MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

NOWE DOWODY OSOBISTE OD 1 MARCADrukuj

  • 05/03/2015 08:53:35

Nowe dowody osobiste od 1 marca

Od 1 marca 2015 roku obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego obsługiwany przez System Rejestrów Państwowych. W porównaniu z dotychczas obowiązującymi dowodami osobistymi pojawią się nowe zabezpieczenia, nie będzie natomiast informacji o adresie, wzroście, kolorze oczu i podpisu. Wniosek o wydanie dowodu będzie można złożyć w dowolnym Urzędzie Gminy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowy dowód osobisty będzie zawierał:

  • Szereg nowych zabezpieczeń – 2 zdjęcia posiadacza dowodu, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trudniej będzie go sfałszować.
  • Na dowodzie znajdą się informacje: imię i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, data urodzenia, płeć, numer PESEL, obywatelstwo, miejsce urodzenia, numer dowodu, data wydania/data ważności oraz przez jaki organ został on wydany.

Nowa fotografia do dowodu:       

  • Fotografia, która będzie wykorzystywana w dowodzie osobistym będzie taka sama jak ta, która wykorzystywana jest w paszportach.
  • Zdjęcie dołączone do wniosku powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

NOWE DOWODY OSOBISTE OD 1 MARCA

Wniosek o dowód można złożyć w dowolnym Urzędzie Gminy:

  • Dowód osobisty będzie można wyrobić w dowolnym Urzędzie Gminy, niezależnie od meldunku. Nowy dowód odbierzemy w tym samym urzędzie, w którym złożony został wniosek.

Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów.
Tak jak do tej pory dowód osobisty otrzymamy za darmo.

WNIOSEK O NOWY DOWóD OSOBISTY

89,513,671 unikalne wizyty