Nad bezpieczeństwem  przeciwpożarowym  mieszkańców  gminy Terespol czuwało w 1990 roku 6 jednostek OSP, wyposażonych bardzo skromnie, bo tylko w 2 samochody marki „Żuk”, 7 motopomp i kilka węży strażackich. Remizy wiejskie wzniesione w latach 60. i 70. XX  wieku były w nienajlepszym stanie.
Obecnie  w  gminie  Terespol  funkcjonuje  jednostka  Państwowej Straży Pożarnej w Małaszewiczach (w zmodernizowanym obiekcie Zakładowej Straży Pożarnej PKP) oraz 5 jednostek OSP: w Bohukałach, Koroszczynie, Krzyczewie, Łęgach i  w Neplach. W latach 2008-2010   samorząd gminy zmodernizował wszystkie remizy OSP, powiększając garaże do rozmiarów związanych z użytkowaniem ciężkich wozów bojowych oraz z zapewnieniem im funkcji świetlic wiejskich.
Systematycznie wyposażano jednostki OSP w nowy sprzęt. W efekcie strażacy mają dziś do dyspozycji: jeden ciężki wóz bojowy marki „Kamaz”, 3 średnie samochody gaśnicze, jeden samochód lekki marki „Lublin” oraz samochód terenowy marki „Toyota”. W 2010 roku, dzięki funduszom europejskim, strażacy gminy Terespol wzbogacą się o 2 nowoczesne terenowe samochody gaśnicze: jeden otrzyma Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza  w  Małaszewiczach,  drugi  OSP  Neple.  Gmina wyposażyła OSP także w 3 łodzie ratownicze z napędem motorowym,  agregaty prądotwórcze, pompy szlamowe, maszty oświetleniowe, węże strażackie itp.

 

 

Remiza i Dom Strażaka w NeplachRemiza i Dom Strażaka w Łęgach


 

Remiza w Koroszczynie sąsiadująca z kaplicą parafialnąOchotnicza Straż Pożarna w Krzyczewie