MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej obligujeDrukuj

  • 05/07/2018 10:57:41

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej obliguje wszystkich posiadaczy zwierząt gospodarskich, dokonujących uboju trzody chlewnej na użytek własny do;

- powiadamiania, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej, o zamiarze przeprowadzenia uboju w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, co najmniej 24 godziny przed dokonaniem uboju

-   trzoda przeznaczona do uboju musi zostać poddana badaniu przedubojowemu

-   mięso pozyskane w wyniku uboju musi zostać poddane badaniu poubojowemu

-   mięso świń, poddanych ubojowi, w celu produkcji mięsa, musi zostać poddane
badaniu na obecność włośni

-   pozyskane mięso nie może zostać spożyte ani przetworzone przed uzyskaniem
zaświadczenia o przeprowadzeniu badania poubojowego

-   pozyskane mięso może być spożytkowane jedynie na własne potrzeby. Mięso nie
może być przemieszczane poza teren gospodarstwa.

Dokumenty

82,048,418 unikalne wizyty