MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Z WIZYTĄ U BIAŁORUSKICH KOLEGÓWDrukuj

  • 14/05/2018 08:41:11

27 kwietnia 2018 roku grupa 14 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Neplach  wraz  z opiekunami: Mariolą Borodziuk – dyrektor szkoły i Ewą Gójską -  nauczyciel języka rosyjskiego, wyjechała na wycieczkę do Brześcia i Skoków na terenie Republiki Białoruś.

/images/spneple_14_05_18.jpg

Pierwszym punktem programu była wizyta w  zaprzyjaźnionej szkole w Skokach. Obie szkoły łączy postać patrona, wybitnego Polaka Juliana Ursyna Niemcewicza. Po powitaniu przez dyrektora tamtejszej szkoły w Skokach panią Walentynę Sajewiec i dokonanej przez nią prezentacji historii placówki, uczniowie wraz z opiekunami mieli okazję obejrzeć szkołę, poszczególne klasy oraz podpatrzeć jak wyglądają lekcje u białoruskich kolegów. Była to również okazja do wymiany spostrzeżeń i doświadczeń na szczeblu dyrektorskim i nauczycielskim.
Po słodkim poczęstunku polscy turyści zostali zaproszeni do zwiedzenia leżącego nieopodal Muzeum Pamięci „Dwór Niemcewiczów”, prezentującego pamiątki związane z życiem i twórczością  Juliana Ursyna Niemcewicza. Przewodnikami po Muzeum  byli sami uczniowie białoruskiej  szkoły.
Następnym punktem programu wycieczki stał się spacer po reprezentacyjnej ulicy Brześcia, na której jeszcze dziś można  odnaleźć ślady polskości  z czasów, kiedy Brześć znajdował się w granicach Rzeczpospolitej.
 Duże wrażenie na uczestnikach wywarła wizyta w Twierdzy Brześć, a szczególnie monumentalne rzeźby  poświęcone obronie i  obrońcom Twierdzy, a zwiedzanie Muzeum Obrony przybliżyło  nie tylko historię budowli, ale także heroiczną postawę jej obrońców, zarówno polskich z 1939 roku, jak i radzieckich z 1941r.
Końcowym etapem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Techniki Kolejowej, gdzie uczniowie mogli obejrzeć i dotknąć eksponatów związanych z transportem kolejowym z dawnych lat.
Wszyscy uczestnicy wycieczki wrócili do Polski w wyśmienitych humorach, zadowoleni, że  w końcu udało się odwiedzić białoruskich kolegów, którzy już dwukrotnie gościli w Szkole Podstawowej w Neplach. 

82,399,806 unikalne wizyty