MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

KOLEJNA SKARGA I ZNOWU NIEZASADNE ZARZUTYDrukuj

  • 18/07/2018 13:22:10

Czy kolejne skargi składane przez radnego gminy Terespol na Radę gminy Terespol służą dobru gminy i jej mieszkańców?

Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów.

W dniu 27 czerwca 2018 r. odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy Terespol podczas której radni gminy udzielili wójtowi gminy Terespol Krzysztofowi Iwaniukowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

Radny Gminy Gabriel Gryciuk  zakwestionował zasadność podjęcia w/w uchwały i złożył skargę do RIO  cyt.  „ na przekazanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej podjętej z rażącym naruszeniem prawa Uchwały Nr 1/18 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Terespol”.

W odpowiedzi w dniu 29 czerwca 2018 r.  Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie nie podzielił poglądu radnego Gabriela Gryciuka stwierdzając, że uchwała nr 1/18 Komisji Rewizyjnej została podjęta zgodnie z prawem!!!

 Pełną treść odpowiedzi publikowaliśmy w poprzednim artykule.

Jak się okazuje radny Gabriel Gryciuk 2 lipca br.  złożył kolejną skargę  do RIO zawierającą ponowienie  zarzutów zawartych w poprzedniej oraz nowe w zakresie sformułowania wniosku o unieważnienie uchwały Nr XXIII/208/18 Rady Gminy Terespol z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Terespol z tytułu wykonania budżetu za 2017 roku.  

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej podtrzymał swoje stanowisko, informując radnego iż uchwała Komisji Rewizyjnej został podjęta w sposób prawidłowy.  Również w kwestii kolejnego wniosku wypowiedział się, iż w procedurze udzielenia absolutorium zakończonej podjęciem uchwały przez Radę Gminy Kolegium Izby nie stwierdziło uchybień o charakterze istotnego naruszenia prawa!!!

Pełna treść odpowiedzi została przekazana do wiadomości Przewodniczącego Rady Gminy Terespol w następującym brzmieniu:

Treść dokumentu

84,263,244 unikalne wizyty