MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Nowa instalacja fotowoltaiczna w gminie TerespolDrukuj

  • 10/09/2018 13:16:11

Instalacje fotowoltaiczne w Eko-Bugu

Spółka Eko-Bug w Kobylanach, jako pierwszy podmiot gospodarczy z terenu naszej gminy, wykonała dwie instalacje fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną z promieniowania słonecznego o mocy 40 KW każda. Instalacje te wytwarzać będą prąd, który zostanie zużyty przez urządzenia funkcjonujące na ujęciu wody oraz na oczyszczalni ścieków w Koroszczynie. Łączna moc instalacji wyniesie prawie 80 KW i przewiduje się, że „wyprodukuje” ok. 25 %  całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną tych obiektów.  

Projekt realizowany jest przy dotacji Unii Europejskiej.

84,113,934 unikalne wizyty