MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ALEJA PRZYJAŹNIDrukuj

  • 06/05/2010 12:53:41
W ramach realizowanego przez Brzeski Urząd Obwodowy Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi programu współpracy organizacji społecznych dotyczącego podwyższania bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ekologicznego w Euroregionie Bug, w dniach 28-29 kwietnia br. odbyło się spotkanie w którym udział wzięła delegacja z Polski reprezentowana przez starostę bialskiego Tadeusza Łazowskiego, komendanta miejskiego PSP w Białej Podlaskiej Zbigniewa Łaziuka oraz wójta gminy Terespol Krzysztofa Iwaniuka.
Celem wizyty było omówienie problemów związanych z zagrożeniami po obu stronach rzeki Bug i sposobów na współpracę w zakresie ich likwidacji i możliwości wspólnego pozyskiwania środków unijnych na sprzęt i szkolenia konieczne do działań ratowniczych w tym zakresie.
Na pamiątkę współpracy przy nowo powstającym obiekcie Centrum Szkoleniowego Służb Ratowniczych, który finansowany jest ze środków unijnych została utworzona „Aleja Przyjaźni”, gdzie delegacje na czele z merem miasta Brześć Aleksandrem Pałyszenko oraz naczelnikiem Brzeskiego Obwodowego Urzędu Ministerstwa do Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białoruś – płk. Konstantym Szerszunowiczem posadziły pamiątkowe drzewa.

 

90,407,117 unikalne wizyty