MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYMDrukuj

  • 23/03/2016 13:33:21

/images/azbest_2015_b.jpg

Kobylany, dnia 2016.03.23


O G Ł O S Z E N I E


O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM WNIOSKóW O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA NA POKRYCIE KOSZTóW ZWĄZANYCH Z USUWANIEM WYROBóW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z POSESJI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY TERESPOL

Urząd Gminy Terespol informuje, że w ramach „Piolotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocnionego sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” w dniach od 18 kwietnia 2016 roku  do dnia 29 kwietnia 2016 roku zostanie przeprowadzony nabór uzupełniający  wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Terespol w 2016 roku.
O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się:

1. Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcą.

Wnioski w dniach od 18 kwietnia 2016 roku  do 29 kwietnia  2016 roku można składać w Urzędzie Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1,  Kobylany, pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 834112032. Druk wniosku, regulamin przystąpienia i uczestnictwa w projekcie usuwania azbestu można pobrać ze strony urzędu gminy Terespol zakładka wzory dokumentów/referat infrastruktury i środowiska.

WóJT GMINY TERESPOL
KRZYSZTOF IWANIUK

84,228,352 unikalne wizyty