MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

WYBORY SOŁTYSÓW I RADY SOŁECKIEJDrukuj

 • 19/03/2015 12:04:48

W trzech miejscowościach zostali wybrani sołtys i rada sołecka:

 • w sołectwie Łęgi sołtysem została wybrana pani: Ewa Krzysztofowicz, do rady sołeckiej wybrano: Kołodziejczyk Beata, Matwiejuk Beata, Marciniuk Wiesław, Sereda Mirosław.
 • w sołectwie Krzyczew sołtysem została wybrana pani: Barbara Kopciuszuk, do rady sołeckiej wybrano: Pietraszuk Joanna, Pikuła   Angelika, Zagor Anna.
 • w sołectwie Bohukały sołtysem został wybrany pan: Henryk Łukaszuk, do rady sołeckiej wybrano: Jawtoszuk Andrzej, Klebaniuk Krzysztof, Tarasiuk Krzysztof, Weremczuk Ryszard.

W dniu 19.03.2015 r. zostali wybrani sołtys i rada sołecka:

 • w sołectwie Neple sołtysem został: Ryszard Kucharski, do rady sołeckiej wybrano: Mirosław Kozak, Mariusz Stasiak, Tomasz Sylwesiuk.
 • w sołecwie Starzynka sołtysem został: Paweł Kondracki, do rady sołeckiej wybrano: Karol Kondracki, Marzena Romaniuk, Małgorzata Stefaniuk.
 • w sołecwie Kuzawka sołtysem został: Kazimierz Dyczkowski, do rady sołeckiej wybrano:Dariusz Paździoch, Grzegorz Kowaluk, Mirosław Sebastjaniuk.

W dniu 20.03.2015 r. zostali wybrani sołtys i rada sołecka:

 • w sołectwie Lechuty Małe sołtysem został: Lubeńczuk Jerzy, do rady sołeckiej wybrano: Głuch Dariusz, Jankowska Barbara, Semeniuk Justyna.
 • w sołectwie Kukuryki sołtysem został: Chmielewska Marta, do rady sołeckiej wybrano: Pietraszuk Krystyna, Łojko Henryk, Lubeńczuk Barbara.
 • w sołectwie Samowicze sołtysem został: Krzyżanowski Jan, do rady sołeckiej wybrano: Stasiak Marek, Wasiluk Antoni, Żuk Tomasz.

W dniu 23.03.2015 r. zostali wybrani sołtys i rada sołecka:

 • w sołectwie Lechuty Duże sołtysem został: Pietrusik Marek, do rady sołeckiej wybrano: Iwaniuk Tadeusz, Jakuszko Wiesław, Skrzyszewska Anna.
 • w sołectwie Łobaczew Mały sołtysem został: Puzaitis Anna, do rady sołeckiej wybrano: Oleszczuk Leszek, Puzia Teresa, Stefaniuk Marta, Krzyżanowski Piotr, Hodyniuk Joanna.
 • w sołectwie Łobaczew Duży sołtysem został: Oleszczuk Grzegorz, do rady sołeckiej wybrano: Majczuk Janusz, Rafałko Marzena, Matwiejuk Beata.

W dniu 26.03.2015 r. zostali wybrani sołtys i rada sołecka:

 • w sołectwie Kołpin Ogrodniki sołtysem został: Moroz Adam, do rady sołeckiej wybrano: Barszowski Tomasz, Głowacka Maria, Szelest Ryszard.
 • w sołectwie Michalków sołtysem został: Harasimiuk Krzysztof, do rady sołeckiej wybrano: Mocko Anna, Płandowski Jan, Sobolewski Adam, Szelest Krystyna, Waniek Sławomir.
 • w sołectwie Murawiec-Żuki sołtysem został: Chwesiuk Ryszard, do rady sołeckiej wybrano: Chwesiuk Teresa, Janiec Barbara, Płandowski Jarosław.

W dniu 27.03.2015 r. zostali wybrani sołtys i rada sołecka:

 • w sołectwie Dobratycze Kolonia sołtysem został: Naumiuk Roman, do rady sołeckiej wybrano: Bielecka Romualda, Bielecki Mariusz, Siwagow Józef.
 • w sołectwie Lebiedziew sołtysem została: Gralak Anna, do rady sołeckiej wybrano: Jaroszuk Ewa, Kisiel Zbigniew, Naumiuk Alina, Roślik Grzegorz, Wołoszko Franciszek.
 • w sołectwie Polatycze sołtysem został: Saczewko Andrzej, do rady sołeckiej wybrano: Kozicki Grzegorz, Suszek Małgorzata, Tomasiak Kazimierz.

W dniu 30.03.2015 r. zostali wybrani sołtys i rada sołecka:

 • w sołectwie Zastawek sołtysem została: Śreniawska Anna, do rady sołeckiej wybrano: Bednarczyk Andrzej, Harasimiuk Grzegorz, Śreniawski Krzysztof.
 • w sołectwie Podolanka sołtysem została: Domańska Aneta, do rady sołeckiej wybrano: Domański Jerzy, Popławska Agnieszka, Rubach Marzena, Wieliczko Zofia.
 • w sołectwie Małaszewicze sołtysem została: Korneluk Kamila, do rady sołeckiej wybrano: Niczyporuk Wioletta, Mroczek Karolina, Dąbrowska Katarzyna, Niczyporuk Mariusz.

W dniu 31.03.2015 r. zostali wybrani sołtys i rada sołecka:

 • w sołectwie Koroszczyn sołtysem została: Mikitczuk Iwona, do rady sołeckiej wybrano: Darczuk Bożena, Szewczuk Renata, Własiuk Mirosław.
 • w sołectwie Kobylany sołtysem została: Ostapczuk Halina, do rady sołeckiej wybrano: Chwesiuk Wiesław, Gmur Zbigniew, Jóźwik Stanisław, Kidanowicz Ryszard, Moździerz Andrzej.

W dniu 01.04.2015 r. zostali wybrani sołtys i rada sołecka:

 • w sołectwie Małaszewicze Duże sołtysem został: Stoma Ryszard, do rady sołeckiej wybrano: Kopeć Zenobia, Szymański Jacek, Marecki Wojciech.
 • w sołectwie Małaszewicze Małe sołtysem został: Kuć Marek, do rady sołeckiej wybrano: Dac Radosław, Głodek Jadwiga, Selerski Adam, Lutyk Bogdan, Szatewicz Monika.

 

FOTORELACJA: WYBORY SOŁTYSA - ZASTAWEK, PODOLANKA, MAŁASZEWICZE

FOTORELACJA Z WYBORóW SOŁTYSóW I RADY SOŁECKIEJ

https://www.facebook.com/urzadgminyterespol

89,514,734 unikalne wizyty