MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

PLAKAT PROMUJĄCY BIEGI W TERENIE VIII KONKURS PLASTYCZNYDrukuj

  • 09/03/2015 13:58:58

Plakat Promujący Biegi w Terenie
VIII Konkurs Plastyczny

Regulamin Konkursu
Organizator: Klub Olimpijczyka przy ZSO Nrl w Terespolu.
Cel: Upowszechnianie idei olimpizmu wśród młodzieży szkolnej.
Uczestnicy: Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół powiatu bialskiego.
Prace oceniane będą w 3 grupach wiekowych:
- szkoła podstawowa
- gimnazjum
- szkoła ponadpodstawowa Kategorie:
- rysunek, malarstwo, kolaż
- grafika komputerowa

Maksymalne wymiary prac: A4, A3
Prace, które przekroczą powyższe parametry nie będą przyjęte do konkursu.
Termin i miejsce składania prac: Prace powinny być złożone pod adres: Klub Olimpijczyka, ul. Wojska Polskiego 88, 21-550 Terespol w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.04. 2015 r.
Sposób składania prac: Każda praca powinna być podpisana na odwrocie. Do pracy musi być dołączona informacja zawierająca:
- imię nazwisko ucznia
- imię i nazwisko nauczyciela
- nazwę szkoły
- tytuł pracy
- pisemne oświadczenie, że praca jest oryginalnym dziełem autora
- wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody jego autora, lub też jego rodziców w przypadku niepełnoletności na wystawienie i reprodukcję pracy w środkach masowego przekazu i strome internetowej Klubu wraz z podaniem imienia i nazwiska twórcy. Tylko pod tym warunkiem praca będzie kwalifikowana do konkursu.
Jury: Klub Olimpijczyka powoła jury złożone ze znawców sztuki w celu oceny prac w każdej grupie wiekowej i każdej kategorii.
Nagrody: ufundowane przez Polski Komitet Olimpijski w Warszawie
Wręczenie nagród nastąpi podczas VII Katyńskich Powiatowych Biegów Przełajowych, które odbędą się 15 kwietnia 2015 r. w Terespolu (koło młodego lasku). Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr1 w Terespolu przy ul. Wojska Polskiego 88. Wyróżnione prace zostaną umieszczone na stronie internetowej Klubu www.klubolimpijczyka.duchu.net oraz w środkach masowego przekazu.

82,052,262 unikalne wizyty