MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCHDrukuj

  • 19/02/2015 08:43:12

W dniu 17.02.2015 r. Wojewoda Lubelski zawarł z Gminą Terespol umowę w sprawie udzielenia dotacji celowej budżetu państwa w 2015 r. na zadanie realizowane w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.

Gmina Terespol otrzymała dotację w wysokości 1 467 277, 77 zł (50% kosztów kwalifikowalnych) na zadanie pn.: „Utworzenie spójności komunikacyjnej z krajowym systemem transportowym w gminie Terespol, poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Wolnego Obszaru Celnego i łączącej  WOC z drogą krajową Nr 2 w Małaszewiczach Małych”, które obejmuje:                                           

- przebudowę drogi głównej na terenie WOC;

- przebudowę drogi do Gaspolu;

- przebudowę drogi nr 100821L – utwardzenie pobocza ok. 500m.

Projekt będzie realizowany w II i III kwartale bieżącego roku.

ALBUM ZDJĘĆ Z ZAWARCIA UMOWY Z WOJEWODĄ LUBELSKIM

64,012,437 unikalne wizyty