MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ZMIANY KADROWE W URZĘDZIE GMINY TERESPOLDrukuj

  • 17/01/2019 14:34:28

Wójt Krzysztof Iwaniuk z dniem 15 stycznia 2019 r. na stanowisko Zastępcy Wójta  Gminy Terespol powołał Bogdana Daniluka. Sekretarzem gminy Terespol została Danuta Wowczeniuk.

WicewójtBogdan Daniluk to doświadczony samorządowiec. Pracował m.in.  w latach 1985- 1991 w Urzędzie Miasta i Gminy Terespol, natomiast od 1992 roku pełnił funkcję Sekretarza Gminy Terespol.

Do obowiązków zastępcy wójta będzie należał m.in. nadzór nad  Referatem Infrastruktury i Środowiska, prowadzenie spraw związanych z inwestycjami oraz funkcją Gminy jako Zarządzającego WOC, wykonywanie czynności kierownika zamawiającego w postępowaniach o zamówienia publiczne oraz pozyskiwanie  środków  finansowych  krajowych  i z  Unii  Europejskiej  na  inwestycje na terenie gminy Terespol.

Pan Bogdan Daniluk, ma 59 lat, ukończył Akademie Rolniczą w Lublinie, Wydział Zootechniki uzyskując tytuł magistra inżyniera zootechniki.  Żonaty, 5 dzieci.

SekretarzDanuta Wowczeniuk zatrudniona jest w Urzędzie Gminy Terespol od 1993 roku, a od 2000 roku na stanowisku Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych. 

Do obowiązków sekretarza  będzie należało m.in zapewnienie prawidłowej organizacji i sprawne funkcjonowanie Urzędu, wykonywanie zadań służby BHP oraz nadzór nad Gminnym Centrum Kultury. Sekretarz jest jednocześnie kierownikiem Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych.

Pani Danuta Wowczeniuk, ma 47 lat, ukończyła Politechnikę Warszawską, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji uzyskując tytuł licencjata,  Wydział Prawa i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskując tytuł magistra oraz studia podyplomowe na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiada również tytuł położnej dyplomowanej i technika ekonomisty o specjalności finanse i rachunkowość. Mężatka, 2 dzieci.

84,264,446 unikalne wizyty