MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ZMIANY W DOWOŻENIU UCZNIÓWDrukuj

  • 23/09/2015 12:26:03

Od dnia 1 września br. nastąpiły zmiany w dowożeniu uczniów do szkół na terenie gminy Terespol.

ZMIANY W DOWOŻENIU UCZNIóW

W zasadzie zmiana dotyczy pojawienia się nowego przewoźnika. W miejsce PKS Włodawa na trasy wyjechały autobusy komunikacji publicznej firmy Eko-Bug Sp. z o.o. w Kobylanach. Dotąd firma ta była w posiadaniu jednego autobusu, po uzyskaniu wymaganych uprawnień do świadczenia usług w komunikacji publicznej na terenie całej gminy zakupiono cztery dodatkowe autobusy. Uruchomiono nowe trasy autobusowe, zmieniły się rozkłady jazdy, wszystko to skutkowało koniecznością zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń uczniów. W chwili obecnej w całej gminie dowożonych jest 430 uczniów, do opieki nad najmłodszymi dziećmi zatrudniono 6 osób. Wszystkie działania w tym kierunku koncentrowały się na poprawie warunków i podwyższeniu standardu przejazdu dzieci do szkół. Autobusy te jako środki komunikacji publicznej służą także potrzebom lokalnego transportu mieszkańcom gminy.

M.A.

82,052,988 unikalne wizyty