Zakład Przewozów Towarowych i Przeładunku w Małaszewiczach jest jednym z 23 zakładów przewozów towarowych PKP CARGO S.A. Zakład prowadzi kompleksową logistyczną obsługę przewozów towarowych przejść granicznych z Białorusią: Terespol/ Brześć oraz Siemianówka/ Swisłocz. Realizuje przeładunek z taboru szerokotorowego (1520 mm) na tabor normalnotorowy (1435 mm) oraz na samochody (i odwrotnie).Zakład specjalizuje się w obsłudze importu, eksportu i tranzycie przesyłek z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej i Południowej.