» Kategorie
    » Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy
        » Biuletyny 2018

NR 1 STYCZEŃ
Pobrano razy: 96
W tym numerze:
- BUDŻET W PIGUŁCE NA 2018 ROK
- GMINA TERESPOL OTRZYMAŁA POMOC FINANSOWĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO
- Ogłoszenie o sprzedaży w drodze ustnej licytacji maszyn i urządzeń będących własnością Spółdzielni Kółek Rolniczych w Terespolu z/s w Łobaczewie Dużym
- NOWOROCZNE SPOTKANIE PODATNIKÓW
- PODATKI 2018
- V POWIATOWY NOWOROCZNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
- KOŁO AKTYWNYCH KOBIET WYRÓŻNIONE MEDALEM „ZASŁUŻONY DLA POWIATU BIALSKIEGO”
- GMINA TERESPOL PODPISAŁA PIERWSZĄ UMOWĘ
NA ROBOTY BUDOWLANE W 2018R.
- XXI SESJA RADY GMINY TERESPOL
- FERIE ZIMOWE

NR 2 LUTY - MARZEC
Pobrano razy: 453
W tym numerze:
- BEZPRAWNE UŻYWANIE SYMBOLI GMINY TERESPOL
- WYNIKI KONKURSU NA PLAKAT PROMUJĄCY BIBLIOTEKĘ I CZYTELNICTWO
- DZIEÑ KOBIET W GMINIE TERESPOL
- W GMINIE TERESPOL OEWIÊTOWANO DZIEŃ SOŁTYSA
- NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W GMINIE TERESPOL
- ZŁOTE GODY W GMINIE TERESPOL
- FERIE ZIMOWE Z GMINNYM CENTRUM KULTURY

NR 3 KWIECIEŃ
Pobrano razy: 59
W tym numerze:
- KOŁO AKTYWNYCH KOBIET Z NAGRODĄ NA
LUBELSKIEJ MAJÓWCE
- UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 227 ROCZNICĘ
UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3-GO MAJA
- AKCJA SADZENIA „DĘBU WOLNOŚCI"
- Z WIZYTĄ U BIAŁORUSKICH KOLEGÓW
- ETAP GMINNY KONKURSU WIEDZY
PREWENCYJNEJ "JESTEM BEZPIECZNY"
- OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SŁUŻBIE
MIESZKAŃCÓW WSI

NR 4 CZERWIEC
Pobrano razy: 79
W tym numerze:
- ZAGOSPODAROWANIE FORTU W MAŁASZEWICZACH MAŁYCH DZIEŁO MIĘDZYFORTOWE KOBYLANY I – ROBOTY BUDOWLANE
- ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ORŁA BIAŁEGO W KOBYLANACH O ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
- DZIEŃ SPORTU W GMINIE TERESPOL
- GMINNY DZIEŃ RODZINY 2018 JUŻ ZA NAMI...
- # DUMNI Z GMINY TERESPOL
- GMINNY DZIEŃ DZIECKA W NEPLACH
- DZIEŃ DZIECKA W MAŁASZEWICZACH
- DZIEŃ DZIECKA W KOBYLANACH
- KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
- SAMORZĄDOWCY Z GMINY TERESPOL U PREZYDENTA
- LETNIE KINO
- KULTURA BEZ GRANIC

NR 5 LIPIEC - SIERPIEŃ
Pobrano razy: 64
W tym numerze:
- KOŁO AKTYWNYCH KOBIET NAGRODZONE W KONKURSIE WOJEWÓDZKIM "NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO"
- STYPENDIUM SZKOLNE
- NOWY SZLAK JEDWABNY PRZEZ MAŁASZEWICZE
- STOWARZYSZENIE KOBIET Z KOROSZCZYNA NAGRODZONE PODCZAS BIESIADY NADBUŻAŃSKIEJ
- UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE W NEPLACH
- OBÓZ PIŁKARSKI KS TWIERDZA KOBYLANY W BURZENINIE
- LEGENDA POLSKIEGO ROCKA NA „KULTURZE BEZ GRANIC” W KOBYLANACH
- ŚLADAMI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ TRADYCJI
- KOLEJNA SKARGA I ZNOWU NIEZASADNE ZARZUTY
- WOJEWÓDZKIE ŚWIĘTO POLICJI W PUŁAWACH
- BIBLIO-RYM
- VI LETNI FESTIWAL BIEGÓW WROTA WOLNOŚCI

NR 6 - WYDANIE SPECJALNE
Pobrano razy: 223
W tym numerze:
Podsumowanie kadencji

NR 7 PAŹDZIERNIK - LISTOPAD
Pobrano razy: 194
W tym numerze:
- WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W GMINIE TERESPOL
- SKŁAD NOWEJ RADY POWIATU BIALSKIEGO
- OFICJALNE ROZPOCZĘCIE PROJEKTU: CZYSTA RZEKA - JEST PRIORYTETEM
- ROZPOCZYNAMY PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ NA USUWANIE AZBESTU!
- 100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE TERESPOL
- SPOTKANIE Z KLUBEM SENIORA „ZŁOTY WIEK” W MAŁASZEWICZACH
- EWA NOWAK Z WIZYTĄ W GMINIE TERESPOL!
- WARSZTATY KULINARNE KOŁA AKTYWNYCH KOBIET Z ŁOBACZEWA MAŁEGO
- WIADUKT W KOBYLANACH I KŁADKA W MAŁASZEWICZACH W TRAKCIE UZGODNIEŃ
- PERŁA 2018 DLA KOŁA AKTYWNYCH KOBIET Z ŁOBACZEWA MAŁEGO

NR 8 GRUDZIEŃ
Pobrano razy: 115
W tym numerze:
- komunikat o przydatności wody do picia,
- podatek od środków transportu,
- podatek od nieruchomości,
- Gminne Centrum Kultury otrzymało dofinansowanie na wydanie publikacji promujących gminę Terespol,
- narodowa wystawa rolnicza z udziałem koła Aktywnych kobiet,
- mikołajki w gminie Terespol,
- defibrylator w urzędzie gminy Terespol,
- nowy prezes Eko - Bug,
- świąteczna paczka w gminie Terespol,
- koncert świąteczny.