Oświadczenie, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych
Pobrano razy: 389
Informuję wszystkich zainteresowanych, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych na skutek powodzi 2010 roku, że oświadczenia będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Terespol pok. nr 7.
Dotyczą one: rodzaju uszkodzonej uprawy, położenia uprawy, średniego plonu, szacowanego plonu, powierzchni uprawy uszkodzonej, średniej ceny sprzedaży oraz prognozowanej ceny sprzedaży.

Pismo Ministra Środowiska z dnia 26 kwietnia 2010 r.
Pobrano razy: 311

Studia Obszarów Wiejskich tom XXI
Pobrano razy: 2024
WPŁYW GRANICY PAŃSTWOWEJ NA KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WSCHODNIEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Biuletyn 2/2007
Pobrano razy: 206
W numerze:
- WIZYTA WOJEWODY LUBELSKIEGO
- INTERNET W NASZEJ GMINIE
- DOTACJE Z UE
- KONCERT „NEW LIFE’M”
- CHOINKA W ŁOBACZEWIE
- OFERTA NA FERIE ZIMOWE
- WYMIANA DOWODÓW OSOBISTYCH
- GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ZAPRASZA

Biuletyn 1/2007
Pobrano razy: 163
W numerze:
Otwarcie wyremontowanej drogi
Wizyta strażaków z Niemiec w powiecie bialskim
Nowa Rada Gminy
Spotkania wigilijne w gminie Terespol
Szkolna akcja wigilijna
Informacje GOK
Nowa monografia Gminy Terespol

Biuletyn 3/2007
Pobrano razy: 1323
W numerze:
- 15 lecie gminy Terespol
- Droga ze ZPORR-u
- 88 rocznica bitwy pod Kobylanami
- Złote Gody
- Twierdza Brześć - wspólne dziedzictwo historyczno-kulturowe
- Nowoczesny sprzęt komputerowy w ZS w Kobylanach
- Ferie w naszej gmin

2010 NR 3 KWIECIEŃ
Pobrano razy: 175
W TYM NUMERZE:
-KOLEKTORY SŁONECZNE
-PIERWSZY PROGRAM DLA OSÓB FIZYCZNYCH;
-KOLEJNY ODCINEK NADBUŻAŃSKI REMONTOWANY;
-ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY TERESPOL UDZIELONE; -PREZENTACJA NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2009 ROKU

Pismo - Dzień Otwartych Drzwi w ARiMR
Pobrano razy: 444

2010 NR 2 MARZEC
Pobrano razy: 626
W tym numerze:
- "Samorząd" - Wielki Sukces Demokracji
- Pożegnanie Księdza Oziembło
- Sesja Rady Gminy Terespol
- "50 nowe umiejętności"
- Od 1 kwietnia rusza Nowe Centrum Logistyczne w Małaszewiczach

List Prezesa Głównego Urzedu Statystycznego
Pobrano razy: 321

2010 NR 1 STYCZEŃ-LUTY
Pobrano razy: 689
W tym numerze:
Rusza mały ruch graniczny
XVIII Sesja Rady Gminy Terespol
WIELKI KONKURS ZJAZDÓW NARCIARSKICH
PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE
XVII prezentacje „Za kolędę Dziękujemy"

Szkoleń dla liderów wiejskich społeczności
Pobrano razy: 344
Bractwo Św. Judy Tadeusza i Katolickie Radio Podlasie wypełniając swą misję, podjęły inicjatywę przeprowadzeni szkoleń dla liderów wiejskich społeczności, licząc, że Ci będą dzielić się zdobytą wiedzą ze swymi współmieszkańcami.

Sukces niejedno ma imię!
Pobrano razy: 437
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
rozpoczęła realizację Projektu
„Sukces niejedno ma imię! ”

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIU IMPREZY
Pobrano razy: 503

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW/DOMOWNIKÓW
Pobrano razy: 1799
Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW/DOMOWNIKÓW

Biuletyn listopad 2009 nr9
Pobrano razy: 570
W tym numerze:
- RADIO DLA CIEBIE W GMINIE
- Z PRAC RADY GMINY
- WSPÓLNE CELE - WSPÓLNE DZIAŁANIE
- SZKOŁA JAK NOWA
- 50-lecie Szkoły Podstawowej w Małaszewiczach.
- 91 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
- 330 lat osadnictwa tatarskiego na

Październik 8/2009
Pobrano razy: 313
W tym numerze:- Nowa placówka Straży Granicznej
- Internet w kolejnych miejscowościach
- Jubileuszowy kongres Gminy Wiejskich
- Rozmawiali o problemach
- Długo oczekiwane otwarcie
- Orlik w gminie

ZGŁOSZENIE
Pobrano razy: 149
ZGŁOSZENIE
zmiany wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Terespol

ZAWIADOMIENIE
Pobrano razy: 400
ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Terespol.

WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE
Pobrano razy: 428

WNIOSEK o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów
Pobrano razy: 186
WNIOSEK
o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Terespol.

OPIS OBIEKTU (pola biwakowego)
Pobrano razy: 165

EWIDENCJA OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH
Pobrano razy: 208

Deklaracja o wysokości dochodu
Pobrano razy: 148

Wniosek o udostępnienie danych osobowych
Pobrano razy: 213

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Pobrano razy: 305

O wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni
Pobrano razy: 172
O wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni w trybie art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Pobrano razy: 165

WNIOSEK o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku
Pobrano razy: 673
WNIOSEK
o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Terespol

Wniosek o odebranie odpadów zawierających azbest
Pobrano razy: 2093