MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

O G Ł O S Z E N I EDrukuj

  • 22/04/2016 09:23:02

herbWójt  Gminy  Terespol
zaprasza Zarządy Wspólnot Gruntowych z terenu Gminy Terespol na spotkanie informacyjne, celem omówienia zmian zagospodarowania wspólnot gruntowych,  po wejściu w życie nowych uregulowań prawnych z dniem 1 stycznia 2016r.

(Dz.U z 2015r., poz. 1276).
Spotkanie odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2016r. o godz. 11.00  w sali nr 32 (II piętro) Urzędu Gminy Terespol, Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1.

Serdecznie zapraszam
Krzysztof Iwaniuk
Wójt Gminy Terespol

82,040,997 unikalne wizyty