MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

INFORMACJADrukuj

  • 13/11/2017 12:47:25

Szanowni mieszkańcy Gminy Terespol oraz udziałowcy wspólnot gruntowych!!

W ostatnim czasie na terenie naszej Gminy głośno jest na temat wspólnot gruntowych. Chcę poinformować Państwa o tym, co dzieje się we wspólnotach oraz zachęcić do czynnego udziału w organizowanych zebraniach oraz bieżącym funkcjonowaniu poszczególnych wspólnot gruntowych, które położone są w miejscowościach : Kobylany, Polatycze, Łęgi, Łobaczew Duży i Mały, Kukuryki, Starzynka, Bohukały, Murawiec Żuki, Krzyczew, Neple.

Od ponad roku Wójt Gminy Terespol p. Krzysztof Iwaniuk czyni starania, aby pomóc wspólnotom w bieżących sprawach, a zwłaszcza w uporządkowaniu formalnych kwestii. Organizowano informacyjne zebrania, udzielano pomocy w kwestiach prawnych, pomagano w aktualizacji udziałowców, sporządzaniu dokumentów. Po tym okresie czasie mogę stwierdzić, iż, trudno jest nie tylko pomóc wspólnotom, ale również przekonać udziałowców, że warto interesować się tym, co dzieje się we wspólnotach. Do tej pory z 10 wspólnot tylko połowa skorzystała z oferowanej pomocy. Pozostałe, mimo pism i próśb nie czynią nic, lub czynią niewiele w tym zakresie.

W bieżącym roku na 10 wspólnot (Kobylany, Polatycze, Łęgi, Łobaczew Duży i Mały, Kukuryki, Starzynka, Bohukały, Murawiec Żuki, Krzyczew, Neple) zebrania udziałowców, które zgodnie ze statutem, winny odbywać się co najmniej raz w roku, odbyły się w czterech wspólnotach. Zarządy, których kadencja się zakończyła zostały wybrane w 4 wspólnotach. W części z wspólnot, położonych na terenie Gminy Terespol (Kukuryki, Krzyczew, Starzynka) nie dzieje się nic. Pisma Wójta Gminy Terespol, czy apele o podjęcie działań dotyczących aktualizacji członków, czy zmian statutu, nie odnoszą rezultatu. Ponieważ zaś nadzór Wójta Gminy Terespol jest niewielki i sprowadza się wyłącznie do niewielu działań, które wprost zostały wskazane w przepisach ustawy (możliwość zaskarżania uchwał, zatwierdzanie planu zagospodarowania i regulaminu, użytkowania gruntów i urządzeń spółki, wprowadzenia do tego planu zmian, uzupełnień uzasadnionych względami gospodarczymi, powołanie organów spółki na zasadach i warunkach wskazanych w ustawie, zatwierdzanie wykazów zaległości dłużników spółki) bez zaangażowania samych członków, trudno jest zmusić zarządy do podjęcia działań, które, zgodnie ze statutem, są ich obowiązkiem.

Z tych względów, członkowie wspólnot winni zrozumieć, że poszczególne działania, jakie podejmują zarządy, zwłaszcza w zakresie wydatkowania środków finansowych jest w ich interesie, ponieważ to oni decydują na jakie cele przeznaczyć te pieniądze. Dlatego też nie powinno być tak, aby wąska grupa udziałowców decydowała na co przeznaczyć, często duże kwoty, kogo wybierać do organów. Ze środków tych można zaś wiele uczynić chociażby dla wsi, w której wspólnota jest położona i przeznaczyć te pieniądze na cele, których Gmina nie może sfinansować.

W tej sytuacji zwracamy się do każdego z mieszkańców naszej Gminy, którzy posiadają udziały we wspólnotach gruntowych, aby zainteresować się działalnością zarządów, tym na co przeznaczane są środki finansowe, jakie są podejmowane działania.

Ważnym jest, abyście Państwo zrozumieli, że jako udziałowcy wspólnoty gruntowej, macie rzeczywisty wpływ na wszelkie podejmowane działania przez organy tj. zarząd i komisję rewizyjną. Organy te reprezentują bowiem udziałowców i działają wyłącznie w imieniu udziałowców. To Państwo wybieracie osoby, które będą w zarządzie oraz komisji rewizyjnej, jako waszych przedstawicieli.

Z tych względów gorąco apelujemy o zainteresowanie oraz czynny udział w działaniach podejmowanych przez wspólnoty gruntowe.

RADCA PRAWNY
MAGDALENA SZYMAŃSKA – CHMIEL

64,005,326 unikalne wizyty