MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

OGŁOSZENIE O PRZETARGUDrukuj

  • 21/05/2015 10:51:35

Wójt Gminy Terespol ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na zbycie samochodu osobowego marki TOYOTA Avensis rok produkcji 2005, nr WIN SB1BR56LX0E123440, pojemność silnika 1794 cm3 , moc kW 95, przebieg 203300 km. kolor beżowy, Nr rej.  LBI 77JM.

Cena wywoławcza wynosi 17.500,00 (siedemnaście tysięcy pięćset) złotych brutto (w tym 23% VAT), wysokość wadium wynosi 500,00 (pięćset) złotych, wysokość postąpienia 200,00 (dwieście) złotych.   

Przetarg odbędzie się w dniu 2 czerwca 2015r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Terespol w Kobylanach Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1 - pokój nr 18.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 500,00 złotych na rachunek Urzędu Gminy Terespol : PKO BP SA O/Biała Podlaska 37 1020 1260 0000 0102 0014 0525 tak, aby było na rachunku najpóźniej w dniu 29 maja 2015r. przed godz. 2400.

Dowód wpłacenia wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. Wadium dla uczestników, którzy nie wygrają  przetargu zwraca się w ciągu dwóch dni po przetargu na wskazany przez uczestnika rachunek bankowy.

Wpłacone wadium w przypadku wygrania przetargu zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu. Wygranie przetargu i nie wpłacenie wylicytowanej kwoty za samochód przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży powoduje przepadek wadium. Wylicytowaną kwotę pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Terespol : PKO BP SA O/Biała Podlaska 13 1020 1260 0000 0402 0014 0228, tak aby było na rachunku najpóźniej w dniu 5.06.2015r. Umowa kupna-sprzedaży zawarta zostanie w terminie do dnia 10.06.2015r.

Wójt Gminy Terespol zastrzega prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Samochód będący przedmiotem przetargu można oglądać w siedzibie Urzędu Gminy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym  (tel. 83 411 20 38).

Z projektem umowy kupna-sprzedaży można zapoznać się w Urzędzie Gminy Terespol w Kobylanach Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1 – pok. nr 30 oraz uzyskać inne informacje na temat samochodu i warunków jego nabycia.

Informacji udziela Henryk Kamiński tel. 83 411 20 38 w godz. 730-1530.

90,406,144 unikalne wizyty