MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

OGŁOSZENIE O PRZETARGUDrukuj

  • 08/10/2015 14:41:16

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2015 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm./ § 3, 4, 6 ust. 1, 3 i 7 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 2017 poz. 2108 z późn. zm./ Wójt Gminy Terespol ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Terespol.

Przetargi odbędą się w dniu 30 października 2015 r. (środa),  o godz. 12.00 w Sali konferencyjnej nr Urzędu Gminy Terespol w Kobylanach, Plac Ryszardach Kaczorowskiego 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium we wskazanej, w tabeli wysokości najpóźniej do dnia 26.10.2015 r. do godz. 15.30  gotówką w kasie Urzędu Gminy Terespol, lub na rachunek bankowy PKO BP SA O/Biała Podlaska; 37 1020 1260 0000 0102 0014 0525 tak aby było na rachunku najpóźniej w dniu 26.10.2015 r. tytułem: „Przetarg ustny nieograniczony na kupno działki Nr ……. Położonej w miejscowości: ………………” Dowód wniesienia wadium oferent musi przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium zostaje zwrócone w terminie trzech dni po odwołaniu, zamknięciu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostaje na poczet nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz urzędu Gminy. Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny. Urząd Gminy Terespol w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu ustali z Kancelarią Notarialną termin zawarcia umowy notarialnej. Dodatkowe informacje na temat przetargu udzielane są w pokoju Nr 4, Urzędu Gminy Terespol lub pod nr telefonu 83/411-20-36 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Numery działek do sprzedaży

84,192,196 unikalne wizyty