MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

INFORMACJADrukuj

  • 22/07/2015 13:05:19
Gminne Centrum Kultury w Kobylanach ogłasza pisemny  konkurs ofert
na obsługę imprezy plenerowej pn. IX Festyn Ogórkowy
w zakresie usługi wesołego miasteczka na zasadzie wyłączności

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści, do siedziby Organizatora w terminie do dnia 14 sierpnia 2015r. do godziny 12.00.

Załączniki:
1. Regulamin konkursu
2. Plan sytuacyjny
3. Formularz zgłoszeniowy
________________________________________________________

Gminne Centrum Kultury w Kobylanach ogłasza pisemny  konkurs ofert
na obsługę imprezy plenerowej pn. IX Festyn Ogórkowy
w zakresie stoisk z zabawkami i słodyczami

Oferty dostarczyć można osobiście, drogą elektroniczną (e-mail: biurogck@gminaterespol.pl) lub za pośrednictwem poczty lub kuriera do siedziby Organizatora w terminie do dnia 07 sierpnia 2015r. do godziny 12.00

Załączniki:
1. Regulamin konkursu
2. Plan sytuacyjny
3. Formularz zgłoszeniowy
74,618,706 unikalne wizyty