MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

25 LAT SAMORZADNOŚCIDrukuj

  • 09/03/2015 12:28:17

25 LAT SAMORZADNOŚCI


Nie ma wolności bez samorządności – powiedział Prezydent RP Bronisław Komorowski podczas Kongresu 25 lecia samorządu Terytorialnego w Poznaniu.

25 LAT SAMORZADNOŚCIKongres był wspólnym przedsięwzięciem sześciu ogólnopolskich organizacji samorządowych, tworzących Stronę Samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego - Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich oraz Związku Województw RP. Kongres połączony był z obradami Walnych Zgromadzeń Organizacji. W dwudniowym kongresie wzięli udział m.in. między innymi: Bronisław Komorowski - Prezydent RP, Ewa Kopacz - Prezes Rady Ministrów, Olgierd Dziekoński  - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Profesor Jerzy Buzek, Grzegorz Schetyna - Minister Spraw Zagranicznych, Maria Wasiak - Minister Infrastruktury i Rozwoju, Andrzej Halicki - Minister Administracji i Cyfryzacji oraz wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, marszałkowie; w sumie ponad 1 tys. osób.

Pierwszego dnia podczas Zgromadzenia Ogólnego ZGW RP dokonano wyboru nowego Przewodniczącego Związku, Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej ZGW RP.

Na Przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich wybrano Marka Olszewskiego - Wójta gminy Lubicz.

25 LAT SAMORZADNOŚCICzłonkami Zarządu zostali: Jacek Brygman  - Wójt gminy Cekcyn, Anna Grygierek  - Burmistrz Strumienia, Krzysztof Iwaniuk  - Wójt gminy Terespol (uzyskał największą liczbę głosów), Stanisław Jastrzębski  - Wójt gminy Długosiodło, Mirosław Lech  - Wójt gminy Korycin, Henryk Litka  - Burmistrz gminy Dolsk, Stanisław Longawa  - Wójt gminy Kłodzko, Andrzej Pyziak  - Wójt gminy Rudniki, Krzysztof Starczewski  - Wójt gminy Rawa Mazowiecka, Dariusz Strugała  - Wójt gminy Jaraczewo.

Członkami Komisji Rewizyjnej na lata 2015-2019 zostali wybrani: Jacek Czarnecki - Wójt gminy Chełmża, Bogumiła Lewandowska - Siwek - Wójt gminy Baranów, Dariusz Kubus - Wójt gminy Andrespol, Stefan Zawierucha - Wójt gminy Marciszów, Stanisław Wieteska - Wójt gminy Opinogóra Górna.Delegaci uhonorowali dotychczasowego Przewodniczącego, Mariusza Poznańskiego, nadając mu tytuł Honorowego Przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

 Kongres w Poznaniu otwiera cykl wydarzeń organizowanych w całej Polsce w związku z 25-leciem samorządu terytorialnego. Honorowy patronat nad obchodami 25-lecia samorządności w Polsce objął prezydent Bronisław Komorowski.

DW.

ALBUM ZDJĘĆ

74,516,955 unikalne wizyty