MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

GMINA TERESPOL Z DNIEM 1 STYCZNIA 2019 ROKU POZYSKAŁA NOWE DROGIDrukuj

  • 03/01/2019 15:19:21

GMINA TERESPOL Z DNIEM 1 STYCZNIA 2019 ROKU POZYSKAŁA NOWE DROGI.Wójt Gminy Terespol informuje, że dniem 1 stycznia 2019 r. Gmina Terespol przejęła dwie dotychczasowe drogi powiatowe, przebiegające centralnie przez teren gminy Terespol, do zasobu dróg gminnych. Są to: droga Nr 1047 L Kobylany - Zastawek o dł. 5,686 km i droga Nr 1046 L Berezówka - Kobylany o dł. 4,155 km wraz ze ścieżkami rowerowymi znajdującymi się w pasach tych dróg.

Położenie, jak również przebieg tych dróg (przez dwie duże miejscowości gminy Terespol tj. Koroszczyn i Kobylany)  sprawia, że stanowią one bardzo ważny ciąg komunikacyjny naszej gminy i jest to najbardziej uczęszczana była droga powiatowa w gminie Terespol. Drogi te powinny być utrzymywane w pierwszej kolejności na najlepszym możliwym poziomie. Wymogi takie gwarantuje Urząd Gminy Terespol, który oprócz bliskiego położenia i możliwości szybkiej reakcji na zmieniające się warunki atmosferyczne, nabył już kilkuletnie doświadczenie i posiada niezbędny sprzęt do utrzymywania dróg w sezonie zimowym i letnim. Poziom utrzymania tych dróg przez dotychczasowego zarządcę budził dużo zastrzeżeń.

Przy utrzymaniu dróg tych,  oprócz utrzymania zimowego (odśnieżanie, zwalczanie śliskości) szalenie istotne z punktu widzenia naszej gminy jest także utrzymanie letnie (koszenie poboczy, usuwanie zbędnych zakrzaczeń, odchwaszczanie ścieżki rowerowej), które wpływa na estetykę naszej gminy. Nie bez znaczenia jest tu położenie tych przejętych dróg przy nowo budowanym zbiorniku, nowo projektowanej strefie wypoczynku, Centrum Gminy oraz utrzymywanych na wysokim poziomie  terenów rekreacyjnych.  

Doprowadzenie do „stanu używalności” ścieżki rowerowej na odcinku od Koroszczyna do Kobylan, o co domagało się od gminy wielu mieszkańców, jest jednym z pierwszych zadań, z którym się zmierzą pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej UG Terespol w I półroczu 2019 r.    

82,052,349 unikalne wizyty