NR 8 GRUDZIEŃ
Pobrano razy: 73
W tym numerze:
- komunikat o przydatności wody do picia,
- podatek od środków transportu,
- podatek od nieruchomości,
- Gminne Centrum Kultury otrzymało dofinansowanie na wydanie publikacji promujących gminę Terespol,
- narodowa wystawa rolnicza z udziałem koła Aktywnych kobiet,
- mikołajki w gminie Terespol,
- defibrylator w urzędzie gminy Terespol,
- nowy prezes Eko - Bug,
- świąteczna paczka w gminie Terespol,
- koncert świąteczny.

Decyzja przydatności wody
Pobrano razy: 813
Decyzja przydatności wody

NR 7 PAŹDZIERNIK - LISTOPAD
Pobrano razy: 97
W tym numerze:
- WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W GMINIE TERESPOL
- SKŁAD NOWEJ RADY POWIATU BIALSKIEGO
- OFICJALNE ROZPOCZĘCIE PROJEKTU: CZYSTA RZEKA - JEST PRIORYTETEM
- ROZPOCZYNAMY PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ NA USUWANIE AZBESTU!
- 100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE TERESPOL
- SPOTKANIE Z KLUBEM SENIORA „ZŁOTY WIEK” W MAŁASZEWICZACH
- EWA NOWAK Z WIZYTĄ W GMINIE TERESPOL!
- WARSZTATY KULINARNE KOŁA AKTYWNYCH KOBIET Z ŁOBACZEWA MAŁEGO
- WIADUKT W KOBYLANACH I KŁADKA W MAŁASZEWICZACH W TRAKCIE UZGODNIEŃ
- PERŁA 2018 DLA KOŁA AKTYWNYCH KOBIET Z ŁOBACZEWA MAŁEGO

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Pobrano razy: 7
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

NR 6 - WYDANIE SPECJALNE
Pobrano razy: 176
W tym numerze:
Podsumowanie kadencji

NR 5 LIPIEC - SIERPIEŃ
Pobrano razy: 32
W tym numerze:
- KOŁO AKTYWNYCH KOBIET NAGRODZONE W KONKURSIE WOJEWÓDZKIM "NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO"
- STYPENDIUM SZKOLNE
- NOWY SZLAK JEDWABNY PRZEZ MAŁASZEWICZE
- STOWARZYSZENIE KOBIET Z KOROSZCZYNA NAGRODZONE PODCZAS BIESIADY NADBUŻAŃSKIEJ
- UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE W NEPLACH
- OBÓZ PIŁKARSKI KS TWIERDZA KOBYLANY W BURZENINIE
- LEGENDA POLSKIEGO ROCKA NA „KULTURZE BEZ GRANIC” W KOBYLANACH
- ŚLADAMI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ TRADYCJI
- KOLEJNA SKARGA I ZNOWU NIEZASADNE ZARZUTY
- WOJEWÓDZKIE ŚWIĘTO POLICJI W PUŁAWACH
- BIBLIO-RYM
- VI LETNI FESTIWAL BIEGÓW WROTA WOLNOŚCI

Uchwała Nr XLVI 1/256/2018 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 29 czerwca 2018 r.
Pobrano razy: 53
Uchwałę Nr XLVI 1/256/2018 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bialskiego

NR 4 CZERWIEC
Pobrano razy: 42
W tym numerze:
- ZAGOSPODAROWANIE FORTU W MAŁASZEWICZACH MAŁYCH DZIEŁO MIĘDZYFORTOWE KOBYLANY I – ROBOTY BUDOWLANE
- ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ORŁA BIAŁEGO W KOBYLANACH O ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
- DZIEŃ SPORTU W GMINIE TERESPOL
- GMINNY DZIEŃ RODZINY 2018 JUŻ ZA NAMI...
- # DUMNI Z GMINY TERESPOL
- GMINNY DZIEŃ DZIECKA W NEPLACH
- DZIEŃ DZIECKA W MAŁASZEWICZACH
- DZIEŃ DZIECKA W KOBYLANACH
- KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
- SAMORZĄDOWCY Z GMINY TERESPOL U PREZYDENTA
- LETNIE KINO
- KULTURA BEZ GRANIC

NR 3 KWIECIEŃ
Pobrano razy: 25
W tym numerze:
- KOŁO AKTYWNYCH KOBIET Z NAGRODĄ NA
LUBELSKIEJ MAJÓWCE
- UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 227 ROCZNICĘ
UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3-GO MAJA
- AKCJA SADZENIA „DĘBU WOLNOŚCI"
- Z WIZYTĄ U BIAŁORUSKICH KOLEGÓW
- ETAP GMINNY KONKURSU WIEDZY
PREWENCYJNEJ "JESTEM BEZPIECZNY"
- OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SŁUŻBIE
MIESZKAŃCÓW WSI

