MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I I KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCHDrukuj

  • 29/01/2016 12:22:23

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁóW PRZEDSZKOLNYCH I I KLAS SZKóŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE TERESPOL NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.zeaskobylany.bip.lubelskie.pl w zakładce „PRZETARGI I OGŁOSZENIA -> OGŁOSZENIA”  podaje się do publicznej wiadomości harmonogramy czynności oraz terminy dokonywania tych czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  i klas pierwszych szkół podstawowych a także kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (do przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów), dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów i liczby punktów możliwe do uzyskania za poszczególne kryteria.

82,045,766 unikalne wizyty