MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ZASŁUŻONA DLA POWIATUDrukuj

  • 29/03/2010 14:11:48
ZASŁUŻONA DLA POWIATU
XXIX Sesja Rady Gminy Terespol miała miejsce 9 lutego 2010 roku w Gminnym Ośrodku w Koroszczynie, której przewodniczył Pan Mieczysław Romaniuk.
W pierwszej części posiedzenia Wójt Gminy Terespol Pan  Krzysztof Iwaniuk przedłożył sprawozdanie z bieżącej działalności a następnie Radni Gminy podjęli uchwały:
-w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
-w sprawie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy  środków stanowiących fundusz sołecki
-w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad ich usytuowania i warunków sprzedaży
-w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Koroszczyn
-w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łobaczew Mały
-w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kobylany
Zachęcamy  do zapoznania się  z tekstami uchwał, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.terespol.netbip.pl w zakładce Prawo lokalne, jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Podczas posiedzenia Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Aneta Miszczuk przedstawiła sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przemocy Domowej oraz Wykluczenia  Społecznego  za rok 2009 do którego radni gminy nie wnieśli uwag.
Bardzo miłym akcentem podczas sesji było  odznaczenie przez Starostę Bialskiego Tadeusza Łazowskiego Pani Genowefy  Zięby MEDALEM „ZASŁUŻONY DLA POWIATU BIALSKIEGO” który jest wyrazem uznania  za wieloletnią służbę  na rzecz społeczeństwa powiatu, ziemi bialskiej.
Starosta podkreślił, że Pani Zięba jest osobą znaną, cenioną i szanowaną ze względu na swoją długoletnią działalność. Życzył Wiceprzewodniczącej Rady   dużo zdrowia, radości i sił, aby nadal mogła służyć mieszkańcom. Gratulacje złożyli również Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk ,Przewodniczący Rady Mieczysław Romaniuk  oraz radni powiatu bialskiego  Antoni Sacharuk i Mariusz Sołoducha.
82,048,019 unikalne wizyty