» Kategorie
    » Inne

Apel do przewodniczącego prof. Jerzego Buzka ws. usytuowania w Lublinie
Pobrano razy: 366
Apel do przewodniczącego prof. Jerzego Buzka ws. usytuowania w Lublinie Biura Informacyjnego Parlamentu

Budżety gmin powiatu bialskiego na tle najbogatszych gmin w Polsce (na podstawie danych z 2008 rok
Pobrano razy: 2533

Centrum Gminy Terespol - koncepcja
Pobrano razy: 530

Decyzja przydatności wody
Pobrano razy: 919
Decyzja przydatności wody

Folder propozycji wykorzystania historycznych obiektów Białoruskich
Pobrano razy: 1146

Formularz zgłoszenia "CZYSTA GMINA W TWOICH RĘKACH"
Pobrano razy: 62

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na szkolenie pt.: ”DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE SPRZYJAJĄCE BIORÓŻNORODNOŚC
Pobrano razy: 18

GASPOL - informacje na temat środków bezpieczeństwa
Pobrano razy: 847

Informacja ARiMR na temat ogłoszenia naboru wniosków
Pobrano razy: 32
Informacja ARiMR na temat ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020.

Informacja o sposobie glosowania
Pobrano razy: 246

Informacje dot. powodzi
Pobrano razy: 101

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA
Pobrano razy: 758

List Generalnego Komisarza Spisowego Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
Pobrano razy: 355
List Generalnego Komisarza Spisowego
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

LIST INTENCYJNY „Aktywne Pogranicze"
Pobrano razy: 636

List Prezesa Głównego Urzedu Statystycznego
Pobrano razy: 342

MAMMOGRAFIA Biała Podl.
Pobrano razy: 431

MAMMOGRAFIA Powiat bialski
Pobrano razy: 436

NOWA NUMERACJA TELEFONICZNA STAROSTWA POWIATOWEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Pobrano razy: 4093

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 27 lutego 2014 r.
Pobrano razy: 48
W związku z Rozporządzeniem Nr 4 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchylenia Rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu

Obwieszczenie Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
Pobrano razy: 704

OBWIESZCZENIE STAROSTY BIALSKIEGO Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2011 ROKU
Pobrano razy: 575

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO
Pobrano razy: 620
OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO
o wszczżciu postżpowania administracyjnego na wniosek Ministra Infrastruktury
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO
Pobrano razy: 644
OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r.
Pobrano razy: 153

OGŁOSZENIE STAROSTY BIALSKIEGO
Pobrano razy: 437
OGŁOSZENEI STAROSTY BIALSKIEGO

Oświadczenie -Rodzaje uszkodzenia upraw w gospodarstwie
Pobrano razy: 546

Oświadczenie 2011, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych na skutek podtopień upraw w marcu i
Pobrano razy: 980

Oświadczenie na przekazanie materiałów
Pobrano razy: 32

Pismo Ministra Środowiska z dnia 26 kwietnia 2010 r.
Pobrano razy: 334

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII w BIAŁEJ PODLASKIEJ
Pobrano razy: 1403

PRZEGLĄD I AKTUALIZACJA WSTĘPNEJ OCENY RYZYKA POWODZIOWEGO
Pobrano razy: 43

Regulamin konkursów Dożynek Powiatowych 28.08.2011r. Sławatycze
Pobrano razy: 733

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendium dla studentów
Pobrano razy: 345
Regulamin przyznawania i przekazywania stypendium dla studentów w ramach X edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2011/2012

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządz
Pobrano razy: 44
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 19 marca 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na
użytek własny

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 lutego 2014 r.
Pobrano razy: 23
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Lubelskiego. z dnia 17 lutego 2014 r.
Pobrano razy: 429

ROZPORZĄDZENIE NR 2 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 20 lutego 2014 r.
Pobrano razy: 38

ROZPORZĄDZENIE NR 3 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 21 lutego 2014 r.
Pobrano razy: 30

Rozporządzenie NR 7 PLW w Białej Podlaskiej
Pobrano razy: 23

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 5 z uzasadnieniem
Pobrano razy: 23

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r.
Pobrano razy: 125
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy.

Statystyka Gminy
Pobrano razy: 1670

Statystyki 2009/I półrocze 2010
Pobrano razy: 1269

Sukces niejedno ma imię!
Pobrano razy: 460
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
rozpoczęła realizację Projektu
„Sukces niejedno ma imię! ”

Uchwała Nr XLVI 1/256/2018 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 29 czerwca 2018 r.
Pobrano razy: 61
Uchwałę Nr XLVI 1/256/2018 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bialskiego

Uchwałę Nr XVIII/117/2019 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustal
Pobrano razy: 89
Uchwałę Nr XVIII/117/2019 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bialskiego.

Ufaj, ale sprawdzaj
Pobrano razy: 22

Wniosek o stypendium
Pobrano razy: 68

wniosk o zezwolenie na przemieszczenie świń
Pobrano razy: 30
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej przesyła, celem rozpowszechnienia wśród hodowców świń wniosku o zezwolenie na przemieszczenie świń z gospodarstwa w strefie buforowej do rzeźni bądź do innego gospodarstwa.

wykaz aktualnych aktywności ZGWRP... - stan na dzień 31.08.2015 r.
Pobrano razy: 904
wykaz aktualnych aktywności ZGWRP... - stan na dzień 31.08.2015 r.

Wykaz obywateli Wzór
Pobrano razy: 79
Ogólnopolska akcja
zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie
zwierząt.

WYNIKI BADAŃ WODY 2015 r.
Pobrano razy: 709

Zakres i harmonogram prac związanych z opracowaniem strategii „Aktywne Pogranicze"
Pobrano razy: 267

Zarządzenie nr 13w/2008
Pobrano razy: 183

Zasady uczestnictwa i przebiegu konkursu oraz formularz zgłoszeniowy
Pobrano razy: 223

Zima - czy wiesz jak się zachować ?
Pobrano razy: 622