MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

BUDOWY MIKROINSTALACJI PROSUMENCKICHDrukuj

  • 07/04/2015 12:29:35

Energia odnawialna

O G Ł O S Z E N I E

 Wójt Gminy Terespol

 ogłasza, że w dniu: 10 kwietnia 2015 r. o godz. 12 00, w lokalu: Urząd Gminy Terespol Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, II piętro sala nr 32 odbędzie się spotkanie w sprawie budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej i zużywania jej na własne potrzeby ( paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, itp). i uzyskania na ten cel pomocy finansowej.

Program spotkania:

  1. Wystąpienie Wójta Gminy Terespol. Zapoznanie  zebranych z definicją „prosumenta” i „instalacji prosumenckiej”.
  2. Prezentacja: mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej i zużywania jej na własne potrzeby ( paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, itp).
  3. Pomoc finansowa możliwa do uzyskania w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na budowę instalacji prosumenckich.
  4. Uwagi, wnioski, zapytania mieszkańców/beneficjentów.

Serdecznie zapraszamy

Wójt Gminy Terespol

63,960,869 unikalne wizyty