Rozmiar: 18390 bajtów GASPOL S.A.
Jest największym dystrybutorem gazu płynnego w Polsce. Posiada 7 regionalnych rozlewni gazu ,sieć 300 dealerów prowadzących dystrybucję butli gazowych na terenie całego kraju oraz 15 000 punktów sprzedaży. Własnością firmy są dwa terminale przeładunkowe: morski w Gdańsku i lądowy w Małaszewiczach. Terminal przeładunkowy gazu płynnego w Małaszewiczach zlokalizowany został na terenie Wolnego Obszaru Celnego.