MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

LAUR KONSERWATORSKI DLA CERKWI W KOBYLANACHDrukuj

  • 30/05/2017 15:02:32

http://gminaterespol.pl/images/news/img_20160629_073926.jpgCerkiew Prawosławna pw. Opieki Matki Bożej w Kobylanach znalazła się w gronie czterech nagrodzonych zabytków w województwie lubelskim. Laury Konserwatorskie dla zabytków województwa lubelskiego zostały przyznane już po raz osiemnasty. Konkurs organizuje wojewódzki konserwator zabytków w Lublinie. Gospodarze cerkwi otrzymali wyróżnienie za wzorową realizację remontu i kompleksowe prace konserwatorskie. http://gminaterespol.pl/images/news/laury_konserw_2017_www.jpgKościół prawosławny reprezentował ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej arcybiskup Abel. Laur Konserwatorski, z rąk wojewody lubelskiego odebrał proboszcz kobylańskiej cerkwi, ks. Michał Ciuchaj. W ramach zadania został wykonany remont elewacji, dachu i rekonstrukcja dekoracji malarskiej wnętrza. Wojewódzki konserwator zabytków - Dariusz Kopciowski szczególnie docenił rekonstrukcję wieży oraz kopuły nad nawą główną. Remont prowadziła diecezjalna „Fundacja Dialog Narodów” w ramach projektu „Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe – konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych cerkwi". Laury konserwatorskie otrzymały również budynki: Sąd Okręgowy w Lublinie, Willa Pruszkowskiego w Kazimierzu Dolnym, Zespół dworsko-parkowy w Dąbiu.

89,892,357 unikalne wizyty