MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

ZOSTAŃ ASYSTENTEM RODZINYDrukuj

  • 19/03/2015 14:06:22


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu zaprasza do złożenia oferty  na :
 
ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA RODZINY DLA 10 wskazanych rodzin w okresie 
od 1 kwietnia 2015 r.  do 31 grudnia 2015 r.

 

POBIERZ ZAPYTANIE!

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 
„Oferta na świadczenie usług asystenta rodziny (10 rodzin)”, za pośrednictwem poczty 
lub osobiście na adres: 
Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu , ul. Wojska Polskiego 47,
 21-550 Terespol w terminie do dnia 27.03.2015 roku do godz. 10.00

74,608,517 unikalne wizyty