MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

OGŁOSZENIEDrukuj

  • 08/04/2019 09:04:51

Zarząd Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Krzyczew powiat bialski, województwo lubelskie informuje udziałowców Wspólnoty wsi Krzyczew, że ogólne zebranie członków spółki w dniu:

5 kwietnia 2019r. o godz. 19.00 – nie odbyło się.

I termin zebrania odbędzie się :
12 kwietnia 2019r. o godz. 19.00 (I termin zebrania)
26 kwietnia 2019r. godz. 18.00 ( tylko w przypadku braku połowy udziałowców w dniu 12.04.2019r.)

Zebranie odbędzie się w świetlicy w Krzyczew
Porządek zebrania:
    1. Wybór Przewodniczącego ogólnego zebrania członków
    2. Otwarcie obrad zwyczajnego  ogólnego zebrania członków
    3. Stwierdzenie quorum
    4. Przyjęcie porządku obrad zwyczajnego ogólnego zebrania
    5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania  
    6. Sprawozdanie Zarządu Spółki
    7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie zarządowi absolutorium z działalności
    8. Podjęcie uchwały zmiany statutu
    1.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków zarządu spółki ;
    2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji rewizyjnej spółki;
    3. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy gruntów
    4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia środków gospodarczych, społecznych, kulturalnych
    9. Wolne wnioski
    10. Zakończenie obrad zwyczajnego zebrania członków

63,961,456 unikalne wizyty