MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

BUDOWA MIKROINSTALACJI PROSUMENCKICHDrukuj

  • 06/05/2015 07:48:42

Energia odnawialna

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Terespol

ogłasza, że w dniu: 8 maja 2015 r. o godz. 13 00,

w lokalu: Urząd Gminy Terespol Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, II piętro sala nr 32

odbędzie się spotkanie w sprawie budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii /paneli fotowoltaicznych/ i zużywania jej na własne potrzeby w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2017-2013”.

Program spotkania:

  1. Zapoznanie z listą mieszkańców zakwalifikowanych do programu pilotażowego - Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii / panele fotowoltaiczne?.
  2. Propozycja zestawów instalacji możliwych do montażu mikroinstalacji  prosumenckiej wykorzystującej odnawialne źródła energii w ramach programu pilotażowego w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2017-2013.
  3. Przedstawienie szacunkowych kosztów budowy (udział dotacji możliwej do uzyskania z UE i wkład własny  mieszkańców/beneficjentów programu).
  4. Uwagi, wnioski, zapytania mieszkańców/beneficjentów.

 Serdecznie zapraszamy

                                                                                      Wójt Gminy Terespol

74,620,123 unikalne wizyty