Nr 7 SIERPIEŃ - WRZESIEŃ
Pobrano razy: 369
W TYM NUMERZE:
- Inwestycje W Gminie Terespol
- Aktywne pogranicze
- XVI Powiatowe Dożynki w Szeleście Gm. Rossosz
- Pożegnanie Wakacji
- II Festiwal Biegów „Wrota Wolności”
- 75 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej

Zakres i harmonogram prac związanych z opracowaniem strategii „Aktywne Pogranicze"
Pobrano razy: 267

LIST INTENCYJNY „Aktywne Pogranicze"
Pobrano razy: 634

IV. Wniosek o przyznanie dofinansowania dla uczniów
Pobrano razy: 46
Wniosek o przyznanie dofinansowania dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

III. Wniosek o przyznanie dofinansowania dla uczniów
Pobrano razy: 32
Wniosek o przyznanie dofinansowania dla uczniów klas II,III,VI szkoły podstawowej i kl.III szkoły ponadgimnazjalnej – poza kryterium dochodowym

II. Wniosek o przyznanie dofinansowania dla uczniów
Pobrano razy: 25
Wniosek o przyznanie dofinansowania dla uczniów klas II, III, VI szkoły podstawowej i kl. III szkoły ponadgimnazjalnej – spełniających kryterium dochodowe, ale nie korzystających ze świadczeń rodzinnych

I. Wniosek o przyznanie dofinansowania dla uczniów
Pobrano razy: 52
Wniosek o przyznanie dofinansowania dla uczniów klas II, III, VI szkoły podstawowej i kl. III szkoły ponadgimnazjalnej – korzystających ze świadczeń rodzinnych;

NR 6 LIPIEC
Pobrano razy: 202
W TYM NUMERZE:
-INWESTYCJE W GMINIE TERESPOL
- SPOTKANIE W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA WSPÓLNEGO PROJEKTU TRANSGRANICZNEGO
- XXXII SESJA RADY GMINY TERESPOL
- XIV EDYCJA KONKURSU NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO – SMAKI REGIONÓW W LUBLINIE
- TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY TERESPOL
- XI PRZEGLĄD FOLKLORYSTYCZNY „KULTURA BEZ GRANIC” 2014 R.
-KARTA DUŻEJ RODZINY
- TWOJA ULUBIONA OPOWIEŚĆ BIBLIJNA

NR 5 MAJ - CZERWIEC
Pobrano razy: 330
W TYM NUMERZE:
-KONKURS „PIĘKNE BO BIALSKIE” ROZSTRZYGNIĘTY
-KONCEPCJA: KAPLICA RZYMSKO-KATOLICKA W KOBYLANACH
-MAJÓWKA W MAŁASZEWICZACH
-SPOTKANIE LITERACKO – MUZYCZNE W RAMACH AKCJI „TYDZIEŃ BIBLIOTEK”
-GMINNY DZIEŃ DZIECKA W GMINIE TERESPOL
-UTRUDNIENIA W RUCHU KOBYLANY - MALOWA GÓRA
-MIĘDZYGMINNE ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE
-WOJEWODA W GMINIE TERESPOL
-XXXI SESJA RADY GMINY TERESPOL
-FORUM MIAST PARTNERSKICH POLSKA – BIAŁORUŚ
-KULTURA BEZ GRANIC

NR 4 KWIECIEN - MAJ
Pobrano razy: 168
W TYM NUMERZE:
-OBCHODY 3 MAJA W GMINIE TERESPOL,
-PREZYDENCKIE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA TRZECIEGO MAJA,
-WIWAT MAJ! TRZECI MAJ!,
-PIELGRZYMKA STRAŻAKÓW DO PRATULINA – 4 MAJA 2014 R.,
-FINAŁ GMINNY KONKURSU „JESTEM BEZPIECZNY”,
-POLONISTA ROKU,
-OGÓLNOPOLSKIE OBCHODY DNIA STRAŻAKA,
-PODPISANIE STRATEGII WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ NA ZAMKU LUBELSKIM,
-ZAKAZ STOSOWANIA MATERIAŁU SIEWNEGO KUKURYDZY GMO,
-ĆWICZENIA POLSKO-BIAŁORUSKIEJ STRAŻY POŻARNEJ W

NR 3 MARZEC
Pobrano razy: 75
W TYM NUMERZE:
- ODBUDOWA SZLAKU WODNEGO E40 NA ODCINKU DNIEPR - WISŁA
- ROK KOŚCIUSZKOWSKI W POWIECIE BIALSKIM
- INSUREKCJA KOŚCIUSZKOWSKA DROGĄ DO WOLNOŚCI
- GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
- KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ BABĘ WIELKANOCNĄ
- ŚWIATŁOWÓD BEZPOŚREDNIO DO TWOJEGO DOMU
- „CZYSTA GMINA W TWOICH RĘKACH” AKCJA SPRZĄTANIA GMINY TERESPOL – 2014

NR 2 LUTY
Pobrano razy: 283
W tym numerze:
- ZŁOTE GODY W GMINIE TERESPOL 2014
- FERIE ZIMOWE Z GMINNYM OŚRODKIEM KULTURY
- XIX MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL KOLĘD WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH
-JEŻELI MASZ MIŁOŚĆ MOŻESZ ŻYĆ
- GMINA TERESPOL LAUREATEM KONKURSU NA NAJLEPSZĄ INWESTYCJĘ OŚWIETLENIOWĄ
- GRANICA JEDNYM Z TEMATÓW XXI FORUM GOSPODARCZEGO
- XXX SESJA RADY GMINY TERESPOL
- OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE
- KONKURSY - OGŁOSZENIA
- ROZPORZĄDZENIE NR 2 WOJEWODY LUBELSKIEGO Z DNIA 20 LUTEGO 2014 R.

Ufaj, ale sprawdzaj
Pobrano razy: 22

Wniosek na dofinansowanie inwestycji
Pobrano razy: 121
Wniosek na dofinansowanie inwestycji: przydomowej oczyszczalni ścieków, przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Formularz zgłoszenia "CZYSTA GMINA W TWOICH RĘKACH"
Pobrano razy: 59

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
Pobrano razy: 86

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządz
Pobrano razy: 44
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 19 marca 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na
użytek własny

wniosk o zezwolenie na przemieszczenie świń
Pobrano razy: 30
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej przesyła, celem rozpowszechnienia wśród hodowców świń wniosku o zezwolenie na przemieszczenie świń z gospodarstwa w strefie buforowej do rzeźni bądź do innego gospodarstwa.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 lutego 2014 r.
Pobrano razy: 23
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 27 lutego 2014 r.
Pobrano razy: 46
W związku z Rozporządzeniem Nr 4 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchylenia Rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu

ZNRL-1 Dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym
Pobrano razy: 128

Z-1 Dane o nieruchomościach
Pobrano razy: 76

Wniosek o wydanie zaświadczenia np. o nie posiadaniu ziemi
Pobrano razy: 51

OŚWIADCZENIE PODATNIKA O STANIE MAJĄTKOWYM
Pobrano razy: 497

INRL-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
Pobrano razy: 183

DR-1 Deklaracja na podatek rolny
Pobrano razy: 156

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
Pobrano razy: 96

DL-1 Deklaracja na podatek leśny
Pobrano razy: 62

Fomularz CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Pobrano razy: 288
http://prod.ceidg...ms.engine/

ROZPORZĄDZENIE NR 2 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 20 lutego 2014 r.
Pobrano razy: 37