MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ GMINY TERESPOLDrukuj

  • 15/05/2019 14:09:17

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIA

 Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej,
które odbędzie się w dniu 29 maja 2019 r. o godz. 10.00
w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1,
Kobylany, Piętro II, Sala Nr 31.

Proponowany porządek posiedzenia:          

  1. Otwarcie obrad
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji.
  5. Sprawozdanie Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu gminy za rok 2018
    wraz z informacją o stanie mienia, sprawozdaniem finansowym oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia  8 kwietnia 2019 r.  w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Wójta Gminy Terespol sprawozdania z wykonania budżetu gminy za  2018 r.
  6. Podjęcie uchwały  w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania sprawozdania z wykonania  budżetu gminy Terespol za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Terespol.
  7. Zakończenie obrad.

 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNE

JAN KRZYŻANOWSKI

74,431,183 unikalne wizyty