MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

DELEGACJA POCZTY CHIŃSKIEJ W GMINIE TERESPOLDrukuj

  • 16/05/2017 10:53:42

12 maja br.  na terenie gminy Terespol  gościliśmy delegację Poczty Chińskiej, która była efektem wizyty w Chinach delegacji Poczty Polskiej, podczas której miały miejsce spotkania z kierownictwem Poczty Chińskiej, chińskiego regulatora rynku pocztowego oraz władzami administracyjnym okręgu Chonquing (największe centrum dystrybucyjne Poczty Chińskiej). Podczas wizyty w Chinach podpisane zostało Memorandum of Understanding, które przewiduje rozwój współpracy w trzech obszarach: emisji znaczków, operacjach związanych z obsługą przesyłek zagranicznych oraz – co może okazać się najbardziej perspektywiczne – tworzeniem infrastruktury do intensyfikacji obrotu przesyłkami międzynarodowymi (międzynarodowy e-commerce). W grę wchodziłoby tutaj stworzenie na terytorium Polski centrum logistycznego umożliwiającego dalszą rozsyłkę paczek na teren całej Europy. Przedsięwzięcie takie byłoby cząstką tworzenia tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku.

/images/photoalbum/album_408/dsc_7059_t2.jpg

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

Delegacja chińska wyraziła szczególne zainteresowanie funkcjonowaniem „suchego” portu w Małaszewiczach, gdzie już obecnie odbywają się odprawy pociągów z Chin. To właśnie tutaj przesyłki z Chin po raz pierwszy przekraczają granicę Unii Europejskiej, jednocześnie to jeden z największych w Europie „suchych” portów przeładunkowych. Towary przybywające ze wschodu zostają przeładowane z pociągów szerokotorowych do normalnotorowych.

http://gminaterespol.pl/images/photoalbum/album_408/dsc_6967.jpgPodczas spotkania najpierw w Urzędzie Gminy Terespol, następnie w terenie  goście mieli okazję poznać potencjał gminy, możliwości rozwoju pod kątem znaczącego wzrostu przepływu towarów oraz szczegóły funkcjonowania poszczególnych służb uczestniczących w obsłudze ruchu granicznego. Służył temu zarówno rekonesans w Małaszewiczach, jak też spotkania i rozmowy z przedstawicielem Parlamentu( poseł na Sejm RP Adam Abramowicz), władzami gminy Terespol (Przewodniczący Rady Gminy Terespol Mieczysław Romaniuk), przedstawicielem Centrum Logistycznego Małaszewicze PKP Cargo (Prezes Zarządu Jarosław Tarasiuk), funkcjonariuszami służb celnych i granicznych(Komendant Placówki Straży Granicznej w Terespolu Andrzej Popko, Z-ca Naczelnika Lubelskiego Urzędu Celno Skarbowego Dariusz Jówko).

Dla Poczty Polskiej rozwój współpracy z partnerem chińskim jest szansą rozszerzenia działalności o nowe obszary, większego „umiędzynarodowienia” usług, a także – w przypadku powodzenia przedsięwzięcia – szerokiej europejskiej ekspansji w segmencie e-commerce.

74,619,027 unikalne wizyty