MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

O G Ł O S Z E N I EDrukuj

  • 28/09/2016 10:34:11

azbestO G Ł O S Z E N I E

O  NABORZE WNIOSKóW O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA NA POKRYCIE KOSZTóW ZWĄZANYCH Z USUWANIEM WYROBóW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z POSESJI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY TERESPOLUrząd Gminy Terespol informuje, że w ramach programu priorytetowego NFOŚ i GW pod nazwą „ SYSTEM – wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚ i GW Część I – Usuwanie wyrobów zawierających azbest na lata 2016-2017” zostanie przeprowadzony nabór wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Terespol w 2017 roku.

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcą oraz wspólnoty mieszkaniowe z terenu gminy Terespol.

Wnioski w dniach: od 3 października 2016 r. do 15 listopada 2016 r. można składać w Urzędzie Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1,  Kobylany, pokój nr 9, w godzinach pracy urzędu.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 83 411 20 34.

Druk wniosku i regulamin udzielania dotacji  
można pobrać ze strony BIP urzędu gminy Terespol zakładka: wzory dokumentów/referat infrastruktury i środowiska.

pdf

   Wniosek dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy Terespol w roku 2017

pdf

   Regulamin


                                                     WóJT GMINY TERESPOL

74,607,397 unikalne wizyty