PRZEGLĄD I AKTUALIZACJA WSTĘPNEJ OCENY RYZYKA POWODZIOWEGO
Pobrano razy: 43

MONOGRAFIA 1992-2017
Pobrano razy: 679
Gmina Terespol ma 25 lat!
Wydaje się że to nie dużo, ale podsumowując ten okres odtworzenie samorządu w III RP zmieniło oblicze naszej gminy. Przez ostatnie 25 lat wspólnie dokonaliśmy skoku cywilizacyjnego w infrastrukturze
komunalnej i społecznej, a otwarcie na inwestycje zewnętrzne przysporzyło znaczącego wzrostu dochodów i uplasowało naszą jednostkę w czołówce rankingów ogólnopolskich.

NR 2 LUTY - MARZEC
Pobrano razy: 366
W tym numerze:
- BEZPRAWNE UŻYWANIE SYMBOLI GMINY TERESPOL
- WYNIKI KONKURSU NA PLAKAT PROMUJĄCY BIBLIOTEKĘ I CZYTELNICTWO
- DZIEÑ KOBIET W GMINIE TERESPOL
- W GMINIE TERESPOL OEWIÊTOWANO DZIEŃ SOŁTYSA
- NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W GMINIE TERESPOL
- ZŁOTE GODY W GMINIE TERESPOL
- FERIE ZIMOWE Z GMINNYM CENTRUM KULTURY

NR 1 STYCZEŃ
Pobrano razy: 64
W tym numerze:
- BUDŻET W PIGUŁCE NA 2018 ROK
- GMINA TERESPOL OTRZYMAŁA POMOC FINANSOWĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO
- Ogłoszenie o sprzedaży w drodze ustnej licytacji maszyn i urządzeń będących własnością Spółdzielni Kółek Rolniczych w Terespolu z/s w Łobaczewie Dużym
- NOWOROCZNE SPOTKANIE PODATNIKÓW
- PODATKI 2018
- V POWIATOWY NOWOROCZNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
- KOŁO AKTYWNYCH KOBIET WYRÓŻNIONE MEDALEM „ZASŁUŻONY DLA POWIATU BIALSKIEGO”
- GMINA TERESPOL PODPISAŁA PIERWSZĄ UMOWĘ
NA ROBOTY BUDOWLANE W 2018R.
- XXI SESJA RADY GMINY TERESPOL
- FERIE ZIMOWE

PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2018 r.
Pobrano razy: 134

NR 8 GRUDZIEŃ
Pobrano razy: 40
W TY NUMERZE:
- W 2018 BEZ PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
- MIKOŁAJKI W GMINIE TERESPOL
- ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE SENIORÓW W GMINIE TERESPOL
- JUBILEUSZ 5-LECIA ZESPOŁU "ŁOBACZEWIANKI"
- ZWROT AKCYZY DLA ROLNIKÓW
- ZMIANY PRAWA WYBORCZEGO
- V POWIATOWY NOWOROCZNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
- KONCERT OLGI SZOMAŃSKIEJ

NR 7 PAŹDZIERNIK - LISTOPAD
Pobrano razy: 32
W tym numerze:
- OBCHODY 99. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE TERESPOL
- ODBIÓR POPIOŁU
- ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TERESPOL
- ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – GMINA TERESPOL WYSOKO W RANKINGU
- KONGRES WŁADZ LOKALNYCH I REGIONALNYCH RADY EUROPY
- XVII KONGRES GMIN WIEJSKICH W OSSIE
- ŚWIĘTO GMINNEJ OŚWIATY - DZIEŃ NAUCZYCIELA
- XX SESJA RADY GMINY TERESPOL
- KACPER MISTRZEM POLSKI, ŁUKASZ
I SEBASTIAN SREBRNYMI MEDALISTAMI
- TWIERDZA KOBYLANY - AP TOP 54 BIAŁA PODLASKA I
- ZAJĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ GCK
- MIKOŁAJKI

NR 6 WRZESIEŃ
Pobrano razy: 26
W tym numerze:
- 25 LAT KATOLICKIEGO RADIA PODLASIA
- POŻEGNANIE LATA W RYTMIE DISCO
- XIII TURNIEJ O PUCHAR ZIEMI PUŁAWSKIEJ
- DOŻYNKI POWIATOWE W SOSNÓWCE
- STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 1918
- 2018
- TRWA BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W KOBYLANACH
- OGŁOSZENIE O PRZETARGU
- AKCJA SPRZĄTANIA GMINY TERESPOL – 2017
- V LETNI FESTIWAL BIEGÓW "WROTA WOLNOŚCI"

NR 5 LIPIEC
Pobrano razy: 85
W tym numerze:
- SPOTKANIE Z FIRMĄ CARGOTOR W SPRAWIE PRZEJAZDU W MAŁASZEWICZACH
- ZWALCZANIE I ZAPOBIEGANIE ASF W GMINIE TERESPOL
- AWANS TWIERDZY KOBYLANY
- XIV PRZEGLĄD FOLKLORYSTYCZNY "KULTURA BEZ GRANIC"
- UWAGA! ZMIANY W PROGRAMIE BIOASEKURACJI!
- RODZINA 500+
- RODZINNY RAJD ROWEROWY

Rozporządzenie NR 7 PLW w Białej Podlaskiej
Pobrano razy: 23

NR 4 CZERWIEC
Pobrano razy: 338
W tym numerze:
- SREBRNE GODY GMINY TERESPOL
- "TWIERDZA KOBYLANY" NAJLEPSZA!
- OTWARCIE WYSTAWY W PROCHOWNI W KOBYLANACH
- DZIEÑ DZIECKA W GMINIE TERESPOL
- 5 NAGRÓD W KONKURSIE NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO - SMAKI REGIONÓW
- ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY UDZIELONE
- BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WRAZ
Z BUDOWLAMI TOWARZYSZĄCYMI NA RZECE CZAPELKA W KOBYLANACH
- I RODZINNY PIKNIK STRZELECKI
- GMINNY DZIEŃ RODZINY
- KULTURA BEZ GRANIC

NR 3 KWIECIEŃ - MAJ
Pobrano razy: 120
W tym numerze:
- PIKNIK Z KSIĄŻKĄ,
- DELEGACJA POCZTY CHIŃSKIEJ W GMINIE TERESPOL,
- SZKOLENIE BIALSKOPODLASKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA,
- OBCHODY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA W GMINIE TERESPOL,
- POŚWIĘCENIE NOWEJ KAPLICY W KOBYLANACH,
- CZYSTA GMINA,
- JAN RYDZ Z KOBYLAN W CZOŁÓWCE NAJLEPSZYCH HODOWCÓW BYDŁA MLECZNEGO W KRAJU,
- POSIEDZENIE KONGRESU WŁADZ LOKALNYCH I REGIONALNYCH RADY EUROPY,
- IV PIKNIK MOTOCYKLOWY,
- GMINNY DZIEŃ RODZINNY.

Regulamin Piekne bo bialskie - IX edycja Gminy Terespol
Pobrano razy: 37
Regulamin

NR 2 LUTY - MARZEC
Pobrano razy: 64
W tym numerze:
- „NIC O NAS BEZ NAS, NIE POZWÓLMY NA DALSZY DEMONTAŻ POLSKI!”
- BUDOWA KOLEJNYCH DRÓG NA TERENIE CENTRUM GMINY W KOBYLANACH
- SOŁTYS DOBRATYCZE KOLONIA ZOSTAŁ WYBRANY
- GALA SUPER SOŁTYSA
- XVI SESJA RADY GMINY TERESPOL
- DZIEŃ KOBIET W GMINIE TERESPOL
- OBCHODY NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI "ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH" W KOBYLANACH
- ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM ORŁA BIAŁEGO W KOBYLANACH O ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
- MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM
- WARSZTATY OZDÓB WIELKANOCNYCH
- ZAJĘCIA SPORTOWE NA ORLIKU
- SLEEVEFACE WKOMPONUJ SIĘ W OKŁADKĘ!

NR 1 STYCZEŃ
Pobrano razy: 63
W tym numerze:
- GMINNE OBCHODY NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
- ZŁOTE GODY W GMINIE TERESPOL
- SUPER SOŁTYSI 2016 ROKU
- RANKING GMIN 2017 GMINA TERESPOL NA 129 MIEJSCU
- XXII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL KOLĘD WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH
- CHOINKA I SPOTKANIE OPŁATKOWE W MAŁASZEWICZACH DUŻYCH
- FERIE ZIMOWE Z GMINÂ¥ TERESPOL
- IV POWIATOWY NOWOROCZNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
- OFERTA DZIAŁKI BUDOWLANE W CENTRUM GMINY TERESPOL
- DZIEŃ KOBIET W GMINIE TERESPOL

Deklaracje i wnioski dostępne na stronie BIP
Pobrano razy: 0
Deklaracje i wnioski dostępne na stronie BIP: https://ugterespo...php?id=271

Deklaracje i wnioski dostępne na stronie BIP
Pobrano razy: 0
Deklaracje i wnioski dostępne na stronie BIP: https://ugterespo...php?id=229

NR 8 GRUDZIEŃ
Pobrano razy: 66
W tym numerze:
- MIKOŁAJKI W GMINIE TERESPOL
- ŚEWIĄTECZNE SPOTKANIE SENIORALNE W GMINIE TERESPOL
- BUDŻET GMINY TERESPOL NA 2017 ROK UCHWALONY
- ODKRYWANIE HISTORII POGRANICZA Z TWIERDZĄ BRZESKĄ I PRZEDMOŚCIEM TERESPOLSKIM
- UWAGA, ZMIANA ADRESÓW E-MAIL URZĘDU GMINY TERESPOL
- V ZJAZD ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZWIĄZKU OSP RP
- ĆWICZENIA MANEWROWE - BAZA PALIW NR 22 W MAŁASZEWICZACH
- NIŻSZE PODATKI W GMINIE TERESPOL
- XIV SESJA RADY GMINY TERESPOL
- IV POWIATOWY NOWOROCZNY PRZĘGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
- NASZA KREW NASZA OJCZYZNA

NR 7 PAŹDZIERNIK
Pobrano razy: 108
W TYM NUMERZE:
- STAROSTA Z ROBOCZĄ WIZYTĄ W GMINIE TERESPOL
- SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
- AKCJA HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI
- UROCZYSTOŚCI PARAFIALNE W KOBYLANACH
- ŚWIĘTO GMINNEJ OŚWIATY - DZIEŃ NAUCZYCIELA
- ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ W NEPLACH
- ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ W KOBYLANACH
- MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA I V TURNIEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY TERESPOL W PODNOSZENIU CIĘŻARÓW
- KACPER BRĄZOWYM MEDALISTĄ MISTRZOSTW POLSKI
- ZAKOŃCZONO I ETAP REMONTU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁOBACZEWIE DUŻYM
- MECZ SRG SŁAWATYCZE VS KS TWIERDZA KOBYLANY
- OGŁOSZENIE W SPRAWIE ASF
- STANOWISKO DOTYCZĄCE NIEODPŁATNEGO WYNAJMOWANIA ŚWIETLIC WIEJSKICH GMINY TERESPOL NA SPOTKANIA Z RADNYMI
- OGŁOSZENIE O DEZYNFEKCJI I PŁUKANIU SIECI WODOCIĄGOWEJ
- OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE TERESPOL

NR 6 WRZESIEŃ
Pobrano razy: 86
W TYM NUMERZE:
- 100 LATKA W GMINIE TERESPOL
- ZMIANA DYŻURU LEŚNICZEGO
- SZKOLENIA BLGD
- ODPUST I DOŻYNKI PARAFIALNE W NEPLACH
- NARODOWE CZYTANIE W NEPLACH
- IV LETNI FESTIWAL BIEGÓW WROTA WOLNOŚCI
- UROCZYSTE OTWARCIE BOISKA PRZY POMNIKU "WROTA WOLNOŚCI”
- XIII SESJA RADY GMINY TERESPOL
- KONSERWACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
- UTWARDZENIE PLACU PRZY GARA¯ACH W MAŁASZEWICZACH
- BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W KOBYLANACH
- DOŻYNKI POWIATOWE W ZALESIU
- WAKACJE PEŁNE WRAŻEŃ JUŻ ZA NAMI...
- SKARGA NA DZIAŁANIA WÓJTA GMINY TERESPOL NIEUZASADNIONA

NR 5 LIPIEC-SIERPIEŃ
Pobrano razy: 189
W TYM NUMERZE:
- STYPENDIUM SZKOLNE
- BUDOWA DROGI I UTWARDZANIE PLACU PRZY KAPLICY RZYMSKO-KATOLICKIEJ W GMINIE TERESPOL
- REMONT DROGI POWIATOWEJ
- NOWE MIEJSCA POSTOJOWE W MAŁASZEWICZACH
- BUDOWA DRÓG W CENTRUM GMINY
- UTWARDZENIE PLACU PRZY GARAŻACH W MAŁASZEWICZACH
- XVI EDYCJA KONKURSU ”NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO - SMAKI REGIONÓW”
- WAKACYJNA ZABAWA RODZINNA W MAŁASZEWICZACH MAŁYCH
- WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA PO NAJBLIŻSZEJ OKOLICY PRATULIN – KOBYLANY
- XIII PRZEGLĄD FOLKLORYSTYCZNY „KULTURA BEZ GRANIC”
- IV LETNI FESTIWAL BIEGÓW WROTA WOLNOŚCI
- PŁUKANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY TERESPOL
- XVIII DOŻYNKI POWIATU BIALSKIEGO W ZALESIU