej, bez wskazania następcy prawnego jako zarządcy drogi, spowodowało, że droga stała się „niczyja”. Mając na uwadze fatalny stan techniczny drogi, który rodził bardzo wiele konfliktów i problemów, Starosta Bialski poczynił próby zamknięcia drogi poprzez wprowadzenie zmiany organizacji ruchu i ustawienie znaku zakazu ruchu. Wójt Gminy Terespol zaopiniował negatywnie przedstawiony projekt, który w efekcie skutkowałby zamknięciem drogi. Z uwagi na bardzo duże znaczenie tej drogi w układzie komunikacyjnym DPG Kukuryki i Terminala Samochodowego zarówno dla służb granicznych, służb ratowniczych, policji, instytucji i podmiotów gospodarczych tam funkcjonujących a także osób dojeżdżających do pracy, po licznych interwencjach w/w podmiotów jak i samorządu gminy Terespol w efekcie odstąpiono od zamiaru jej zamykania, a Starosta Bialski poczynił starania u Wojewody Lubelskiego o pozyskanie funduszy na jej wyremontowanie.
Gmina Terespol aktywnie wsparła starania Starosty o uzyskanie dofinansowania, i w dniu 10 listopada 2023 r. przedstawiciele Gminy Terespol - Wójt oraz Z-ca Wójta, osobiście udali się do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. W wyniku przeprowadzonych rozmów, złożonych wyjaśnień i negocjacji w szczególności z Dyrekcją Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa zapadła decyzja Wojewody o przekazaniu Staroście kwoty 80 000 zł na zabezpieczenie w/w drogi poprzez wykonanie remontu.
Urząd Gminy Terespol informuje, że droga ta nigdy nie była drogą gminną !

DEFIBRYLATOR NA WYPOSAŻENIU OSP KRZYCZEWDrukuj

 • 15/11/2023 13:34:16

DEFIBRYLATOR NA WYPOSAŻENIU OSP KRZYCZEW

Na podstawie umowy nr FS.451.95.1785.3114.2023 zawartej w dniu 24.08.2023 pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Krzyczewie a Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników, w ramach zadania "Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich" jednostka otrzymała 4500 zł dofinansowania, dzięki czemu przy wkładzie własnym w wysokości 1000 zł został zrealizowany zakup Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego Philips FRx z kluczem pediatrycznym.
Anonimowy darczyńca przekazał zestaw szkoleniowy do defibrylatora, który umożliwia prowadzenie szkoleń na terapeutycznej wersji tego sprzętu. Defibrylator przełącza się w tryb szkoleniowy natychmiast po podłączeniu elektrod treningowych, dzięki czemu nie trzeba posiadać osobnego urządzenia do prowadzenia szkoleń.
OSP Krzyczew dziękuje Zarządowi FUSAR za pozytywne rozpatrzenie wniosku oraz wszystkim zaangażowanym we wsparcie OSP, a firmie AEDMAX za współpracę przy realizacji zamówienia.

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA POLATYCZEDrukuj

 • 14/11/2023 09:37:16

Sołtys wsi Polatycze ogłasza, że w dniu 16 listopada 2023r. o godz. 18.00, w świetlicy wiejskiej w Polatyczach, odbędzie się Zebranie Wiejskie Sołectwa Polatycze dotyczące montażu i usytuowania progów zwalniających.

Sołectwo Polatycze
Sołtys
Gmina Terespol
Saczewko Andrzej

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 13/11/2023 11:46:39

Niepodległość jest dla nas największym skarbem, której odzyskanie celebrujemy 11 listopada. Dla naszych przodków była marzeniem oraz najwyższym celem i dążeniem, któremu wszystko było podporządkowane. Niepodległość nie pojawiła się nagle. Nie stanowiła jednorazowego aktu i nie była dziełem jednego człowieka ani jednego pokolenia. Ów pamiętny, symboliczny dzień sprzed 105ciu lat poprzedzała krwawa ofiara powstańców, zesłańców i skazańców. To codzienna walka pod zaborami o zachowanie polskiej tożsamości, kultury, tradycji, historii, mowy i wiary chrześcijańskiej. To 123 lata rozwoju duchowego i umysłowego narodu pozbawionego własnego państwa. To romantyczne zrywy, praca organiczna, krzewienie oświaty i kultury, rozkwit nauki. To generacje realizujące „Testament mój” Słowackiego, „Rotę” Konopnickiej i żyjące wg „Katechizmu polskiego dziecka” Bełzy. To wspólna praca wybitnych jednostek i niezliczonej rzeszy zwykłych ludzi. Każdy dzień pod zaborami to cegiełka budująca fundament pod 1918 rok, aż do pamiętnego i symbolicznego 11 listopada – gdy pragnienie setek tysięcy dusz i serc wreszcie stało się rzeczywistością! Czytaj więcej

>>> Galeria zdjęć <<<

Charytatywne dyktando już 11 listopadaDrukuj

 • 10/11/2023 11:40:53

Zapraszamy na charytatywne dyktando z okazji Święta Odzyskania Niepodległości! Udział jest bezpłatny, a za każdego uczestnika organizator przekaże 1 zł potrzebującym. W tym roku środki otrzymają podopieczni domu dziecka. To już IV edycja charytatywnego wydarzenia organizowanego przez serwis edukacyjny http://dyktanda.pl/

 Dyktando odbędzie się 11 listopada 2023 r. Obowiązuje podział na 5 kategorii wiekowych, tak aby każdy rozwiązywał tekst o odpowiednim poziomie trudności. Zapraszamy uczniów oraz osoby dorosłe.

