» Kategorie
    » Publikacje

15 LAT GMINY TERESPOL
Pobrano razy: 3190
W 2007 roku mija 15 rocznica odtworzenia gminy wiejskiej Terespol. Był to okres szczególnie wytężonej pracy w odbudowywaniu zapóźnień cywilizacyjnych w infrastrukturze komunalnej, społecznej i kulturalnej. Z tej okazji Gmina Terespol wydała folder pt. "15 LAT GMINY TERESPOL"

Ekorozwój Gminy Terespol
Pobrano razy: 3275
Pod redakcją
Prof. dr hab. inż. Stefana Kozłowskiego
Lublin 2002

Oddawana w ręce czytelnika książka jest efektem prac seminaryjnych studentów III roku Ochrony Środowiska Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
W roku 2001 w Terespolu odbył się dwutygodniowy obóz studencki w czasie którego prowadzono badania terenowe. Praca nad treścią publikacji dokonywała się na zajęciach seminaryjnych w roku akademickim 2001/2002.
Książka ma do spe

Folder Gmina Terespol 2007
Pobrano razy: 4113
Folder zawiera najważniesze informacje o gminie, takie jak:
- OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY
- GMINA GRANICZNA
- POTENCJAŁ GOSPODARCZY GMINY
- GOSPODARKA KOMUNALNA
- OŚWIATA W GMINIE
- OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
- KULTURA
- GMINA TURYSTYCZNA
- BAZA TURYSTYCZNA
- INFORMACJE PRAKTYCZNE

GMINA TERESPOL 20 LAT SAMORZADU 1990-2010
Pobrano razy: 1485
Najbardziej udaną reformą w wolnej Rzeczpospolitej było odtworzenie samorządu gminnego w 1990 roku. Uwierzyliśmy wtedy, że wzięcie spraw w swoje ręce, pozwoli rozwiązać nabrzmiałe od dziesięcioleci liczne problemy utrudniające nam życie.
Bez wątpliwości, ostatnie 20 lat to najlepszy okres rozwoju naszej gminy, w całej jej historii.
Kluczem do sukcesu okazało się spełnienie w 1992 roku przez Rząd III RP oczekiwania mieszkańców przywrócenia samodzielności naszej gminy. G

GMINA TERESPOL X-XXI WIEK
Pobrano razy: 1281

LUDZIE SAMORZADU - 20 LAT SAMORZADU TERYTORIALNEGO
Pobrano razy: 1397
Przywrócenie przez Sejm RP w 1990 roku samorządu gminnego było wielkim krokiem na drodze budowy ustroju demokratycznego w Polsce. Po wyborach w kwietniu 1990 roku, funkcjonował wspólny od 1973 roku dla miasta i gminy Terespol, organ samorządowy- Rada Miasta i Gminy. Z inicjatywy pierwszego Parlamentu III RP przeprowadzone zostały konsultacje społeczne w sprawie podziału organów samorządowych miasta i gminy, które przyniosły jednoznaczne poparcie dla tej idei wśród mieszkańców gm

MONOGRAFIA 1992-2017
Pobrano razy: 980
Gmina Terespol ma 25 lat!
Wydaje się że to nie dużo, ale podsumowując ten okres odtworzenie samorządu w III RP zmieniło oblicze naszej gminy. Przez ostatnie 25 lat wspólnie dokonaliśmy skoku cywilizacyjnego w infrastrukturze
komunalnej i społecznej, a otwarcie na inwestycje zewnętrzne przysporzyło znaczącego wzrostu dochodów i uplasowało naszą jednostkę w czołówce rankingów ogólnopolskich.

Plan Rozwoju Lokalnego
Pobrano razy: 3392
Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Terespol na lata 2004 r11;2006
został opracowany w Urzędzie Gminy Terespol.
Na sesji w dniu 27 kwietnia 2004 Rada Gminy Terespol zobowiązała Wójta
Gminy do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego.
W Narodowym Planie Rozwoju Polski w latach 2004-2006r1; nakreślono
najważniejsze cele i priorytety Rozwoju gospodarczego w Polsce po wstąpieniu do
Unii Europejskiej. Przekształcenia w rolnictwie oraz rozwój obszarów wiejskich
uznano za jedna z osi rozwoju

Studia Obszarów Wiejskich tom XXI
Pobrano razy: 2666
WPŁYW GRANICY PAŃSTWOWEJ NA KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WSCHODNIEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO