Biuletyn 3/2005 Marzec
Pobrano razy: 1219
W BIULETYNIE PRZECZYTAMY TAKIE ARTYKUŁY JAK:
"Wielkanocny baranek w otoczeniu pisanek", Inicjatywy społeczne, "Babcie i dziadkowie-kochamy was", Zimowe "szaleństwo" harcerzy z Kobylan, Gminne Centrum Informacji zaw

Biuletyn 2/2005 Luty
Pobrano razy: 920
W BIULETYNIE PRZECZYTAMY TAKIE ARTYKUŁY JAK:
Złote gody, Kluby pracy, Spotkanie z ARiMR, Białe szaleństwo, Z kopyta kulig mknie, Ferie w Kobylanach, Zagraniczni goście, Terespol śpiewa kolędy, UWAGA - Stypendium Szkolne

Numer Specjalny
Pobrano razy: 2417
W Numerze
- WYNIKI WYBORÓW NA WÓJTA I DO RADY GMINY W GMINIE TERESPOL

Biuletyn 10/2006 Grudzień
Pobrano razy: 705
W Numerze
- Najlepsza gmina Lubelszczyzny
- Nowa Kadencja rozpoczęta
- Polowanie wigilijne koła nr 101 "Nemrod"
- Dzień języków obcych
- Już gwiazdeczka się kolebie
- Konkurs recytatorski

Biuletyn 9/2006 Listopad
Pobrano razy: 910
W Numerze
- 88 rocznica Odzyskania Niepodległości
- Święto kolejarza
- Jubileusz zespołu ludowego "Obertas"
- Wycieczka w Urzędzie Gminy
- Ślubowanie I-szych klas
- Konkurs recytatorski
- Koncert zespołu Full Power Spirit

Biuletyn 8/2006 Pażdziernik
Pobrano razy: 848
W Numerze
- PODSUMOWANIE KADENCJI
- PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA GMINY TERESPOL NA LATA 2007-2013
- INTERNET ZA DARMO
- NOWY SAMOCHÓD KOMUNALNY
- INWESTYCJE W KOROSZCZYNIE
- INFORMACJA O STYPENDIACH
- OTWARCIE DROGI
- 35 - lecie szkoły w Ma

Biuletyn 7/2006 Wrzesień
Pobrano razy: 952
W Numerze
- 67 rocznica wybuchu II Wojny Światowej
- Konsekracja Kościoła
- VII Kongres Gmin Wiejskich
- I Międzynarodowy Plener Pogranicza
- Konkurs Plastyczny
- Badanie wzroku
- Ogłoszenie
- Świat wokół nas
- Koncert Papieski

Biuletyn 5/2006 Lipiec
Pobrano razy: 2260
W Numerze:
- Kultura bez granic 2006
- Wspólny projekt drogowy
- Dni Strażaka w Gminie Terespol
- Jubileusz strażaków z Małaszewicz
- Świadczenia rodzinne
- Stypendia
- XI Marsz legionów
- Wizyta młodych Francuzów
- Cała Polska C

Biuletyn 4/2006 Maj
Pobrano razy: 791
W Numerze
- 215 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
- DĘBY TRZECIEGO TYSIĄCLECIA W GMINIE TERESPOL
- SAMORZĄDOWCY W BRUKSELI
- SUKCESY RECYTATORSKIE
- LAUR KONSERWATORSKI
- PIŁKARZE Z MAŁASZEWICZ
- KWIETNY BIEG
- UWAGA ZAWODY
- URO

Biuletyn 3/2006 Marzec
Pobrano razy: 596
W Numerze
- XXV Sesja Rady Gminy
- Internet w naszej gminie
- Jubileusz
- Zapisy do przedszkola
- Okaż pomoc
- Z wizytą w Kostomłotach


Biuletun 2/2006 Luty
Pobrano razy: 819
W Numerze:
- Posiedzenie Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
- Konkurs zjazdów - Kobylany 2006
- Ferie w naszej Gminie
- Kwietny bieg
- Szkolenie komputerowe
- Zapisy do przedszkola
- Informacja
- Uwaga rolnicy
- Centr

Zarządzenie nr 13w/2008
Pobrano razy: 183

MAMMOGRAFIA Biała Podl.
Pobrano razy: 427

Centrum Gminy Terespol - koncepcja
Pobrano razy: 525

Plan Rozwoju Lokalnego
Pobrano razy: 3002
Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Terespol na lata 2004 r11;2006
został opracowany w Urzędzie Gminy Terespol.
Na sesji w dniu 27 kwietnia 2004 Rada Gminy Terespol zobowiązała Wójta
Gminy do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego.
W Narodowym Planie Rozwoju Polski w latach 2004-2006r1; nakreślono
najważniejsze cele i priorytety Rozwoju gospodarczego w Polsce po wstąpieniu do
Unii Europejskiej. Przekształcenia w rolnictwie oraz rozwój obszarów wiejskich
uznano za jedna z osi rozwoju

Folder Gmina Terespol 2007
Pobrano razy: 3641
Folder zawiera najważniesze informacje o gminie, takie jak:
- OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY
- GMINA GRANICZNA
- POTENCJAŁ GOSPODARCZY GMINY
- GOSPODARKA KOMUNALNA
- OŚWIATA W GMINIE
- OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
- KULTURA
- GMINA TURYSTYCZNA
- BAZA TURYSTYCZNA
- INFORMACJE PRAKTYCZNE

Ekorozwój Gminy Terespol
Pobrano razy: 2884
Pod redakcją
Prof. dr hab. inż. Stefana Kozłowskiego
Lublin 2002

Oddawana w ręce czytelnika książka jest efektem prac seminaryjnych studentów III roku Ochrony Środowiska Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
W roku 2001 w Terespolu odbył się dwutygodniowy obóz studencki w czasie którego prowadzono badania terenowe. Praca nad treścią publikacji dokonywała się na zajęciach seminaryjnych w roku akademickim 2001/2002.
Książka ma do spe

15 LAT GMINY TERESPOL
Pobrano razy: 2797
W 2007 roku mija 15 rocznica odtworzenia gminy wiejskiej Terespol. Był to okres szczególnie wytężonej pracy w odbudowywaniu zapóźnień cywilizacyjnych w infrastrukturze komunalnej, społecznej i kulturalnej. Z tej okazji Gmina Terespol wydała folder pt. "15 LAT GMINY TERESPOL"

Biuletyn 9/2007 Październik
Pobrano razy: 751
W numerze:
- 68 rocznica wybuchu II Wojny Światowej
- Dożynki Gminne
- Spotkanie wójtów
- Szkolenie GOPS
- Dzież Patrona w Małaszewiczach
- Uroczystość w Kostomłotach
- Młodzież z Gminy Terespol na Mazurach
- Święto piec

Biuletyn 9/2007 Wrzesień
Pobrano razy: 1604
W numerze:
♦ IX DOŻYNKI POWIATOWE W JANOWIE PODLASKIM
♦ TWIERDZA BRZEŚĆ WSPÓLNE DZIEDZICTWO HISTORYCZNO-KULTUROWE
♦ WSPӣPRACA Z MIASTEM TERESPOL
♦ INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI
♦ GDZIE ZGŁASZAĆ SZKODY ŁOWIECKIE?
♦

Biuletyn 8/2007
Pobrano razy: 649
W numerze:
- ZARZĄD ZGW RP
- STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2007/2008
- INFORMACJA DOTYCZĄCA WYMIANY DOWODÓW OSOBISTYCH
- RAZEM MOŻNA WIĘCEJ
- FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
- X PIKNIK TEATRALNY W ZALESIU
- WAKACYJNE SPOTKANI

Biuletyn 7/2007
Pobrano razy: 1934
W numerze:
- Kultura bez granic 2007
- Powstanie samodzielnej gminy wiejskiej Terespol
- Burmistrza wojna o pomnik
- Stypendia i zasiłki
- Dofinansowanie
- Ogłoszenie GOPS
- 44 drużyna Harcerska
- Kwietny Bieg w Gminie Terespol
- Dzie

Biuletyn 6/2007
Pobrano razy: 831
W numerze:
- 216 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Terespol
- Wymiana Dowodów Osobistych
- Kontrola posesji
- Wystawa w GOK
- Wizyta ks. Biskupa Ordynariusza w Gminie Terespol
- Razem można wi

Biuletyn 5/2007
Pobrano razy: 584
W numerze
- Twierdza Brześć wspólne dziedzictwo historyczno-kulturowe
- Twój dzielnicowy kontrolujemy posesje
- Uczymy się nie tylko w szkole
- Z wizytą w Kostomłotach
- Obertas w Białej Podlaskiej
- Kwietny Bieg
- XXXI Bialskie

Biuletyn 4/2007
Pobrano razy: 691
W numerze
- Nowe władze Związku Gmin Wiejskich
- Przebudowa drogi powiatowej
- Ranking Europejska Gmina Europejskie Miasto
- Wybory sołtysów
- Uwaga stypendia
- 8 marca w Małaszewiczach
- Pierwszy dzień wiosny w Neplach

MAMMOGRAFIA Powiat bialski
Pobrano razy: 430

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO
Pobrano razy: 644
OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO
Pobrano razy: 620
OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO
o wszczżciu postżpowania administracyjnego na wniosek Ministra Infrastruktury
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej