MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

RUSZA MAŁY RUCH GRANICZNYDrukuj

  • 05/02/2010 13:54:31

RUSZA MAŁY RUCH GRANICZNY

 

Zakończyły się negocjacje Polski z Białorusią w sprawie umowy o małym ruchu granicznym, gotowy projekt zaaprobowała Komisja Europejska. Z informacji uzyskanych od Rzecznika MSZ wynika, iż podpisanie umowy zaplanowano na  12 lutego br., podczas wizyty Pana S. Martynowa, Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi w Warszawie. Natomiast przeprowadzenie procedur ratyfikacyjnych i spełnienie pozostałych wymogów umożliwiających wejście w życie umowy zajmą dodatkowe 3-4 miesiące.

Zgodnie z rozporządzeniem UE, mieszkańcom przygranicznej strefy 30 kilometrów po obu stronach granic plus każda miejscowość znajdująca się w ramach danej gminy, która wychodzi poza 30 km będą mogli się łatwiej poruszać w wyznaczonym terenie ze specjalnymi kartami. Karty będą wydawane w konsulatach. Karta do przekraczania granicy w ramach małego ruchu granicznego będzie wykonana z poliwęglanu, będzie miała dane zapisane w chipie. Będzie działać na zasadzie elektronicznego czytnika. Karta będzie wydawana na 5 lat, będzie kosztowała 20 euro - czyli tyle ile kosztuje najtańsza wiza obowiązująca z Białorusią.
Jej posiadacz będzie mógł wielokrotnie przekraczać granicę. Maksymalnie będzie mógł przebywać za granicą przez sześć miesięcy w roku. Maksymalny jednorazowy pobyt nie może być dłuższy niż 30 dni.
Umowa ma pomóc łatwiej kontaktować się mieszkańcom czy rodzinom, które kiedyś rozdzieliła granica państwowa, samorządom, społecznościom lokalnym, organizacjom pozarządowym. Ma to także ożywić przedsiębiorczość, współpracę transgraniczną.
Na terenie Południowego Podlasia umowa o małym ruchu granicznym może objąć ponad 300 tys. osób mieszkających na terenie powiatu bialskiego ziemskiego i Białej Podlaskiej. Po drugiej stronie granicy obejmie ponad milion Białorusinów zamieszkałych na terenie Brześcia i obwodu brzeskiego, przyległego do granicy na wysokości powiatu bialskiego.

Sprawa ta była również dyskutowana podczas spotkania Wójta Gminy Terespol i Starosty Bialskiego z Merem Brześcia w ramach programu budowy ośrodka szkolenia strażaków w Brześciu. Był to również dobry moment żeby wrócić do tematu poruszanego już od ponad 10 lat tj. do koncepcji wprowadzenia ruchu pieszego z Terespola do bramy terespolskiej Twierdzy Brześć. Spotkało się to z akceptacją naszego białoruskiego partnera i jest duża szansa, że rekonstrukcja tego mostu będzie możliwa. Wcześniej ten pomysł z pozytywnym skutkiem był dyskutowany z posłanką PO Leną Kolarską-Bobińską podczas otwarcia jej biura poselskiego w Białej Podlaskiej. W ślad za tym Starosta bialski zaprosił przedstawicieli zainteresowanych samorządów i parlamentarzystów by ustalić zasady współpracy dla tej „starej" inicjatywy, przez wszystkie strony. Jednocześnie podkreślano konieczność przyspieszenia budowy nowego Mostu Warszawskiego, którego założenia projektowe uwzględniają ciągi pieszo jezdne. Ustalono również, że sprawa ta zostanie skierowana do władz Lubelszczyzny w celu uzyskania jak najszerszego poparcia.

D.Wowczeniuk

64,099,975 unikalne wizyty