MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

ZŁOTY WIEK W MAŁASZEWICZACHDrukuj

  • 25/03/2015 09:52:59

Złoty wiek17 marca w świetlicy wiejskiej w Małaszewiczach, odbyło się cotygodniowe spotkanie Klubu Seniora „Złoty Wiek”. Klub Seniora „Złoty Wiek” zrzesza mieszkańców miejscowości Małaszewicze. Działalność naszych seniorów polega na wspólnym spędzaniu czasu, ale również na organizowaniu różnego rodzaju eventów oraz spotkań tematycznych. Przykładem było ostatnie spotkanie dotyczące  "Jak bezpiecznie poruszać się po drogach, na czym polegają zmiany w kodeksie drogowym i jak ustrzec się przed złodziejami na wnuczka”. Na pytania naszych mieszkańców odpowiadali zaproszeni przedstawiciele z Komisariatu  Policji w Terespolu w osobach:  zastępcy komendanta Mariana Głuszczuka, dzielnicowego Małaszewicz Janusza Drygulskiego, oraz  dzielnicowego Terespola Arkadiusza  Kamińskiego. Policjanci  omówili ostanie zmiany jakie nastąpiły w kodeksie drogowym dotyczące oznakowania pieszych poruszających się poza terenem zabudowanym po zmroku, ich odpowiedzialności, oraz właściwego oznakowania. Żeby jeszcze bardziej uzmysłowić wszystkim obecnym jak jest to istotne dla ich bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom spotkania zostały wręczone  elementy odblaskowe przekazane przez Wójta Gminy Terespol.

ALBUM ZDJĘĆ

74,618,737 unikalne wizyty