 Szkoła najliczniej reprezentowana w charytatywnym dyktandzie, wskaże dom dziecka, który otrzyma zebrane środki. Dlatego warto licznie przystąpić do akcji. Każdy uczestnik będzie mógł określić
“swoją” szkołę – zarówno uczniowie, jak i nauczyciele oraz rodzice.

Dyktando będzie przygotowane specjalnie na tę okazję. Będzie poruszało wątki patriotyczne, wspominało znane postaci i wydarzenia. Dyktando będzie dostępne do rozwiązania w aplikacji ZDAY.

 Szczegóły wydarzenia, m.in. godziny rozpoczęcia dyktanda dla każdej z grup wiekowych, znajdują się na stronie: https://zday.pl/dyktando-charytatywne/

INFORMACJADrukuj

 • 07/11/2023 08:24:22

Program profilaktyki raka piersi

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet. Rocznie rozpoznaje się w Polsce raka piersi u ok. 20 tysięcy kobiet. Rak szyjki macicy jest wykrywany u ok. 3 tysięcy pań rocznie. Stanowi ponad 10% nowotworów u kobiet.
Od 1 listopada 2023 r. profilaktyczną mammografię na NFZ mogą robić panie w wieku od 45 do 74 lat. Dzięki tej zmianie z programu profilaktycznego raka piersi może skorzystać jeszcze więcej kobiet. Do tej pory bezpłatna mammografia była dostępna dla pań w wieku 50 – 69 lat.
Zmiany dotyczą również programu profilaktyki raka szyjki macicy. Do tej pory korzystały z niego panie w wieku 25-59 lat. Od 1 listopada 2023 r. program obejmuje kobiety od 25 do 64 roku życia.

Program profilaktyki raka piersi
Mammografia to najbardziej czułe i bezpieczne badanie w profilaktyce raka piersi i najlepszy sposób, by wcześnie wykryć zmiany w piersi. Polega na prześwietleniu tkanek piersi promieniami rentgenowskimi. Pozwala znaleźć nieprawidłowości, zanim będzie je można wyczuć. W czasie badania wykonuje się dwa zdjęcia każdej piersi. Trwa ono kilka minut.

Program skierowany jest do kobiet w wieku od 45 do 74 lat, które:
- przez ostatnie dwa lata nie miały wykonywanej mammografii
- nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym
- otrzymały w ramach realizacji programu pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy

Profilaktyczna cytologia także obejmie więcej kobiet Regularne badania cytologiczne pozwalają wykryć zmiany przedrakowe i raka szyjki macicy we wczesnym – uleczalnym – stadium choroby. Badania dowodzą, że 1,5- 2% rozmazów cytologicznych jest nieprawidłowych i wymaga dalszej diagnostyki.
Na profilaktyczną cytologię nie trzeba skierowania. Badanie jest bezpłatne, finansuje je Narodowy Fundusz Zdrowia.

Panie powinny robić profilaktyczne badania cytologiczne:
- co trzy lata
- co roku u kobiet obciążanych czynnikami ryzyka (tzn. zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV — typem wysokiego ryzyka).
Jak wziąć udział w programie
Często jest tak, że w początkowym okresie te choroby nowotworowe nie dają żadnych objawów. Natomiast wcześnie wykryte są niemal w 100% uleczalne. Trzeba badać się systematycznie, żeby nie dopuścić do rozwoju choroby. Dlatego tak ważne jest regularne wykonywanie badań profilaktycznych - mówi Dagmara Marczewska, zastępca dyrektora ds. medycznych Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Żeby skorzystać z programu profilaktycznego finansowanego przez NFZ nie jest potrzebne skierowanie. Wystarczy zgłosić się do placówki, która taki program realizuje – dodaje dyrektor Marczewska.
W województwie lubelskim jest 14 pracowni stacjonarnych, gdzie można wykonać badanie mammograficzne. Po drogach województwa jeżdżą też mammobusy, które docierają do wielu mniejszych miejscowości. Adresy wszystkich pracowni oraz harmonogram postoju mammobusów jest dostępny na stronie internetowej Lubelskiego NFZ.
Badanie cytologiczne w ramach programu można zrobić w poradni położniczo-ginekologicznej lub w gabinecie położnej POZ. Lista poradni i gabinetów także jest dostępna na stronie www.nfz-lublin.pl w zakładce „Profilaktyka zdrowotna”

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCHDrukuj

 • 06/11/2023 12:33:09

W październiku pierwszoklasiści przeżywają niezwykłą uroczystość, jaką jest ślubowanie. Po pierwszych uroczystościach w Szkole Podstawowej im. J. U. Niecewicza w Neplach, uczniowie klas pierwszych kolejnych jednostek oświatowych gminy Terespol złożyli uroczyste ślubowanie stając się pełnoprawnymi uczniami szkoły:

 • 25 października w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kobylanach,
 • 26 października w Zespole Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach.

Podczas akademii każdy uczeń z przyjemnością prezentował swoje umiejętności recytatorskie, wokalne oraz taneczne. Najważniejszym momentem było złożenie przez dzieci ślubowania na sztandar szkoły oraz dokonanie przez dyrektora aktu pasowania na ucznia. Każdy pierwszoklasista otrzymał pamiątkowy dyplom, upominki oraz plecaki od Wójta Gminy Terespol.

Fotorelacje:

84,192,674 unikalne wizyty