Kategorie
     Inne


Apel do przewodniczącego prof. Jerzego Buzka ws. usytuowania w Lublinie
Pobrano razy: 315
Apel do przewodniczącego prof. Jerzego Buzka ws. usytuowania w Lublinie Biura Informacyjnego Parlamentu

Budżety gmin powiatu bialskiego na tle najbogatszych gmin w Polsce (na podstawie danych z 2008 rok
Pobrano razy: 2184

Centrum Gminy Terespol - koncepcja
Pobrano razy: 521

Decyzja przydatności wody
Pobrano razy: 692
Decyzja przydatności wody

Folder propozycji wykorzystania historycznych obiektów Białoruskich
Pobrano razy: 1064

Formularz zgłoszenia "CZYSTA GMINA W TWOICH RĘKACH"
Pobrano razy: 58

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na szkolenie pt.: ”DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE SPRZYJAJĄCE BIORÓŻNORODNOŚC
Pobrano razy: 18

GASPOL - informacje na temat środków bezpieczeństwa
Pobrano razy: 698

Informacja ARiMR na temat ogłoszenia naboru wniosków
Pobrano razy: 31
Informacja ARiMR na temat ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020.

Informacja o sposobie glosowania
Pobrano razy: 198

Informacje dot. powodzi
Pobrano razy: 100

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA
Pobrano razy: 689

List Generalnego Komisarza Spisowego Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
Pobrano razy: 306
List Generalnego Komisarza Spisowego
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

LIST INTENCYJNY „Aktywne Pogranicze"
Pobrano razy: 617

List Prezesa Głównego Urzedu Statystycznego
Pobrano razy: 292

MAMMOGRAFIA Biała Podl.
Pobrano razy: 417

MAMMOGRAFIA Powiat bialski
Pobrano razy: 428

NOWA NUMERACJA TELEFONICZNA STAROSTWA POWIATOWEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Pobrano razy: 3741

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 27 lutego 2014 r.
Pobrano razy: 46
W związku z Rozporządzeniem Nr 4 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchylenia Rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu

Obwieszczenie Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
Pobrano razy: 612

OBWIESZCZENIE STAROSTY BIALSKIEGO Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2011 ROKU
Pobrano razy: 480

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO
Pobrano razy: 620
OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO
o wszczżciu postżpowania administracyjnego na wniosek Ministra Infrastruktury
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO
Pobrano razy: 640
OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r.
Pobrano razy: 146

OGŁOSZENIE STAROSTY BIALSKIEGO
Pobrano razy: 420
OGŁOSZENEI STAROSTY BIALSKIEGO

Oświadczenie -Rodzaje uszkodzenia upraw w gospodarstwie
Pobrano razy: 492

Oświadczenie 2011, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych na skutek podtopień upraw w marcu i
Pobrano razy: 846

Oświadczenie na przekazanie materiałów
Pobrano razy: 32

Pismo Ministra Środowiska z dnia 26 kwietnia 2010 r.
Pobrano razy: 289

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII w BIAŁEJ PODLASKIEJ
Pobrano razy: 1295